หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบไฮดรอลิค

      แนวคิดของระบบไฮดรอลิคมหัศจรรย์มากๆ   โดยการใช้ของเหลวส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง   ของเหลวนั้นเป็นของเหลวที่อัดตัวไม่ได้  (Incompressible  fluid )   ส่วนใหญ่จะใช้น้ำมัน   รูปที่  2   แสดงระบบไฮดรอลิคแบบง่ายๆ

รูปที่ 2  ระบบไฮดรอลิค

กดที่ลูกศร  คุณจะได้เห็นภาพ    เคลื่อนไหวในระบบ

      ในรูปที่ 2   ลูกสูบ  2   อัน (สีแดง)   เลื่อนอยู่ภายในกระบอกสูบที่บรรจุน้ำมัน (สีน้ำเงิน)   กระบอกทั้งสองต่อกันด้วยท่อที่บรรจุน้ำมัน   ถ้าคุณใส่แรงกดกับลูกสูบซ้ายในรูปภาพ   แรงจะถูกส่งถ่ายไปที่ลูกสูบขวาโดยผ่านทางน้ำมันที่อยู่ภายในท่อ เพราะว่าน้ำมันไม่สามารถอัดตัวได้    ทำให้แรงทั้งหมดถูกส่งไป      ที่น่าทึ่งก็คือ ท่อที่เชื่อมระหว่างกระบอกสูบทั้งสอง ไม่จำเป็นจะต้องเป็นท่อตรง  สามารถโค้งงออย่างไรก็ได้    และกระบอกสูบตัวที่สองจะมีจำนวนกี่อันก็ได้  แรงจะถูกส่งถ่ายจากกระบอกสูบตัวแรก  ไปที่ยังกระบอกสูบทุกอัน  ด้วยแรงที่เท่ากันทุกกระบอกสูบ   ไม่ใช่น้อยลงตามจำนวนของกระบอกสูบ

รูปที่  3   แรง F ของลูกสูบหลัก  จะถูกส่งถ่ายไปให้ลูกสูบรอง  2  ตัวด้วยแรงที่เท่ากันทุกกระบอกสูบ  

กดที่ลูกศร  คุณจะได้เห็นภาพ    เคลื่อนไหวในระบบ

      ในระบบไฮดรอลิค  การเพิ่มแรงให้มากขึ้น  ทำได้ง่ายมาก   1.  เพิ่มจำนวนลูกสูบ  หรือ  2.  เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบรองให้ใหญ่ขึ้น  

รูปที่ 4  แรงจะเพิ่มขึ้น  9  เท่า

กดที่ลูกศร  คุณจะได้เห็นภาพ    เคลื่อนไหวในระบบ

        สมมติให้ลูกสูบทางซ้ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  (5.08 cm)   ขณะที่ลูกสูบทางขวามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  (15.24 cm)  พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบทั้งสองคำนวณได้จากสูตร  Pi x r2  ดังนั้นพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบซ้าย  =  3.14   ส่วนพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบขวา =  28.26     พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบขวาจะมากกว่าพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบซ้ายอยู่  9   เท่า  นั่นก็หมายความว่า   แรงที่เกิดจากลูกสูบทางขวาจะมากกว่าแรงที่เกิดจากทางซ้าย  9 เท่าด้วย    ถ้าคุณออกแรงกดขนาด  10  กิโลกรัม ทางลูกสูบซ้าย   จะเกิดแรงขนาด  90  กิโลกรัมบนลูกสูบขวา     หรือถ้าคุณกดลูกสูบทางซ้ายลง  9  ินิ้ว  (22.86 cm)   ลูกสูบทางขวาจะขึ้น  1   ินิ้ว (2.54 cm)  

อากาศในระบบไฮดรอลิค

        ถ้ามีอากาศรั่วไหลเข้าไปในระบบน้ำมันของไฮดรอลิค  ทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในระบบเบรก   ซึ่งเป็นอันตรายมาก  เพราะเมื่อเราเหยียบเบรกลงไป อากาศจะหดตัวเรียกว่า เบรกจม   แรงกระทำกับเบรกจะลดลง

        ระบบเบรกเป็นตัวอย่างอันดียิ่งสำหรับไฮดรอลิคแบบลูกสูบ  เมื่อเหยียบเบรก  ลูกสูบหลัก (master cylinder)  ถูกกดลง  มีแรงเพิ่มขึ้นไปกระทำกับลูกสูบรอง  (slave pistons)  เกิดแรงหนีบแผ่นเบรกเข้ากับแผ่นโรเตอร์ที่หมุนไปพร้อมกับล้อ ทำให้ล้อค่อยๆหยุดหมุนในที่สุด   (รถสมัยใหม่ ใช้ลูกสูบหลัก หนึ่งอันควบคุมลูกสูบรอง  อัน  เมื่อลูกสูบอันหนึ่งเสีย ยังเหลืออีกอันหนึ่ง ที่เบรกได้)

       ระบบไฮดรอลิคส่วนใหญ่ ประกอบด้วยกระบอกไฮดรอลิค   ลูกสูบ  วาวล์ และปั๊ม   ในหน้าถัดไปเรามาดูระบบเหล่านี้กัน      

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. เครื่องจักรไฮดรอลิค

2. ระบบไฮดรอลิค

3. เครื่องผ่าไม้

4. เครื่องจักรขนาดใหญ่

5. รถผลัก

6. รถบรรทุก

7. วีดีโอการทำงาน

8. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา