หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การจัดเรียงกระบอกสูบ

     ส่วนสำคัญสุดของเครื่องยนต์คือกระบอกสูบ   ที่เราอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นนั้น  มีเพียงกระบอกสูบเดียว   ใช้ในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก   เช่นเครื่องตัดหญ้า   และเลื่อยวงเดือนเป็นต้น   ส่วนรถเก๋งที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า  จะมีลูกสบมากกว่า  อัน  (    สี่   หก   และ  แปดสูบเป็นต้น)   สำหรับเครื่องยนต์ที่มีหลายลูกสูบ   การจัดเรียงกระบอกสูบกระทำกันอยู่  แบบคือ   แบบเรียงตรง  (Inline)  ,  ตัว  V    และ แบบนอน  ดังรูปล่าง

คลิกที่รูปภาพหรือที่นี่ดูภาพเคลื่อนไหว

 การเรียงของกระลูกสูบอยู่ในแนวเดียวกัน  ในรูปเป็นเครื่องยนต์ขนาด  สูบ

คลิกที่รูปภาพหรือที่นี่ดูภาพเคลื่อนไหว

 การเรียงของกระลูกสูบเป็นรูปตัววี  ลูกสูบจัดเรียงกันเป็นสองแถวทำมุมซึ่งกันและกัน

คลิกที่รูปภาพหรือที่นี่ดูภาพเคลื่อนไหว

 การเรียงของกระลูกสูบเป็นแนวนอน  ลูกสูบจัดเรียงกันเป็นสองแถวตรงกันข้ามกัน

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 1. เครื่องยนต์
 2. พื้นฐาน
 3. การเผาไหม้คือหัวใจ
 4. เครื่องยนต์แบบลูกสูบ
 5. จังหวะของเครื่องยนต์
 6. การจัดเรียงกระบอกสูบ
 7. ความจุของกระบอกสูบ
 8. ส่วนประกอบภายในลูกสูบ
 9. ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์
 10. สตาร์ทไม่ติด
 11. สาเหตุอื่น
 12. รางวาวล์
 13. ระบบจุดระเบิด
 14. ระบบระบายความร้อน
 15. ระบบไอดี
 16. ระบบสตาร์ท
 17. ระบบหล่อลื่น
 18. ระบบป้อนเชื้อเพลิง
 19. ระบบไอเสีย
 20. ระบบไฟฟ้า
 21. เพิ่มกำลังม้า
 22. ความหมายของแรงม้า
 23. คำถาม
 24. เครื่องยนต์ จังหวะ
 25. การทดลองเครื่องยนต์  จังหวะ
 26. ควันไอเสีย
 27. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา