หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบนำร่อง

     ใต้ท้องทะเลไม่ได้มีแสงไฟ เหมือนกับถนนนะครับ  ดังนั้นผู้บังการที่ควบคุมเรือดำน้ำ  เปรียบเสมือนกับคนตาบอด   เมื่ออยู่ในท้องทะเล  อย่างไรก็ตาม   ผู้บังคับการต้องคอยตรวจสอบ ระบบ จีพีเอส  ( global  positioning  system )  ที่สามารถคำนวณหาตำแหน่ง   ละติจูด  และลองติจูด  ได้อย่างแม่นยำ  แต่ว่าระบบนี้จะทำงานควบคู่กับระบบนำร่อง  โดยแยกออกเป็น ประเภทคือ   ทางกล และไฟฟ้า   ระบบนำร่องจะถูกปรับแต่งทุกๆ  150  ชั่วโมง  ด้วย  เรดาห์  และดาวเทียม

    

ระบบโซนาร์ในเรือดำน้ำ

      การบอกตำแหน่งและระยะทางของเป้า โดยใช้ระบบโซนาร์ ปล่อยสัญญาณเสียงให้เคลื่อนที่ไปในน้ำ   วิ่งเข้าหาเป้า และสะท้อนกลับจากเป้ามาที่เรือ    เมื่อเราทราบความเร็วเสียงน้ำและเวลาทีเสียงใช้ในการเดินทาง  เราสามารถคำนวณหาตำแหน่งของเป้าได้   เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณระยะทางของเป้าแทนคน ได้อย่างรวดเร็ว  สัตว์หลายชนิดใช้หลักของโซนาร์หาระยะของเหยื่อ  เช่น   ปลาวาฬ   ปลาโลมา  และค้างคาว เป็นต้น   ระบบโซนาร์ยังใช้ในการปรับแต่งระบบนำร่อง โดยอาศัยภูมิประเทศของมหาสมุทรโดยรอบ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. การเคลื่อนที่

3. การดำรงชีวิต

4. ระบบนำร่อง

5. เครื่องช่วยชีวิต

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

7. อาร์คีมีดีส

8. ปฏิบัติการกู้เรือดำน้ำคูร์สก์ (PDF)

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา