หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ทีวีโปรเจกชั่น VS  ทีวีจอแก้ว

      ทีวีจอแก้ว  หรือ เรารู้จักกันดีว่า ทีวีแบบจอคาโถด   ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Cathode  ray  tube  ย่อเป็น จอ  CRT   แสดงหลักการทำงานดังรูปข้างล่าง

      ประจุไฟฟ้าลบจากไส้คาโถดที่ถูกเผาจนร้อนแดง   พุ่งออกเป็นลำ  และกวาดไปมาบนจอภาพที่เคลือบไว้ด้วยฟอสฟอรัส   เมื่อลำอิเล็กตรอนพุ่งเข้ากระทบกับจอ  ฟอสฟอรัสจะเปล่งแสง  สำหรับทีวีแบบจอสี   ตัวกำเนิดอิเล็กตรอนมีทั้งหมด  อัน สร้างลำอิเล็กตรอน  ลำ    แต่ละลำกวาดไปบนเม็ดสี ที่ทำจากฟอสฟอรัส สี คือ  แดง  น้ำเงิน  และเขียว  ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดแสงสีขึ้น  สนามแม่เหล็กทำให้ลำอิเล็กตรอนสามารถกวาดไปมาได้บนหน้าจอ

      เพราะว่าจอคาโถดทำจากแก้ว  ขนาดของมันจึงไม่สามารถขยายได้มาก   ปัจจุบันทำได้ใหญ่สุด  40  นิ้ว  (101  เซนติเมตร)   วัดตามเส้นทะแยงมุม   ซึ่งถ้าคุณนำไปวางไว้ในโฮมเธียเตอร์  ยังดูเล็กเกินไป

       ภายในทีวีโปรเจกชั่น มีจอแบบ  CRT   หรือ  LCD   และเลนส์ช่วยขยายภาพไปที่ฉาก  แยกออกเป็น  แบบคือ

    1. โปรเจกชั่นด้านหลัง   หรือ  การสะท้อน  โดยวิธีนี้  แสงส่องผ่านเลนส์ไปที่ภาพ  และสะท้อนไปที่ฉาก

ระบบโปรเจกชั่นหลัง

     2.  โปรเจกชั่นหน้า   หรือ  วิธีการส่องผ่าน   โดยวิธีนี้ แสงส่องผ่านผ่านเลนส์  และภาพภายใน  ขยายไปที่ฉาก

ระบบโปรเจกชั่นหน้า

      หน้าถัดไปเรามาดูถึงการทำงานของระบบโปรเจกชั่น

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1.บทนำ

2.ทีวีโปรเจกชั่น VS ทีวีจอแก้ว

3.ส่วนประกอบของทีวีโปรเจกชั่น

4.โปรเจกเตอร์

5.ระบบกลไกไฟฟ้าขนาดจิ๋ว

6.ชิ้นส่วนกระจกขนาดจิ๋วแบบดิจิตอล

7.วาวล์เกรตติ้ง (Grating light valves)

8.ผลึกเหลวบนแผ่นซิลิคอน

9.ส่วนประกอบอื่น

10.อนาคตของทีวีโปรเจกชั่น

11.ลิงค์ที่น่าสนใจ  

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา