หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องจักรไอน้ำ

      บทนำ

      กาลครั้งหนึ่ง  เครื่องจักรไอน้ำเป็นที่นิยมใช้กันมาก   มันถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยนาย  โทมัส นิวคอแมน  (Thomas Newcoman )  ในปี ค.ศ.  1705   ต่อมา นาย เจมส์ วัตต์   ได้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำขึ้นในปี   1976   ซึ่งคนหลังเราได้นำชื่อของท่านมาใช้เป็นหน่วยของกำลังไฟฟ้า   ตัวอย่างเช่น   หลอดไฟขนาด  60  วัตต์เป็นต้น

      เครื่องจักรไอน้ำเป็นเครื่องจักรยุคแรกๆที่มนุษย์รู้จัก   เช่น รถจักรไอน้ำ   รถไฟไอน้ำ   เรือกลไฟ  และ  เครื่องจักรในโรงงาน  ที่เป็นยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมแทบทุกแขนง   ฟิสิกส์ราชมงคลจะนำท่านไปสู่กลไกของเครื่องจักรไอน้ำ   ในหน้าถัดไป

ไอพวยพุ่ง ในภาพ เป็นหัวรถจักรไอน้ำที่จำลองจากโลโคโมชัน ซึ่งสตีเฟนสันสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1825 หัวรถจักรจำลองนี้ตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบีมมิชในเคาน์ตี เดอแรม ทางตอนเหนือของอังกฤษ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1.บทนำ

2.หลักการทำงาน

3.หม้อต้มน้ำ

4.ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา