หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องช่วยชีวิต

     ถ้าเรือดำน้ำจมลง  เช่น ชนเข้ากับตอปิโด   ระเบิดใต้น้ำ หรือแม้แต่การก่อวินาศกรรม  ลูกเรือจะทำการส่งวิทยุของความช่วยเหลือ   และปล่อยทุ่นขึ้นไปเหนือผิวน้ำบอกตำแหน่งที่เรือดำน้ำจม  ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วย   ถ้าเป็นเตาปฏิกรณ์ระเบิด   และไม่สามารถใช้การได้   ผู้บังคับการสามารถเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว

      เหตุการณ์ร้ายแรงต่อไปนี้  ที่ลูกเรือมีโอกาสที่จะต้องเผชิญคือ

  • น้ำท่วมเรือ
  • ออกซิเจนเหลือน้อย
  • ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น
  • แบตเตอรี่หมด  ระบบทำความร้อนเสียหาย   และอุณหภูมิภายในเรือลดลง

      เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้บังคับการ ต้องนำเรือขึ้นมาบนผิวน้ำให้เร็วที่สุด   แต่ถ้าไม่สามารถขึ้นได้     เครื่องมือช่วยเหลือเรียกว่า   Deep - sumergence   rescue  vehicle  (DRSV)  เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยชีวิตลูกเรือได้

 ติดเครื่อง DSRV  เข้ากับเรือดำน้ำ

 

       DSRV   สามารถเคลื่อนที่ไปหาเรือที่จม   และติดเข้ากับฝาของเรือดำน้ำ  สร้างฉนวนอากาศขึ้นโดยอัตโนมัติ   ทำให้ฝาเปิดได้ง่าย  ขนย้ายลูกเรือออกมา

       หลังจากช่วยเหลือลูกเรือได้แล้ว    การยกเรือดำน้ำขึ้น  แพจะถูกวางไว้รอบเรือดำน้ำ และสูบอากาศเข้าไปในแพ   ยกเรือให้ลอยขึ้น  แต่นั่นจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจมด้วย หรือลักษณะการจมของเรือดำน้ำนั้น

        หน้าถัดไปเป็นลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. การเคลื่อนที่

3. การดำรงชีวิต

4. ระบบนำร่อง

5. เครื่องช่วยชีวิต

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

7. อาร์คีมีดีส

8. ปฏิบัติการกู้เรือดำน้ำคูร์สก์ (PDF)

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา