หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สร้างเข็มทิศด้วยตนเอง

      คุณสามารถสร้างเข็มทิศด้วยตนเอง  เหมือนกับที่คนโบราณเมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยสร้างขึ้นมา  โดยไปหาวัสดุดังต่อไปนี้

  • เข็มเย็บผ้า  หรือคลิบหนีบกระดาษ  ถ้าเป็นคลิบ ให้นำมากางออกเป็นเส้นตรง
  • จุกคอร์ก   เฉือนออกเป็นแผ่นบางหรือจะใช้แผ่นโฟมขนาดเล็ก  ที่สามารถลอยน้ำได้
  • จาน หรือชาม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  23.30 เซนติเมตร  ใส่น้ำให้สูง  2.5  เซนติเมตร

      ก่อนอื่นให้เปลี่ยนเข็มเย็บผ้าเป็นแม่เหล็ก  วิธีง่ายที่สุดคือนำแท่งแม่เหล็กถาวรมาถูกับเข็มประมาณ  10  ถึง  20  ครั้งดังรูป

       ถ้าไม่สามารถหาแม่เหล็กถาวรได้  เราสามารถทำแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเอง  คลิกครับดูวิธีการทำ

       เมื่อเข็มเย็บผ้าเป็นแม่เหล็กแล้ว  ให้วางไว้บนแผ่นคอร์ก   และนำไปลอยอยู่บนน้ำดังรูป

       บนผิวน้ำ แรงเสียดทานมีน้อยมาก  เมื่อไม่มีแรงกระทำกับเข็ม   มีแต่เพียงแรงของสนามแม่เหล็กโลก  เข็มจะเริ่มหมุน  สักครู่ ปลายเข็มด้านหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือ   คุณได้ทำเข็มทิศสำเร็จแล้ว

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. เข็มทิศ

2. พื้นฐาน

3. สร้างเข็มทิศด้วยตนเอง

4. เข็มทิศไจโร

5. ลักษณะของเข็มทิศไจโร

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา