หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การดำรงชีวิต

     ภายในเรือดำน้ำต้องมีสิ่งสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ สิ่งคือ

 1. อากาศ
 2. น้ำบริสุทธ์
 3. อุณหภูมิ

อากาศ

    อากาศที่เราใช้ในการหายใจ ประกอบด้วยก๊าซสำคัญ  ชนิดคือ

 • ไนโตรเจน  ( 78 % )
 • ออกซิเจน  ( 21% )
 • อาร์กอน  ( 0.94 % )
 • คาร์บอนไดออกไซด์  (  0.04 %)

    เมื่อเราหายใจอากาศเข้าไป   ร่างกายของเราจะดูดกลืนออกซิเจน    และเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์    ทำให้ขณะที่หายใจออก มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา  4.5 % เทียบกับก๊าซทั้งหมด  ส่วนก๊าซไนโตรเจน กับอาร์กอน ร่างกายไม่ได้ใช้   จึงหายใจออกมาทั้งหมด

      อันที่จริงเรือดำน้ำก็คือถังก๊าซขนาดใหญ่  โดยบรรจุคนอยู่ภายในเท่านั้น    มีหลัก  ประการที่จะรักษาอากาศภายในเรือดำน้ำสำหรับหายใจไว้ดังนี้

 1. ถ้าจำนวนเปอร์เซนต์ออกซิเจนลดลง  ต้องคอยเติมก๊าซออกซิเจนอยู่เสมอ  ไม่เช่นนั้นคนที่ปฏิบัติงานภายในจะหายใจไม่ออก
 2. ขณะที่ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ต้องคอยดูดซับก๊าซนี้ออก
 3. ความชื้นจากการหายใจ  ต้องถูกดูดซับออกเช่นเดียวกัน

      ก๊าซออกซิเจนได้มาจากถังเก็บภายในเรือ  หรือ เครื่องทำก๊าซออกซิเจน ที่เรียกว่า ออกซิเจน เจนเนอเรเตอร์  (เป็นกระบวนการอิเล็กโตรลีซิสของน้ำ  โดยการแยกน้ำออกเป็นก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจน  ) การควบคุมปริมาณออกซิเจนภายในเรือ ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจวัดจำนวนเปอร์เซนต์ของออกซิเจนในอากาศ  เมื่อขาดไป ก็ปล่อยออกมาเป็นช่วงๆ

       คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดูดซับออกจากอากาศโดยใช้  สารโซดาไลม์  (Soda lime )  เรียกชื่อทางเคมีว่า โซเดียมไฮดรอกไซด์    

      ส่วนความชื้นถูกดูดซับออกด้วยเครื่องดูดความชื้น  หรือโดยปฏิกิริยาทางเคมี   ส่วนก๊าซอื่นๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์   สามารถดึงออกได้โดยการเผาไหม้   และใช้แผ่นกรองดูดพวกอนุภาคฝุ่น สิ่งสกปรกออกจากอากาศ

น้ำบริสุทธ์

      เรือดำน้ำขนาดใหญ่  มีเครื่องกลั่นน้ำที่สามารถทำน้ำจืดจากน้ำทะเลได้   กระบวนการกลั่นเริ่มต้นจากการที่ต้มน้ำให้กลายเป็นไอ แต่เกลือไม่ได้ระเหยตามน้ำไปด้วย    เมื่อไอน้ำเย็นตัว จะกลั่นเป็นน้ำจืด   เรือดำน้ำทั่วไปสามารถกลั่นน้ำจืดได้  38,000 -150,000  ลิตรต่อวัน อย่านึกว่ามาก  เพราะน้ำพวกไม่ได้เพียงแต่ใช้ดื่มอย่างเดียว  ยังนำไปใช้หล่อเย็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

อุณหภูมิ

       อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยรอบประมาณ  39  องศาฟาเรนไฮต์  ( 4  องศาเซลเซียส)  เพราะโลหะที่ใช้ในการทำตัวเรือเป็นตัวนำความร้อนที่ดี  จึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือลดลงอย่างรวดเร็ว   จึงต้องมีตัวทำความร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิภายในเรือให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้  พลังงานได้มาจากนิวเคลียร์   เครื่องยนต์ดีเซล   หรือแบตเตอรี่ (ในกรณีฉุกเฉิน)

พลังงาน

       เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์    มีเตาปฏิกรณ์   เครื่องจักรแก๊สเทอร์ไบน์  เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนใบพัด ทำให้เรือเคลื่อนที่ได้  (ในกรณีฉุกเฉินอาจต้องใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนแทน)

      เรือดำน้ำที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  มักมีเครื่องยนต์ตั้งแต่ เครื่องขึ้นไป   โดยอาจจะทำงานแยกกัน  โดยเครื่องแรกไปหมุนใบพัด   และอีกเครื่องหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า     แต่เครื่องยนต์ดีเซลต้องเติมน้ำมัน จึงไม่สามารถอยู่ใต้น้ำนานได้

      ส่วนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มีข้อได้เปรียบมากมาย   เตาปฏิกรณ์ไม่ต้องอาศํยออกซิเจน   ดังนั้น เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จึงอยู่ใต้น้ำได้นานกว่า   เรือดำน้ำดีเซล  สามารถอยู่ได้เป็นปี  โดยไม่ต้องขึ้นมาเหนือน้ำเลยก็ได้

      เรือดำน้ำ และ เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์  ใช้หลักการเดียวกัน คือมีเตาปฏิกรณ์ ให้ความร้อนกับน้ำ เปลี่ยนให้เป็นไอน้ำและหมุนกังหันไอน้ำ  ทำให้ใบพัดหมุน  เป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  เพียงแต่ว่า

 • ขนาดของเตาเล็กและเบากว่า
 • เชื้อเพลิงมีความเข้มข้นกว่า เพราะต้องนำไปใช้กับเตาขนาดเล็ก

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. การเคลื่อนที่

3. การดำรงชีวิต

4. ระบบนำร่อง

5. เครื่องช่วยชีวิต

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

7. อาร์คีมีดีส

8. ปฏิบัติการกู้เรือดำน้ำคูร์สก์ (PDF)

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา