หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เข็มทิศไจโร

      เข็มทิศที่เราสร้างขึ้นเองนี้  ใช้งานได้ แต่ภายในบ้าน   หรือยามจำเป็นเท่านั้น  เพราะถ้านำไปใช้บนเรือหรือเครื่องบินที่ขณะวิ่ง โคลงไปมาได้  น้ำจะไหลออกจากภาชนะทำให้เลอะเทอะ   ดังนั้นเครื่องบินและเรือจึงไม่ได้ใช้เข็มทิศแบบแม่เหล็ก  แต่ใช้เข็มทิศแบบไจโรแทน

      เข็มทิศไจโร มีลักษณะดังนี้  คลิกครับ   ลักษณะของไจโร  เป็นมวลที่หมุนอยู่บนเฟรม  ด้วยมอเตอร์    โดยทิศทางการหมุนจะชี้ไปในทิศทางเดียวเสมอ   ถ้าเราเริ่มต้นให้ไจโรชี้ไปทางทิศเหนือ  มันจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอไม่ว่าโครงหรือเฟรมจะบิดไปอย่างไรก็ตาม   ปัจจุบันจึงนำไปใช้เป็นอุปกรณ์นำร่อง  ในเรือเดินทะเล และเครื่องบิน  ถึงอย่างนั้นก็ตาม ต้องมีการปรับแต่งอยู่ประจำ   โดยใช้เข็มทิศแม่เหล็กปรับเข็มทิศไจโร  หน้าถัดไปเป็นลักษณะของเข็มทิศไจโร

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. เข็มทิศ

2. พื้นฐาน

3. สร้างเข็มทิศด้วยตนเอง

4. เข็มทิศไจโร

5. ลักษณะของเข็มทิศไจโร

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา