หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สัญญาณมือ

 ยืดแขนบูม

  กำมือทั้งสองข้าง  ไว้ข้างหน้า  หัวนิ้วโป้งชี้ออก

สวิง

  กางแขนพร้อมกับชี้นิ้วไปในทิศทางที่จะให้แขนบูมเคลื่อนไป

เคลื่อนช้าๆ

 หมุนนิ้วอยู่ใต้ฝ่ามืออีกข้าง แสดงให้เห็นว่า  หมุนรอกช้าๆ

แขนบูมลง

กางแขน และชี้หัวนิ้วโป้งลง

หยุด

กางแขน  และหงายฝ่ามือลง เคลื่อนแขนไปข้างหน้าและหลังในแนวระดับ (หยุดฉุกเฉิน)

หดแขนบูม

กำมือทั้ง 2 ข้าง ไว้ข้างหน้า หัวนิ้วโป้งทั้ง อันชี้เข้าหากัน

ยกแขนบูม

 กางแขนออกให้หัวนิ้วโป้งชี้ขึ้น

ปล่อยสายเคเบิลลง

  แขนเอียงลงข้างล่าง นิ้วชี้หมุนเป็นวงกลม

ดึงสายขึ้น

  ทำแขนงอเป็นมุมฉาก นิ้วชี้หมุนเป็นวงกลมในแนวระดับ

    ทั้งหมดเป็นสัญญาณมาตรฐานสากลที่ใช้ควบคุมปั่นจั่น   หน้าถัดไปเป็นลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. ปั่นจั่นไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิค

3. ส่วนต่างๆของเครน

4. ภายในห้องควบคุม

5. สัญญาณมือ

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา