หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อได้เปรียบและจุดอ่อน

     หน้าที่หลักของทอร์กคอนเวอร์เตอร์เหมือนกับคลัทซ์  แต่มีหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเพิ่มแรงบิดได้  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์สมัยใหม่สามารถเพิ่มแรงบิดขึ้นได้  ถึง เท่า   แต่ว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความเร็วรอบของรถยนต์หมุนเร็วกว่า เกียร์

      ที่ความเร็วรถสูง  เกียร์จะหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากับความเร็วรอบของเครื่องยนต์   เราะทราบดีกันดีอยู่แล้วว่า ความแตกต่างของความเร็วคือพลังงานที่สูญเสียไป  เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเกียร์ออโต้จึงใช้น้ำมันมากกว่าเกียร์มือ   ทอร์กคอนเวอร์เตอร์มีความเร็วออกและเข้าแตกต่างกันตลอดเวลา

       จะแก้ไขปัญหานี้  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ใช้วิธีการล๊อค   เมื่อความเร็วรอบของปั๊มเท่ากับความเร็วรอบของเทอร์ไบน์    เพื่อปัองกันการเลื่อน  และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์   หน้าถัดไปเป็นลิงค์ที่น่าสนใจ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1.บทนำ

2.ตำแหน่งของทอร์กคอนเวอร์เตอร์

3.ภายในทอร์กคอนเวอร์เตอร์

4.ข้อได้เปรียบและจุดอ่อน

5.ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา