< เครื่องยนต์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

ควันไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล

 

     ควันไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล
 
     แก๊สไอเสียซึ่งประกอบด้วยปริมาณของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) แก๊สไนโตรเจน (NOx) และแก๊สไฮโดรคาร์บอน (HC) มีปริมาณที่ต่ำกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแต่อย่างไรก็ตาม แก๊สไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีอนุภาคของคาร์บอนมาก
 
     ดังนั้นการตรวจสอบจึงเป็นการตรวจสอบสภาพความเป็นจริงจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดังอาการต่อไปนี้
 
     ควันดำ เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ในขณะที่ปริมาณของปริมาณของออกซิเจนในห้องเผาไหม้มีไม่เพียงพอ จึงทำให้การเผาไหม้ไม่หมด อนุภาคของเชื้อเพลิงที่หลงเหลือเหล่านี้จะได้รับความร้อนแล้วกลายเป็นสภาพเขม่าที่ถูกปล่อยออกมาทางทอไอเสีย
 
     ควันขาว เกิดจากอุณหภูมิที่ถูกอัดในห้องเผาไหม้มีต่ำเกินไป เชื้อเพลิงที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดจะระเหยกลายเป็นไอแต่เผาไม่หมด จึงถูกขับออกมาทางท่อไอเสีย หรือมีส่วนผสมของน้ำมันเครื่องปะปนอยู่
 

 
ที่มา : หนังสืองานบำรุงรักษารถยนต์

 

โดย : นาย นิกร มาระมิ่ง, ทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 3 มิถุนายน 2545

 

 

ข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซล

     

        เครื่องยนต์ดีเซล เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในประเภทหนึ่ง มีหลักการทำงานโดยการอัดอากาศร้อนเข้าไปในกระบอกสูบ เพื่อให้เกิดการสันดาปของเชื้อเพลิงขึ้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซล อากาศที่ถูกอัดอยู่ในกระบอกสูบด้วยกำลังอัดที่สูงขึ้น จะทำให้เกิดอุณหภูมิของอากาศในกระบอกสูบสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อหัวฉีดฉีดเชื้อเพลิงเป็นละอองฝอยเข้าไป กระทบกับอากาศร้อนที่ถูกอัดอยู่ในกระบอกสูบจะเกิดการเผาไหม้ขึ้น แรงดันจากการขยายตัวของแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้จะผลักดันหัวลูกสูบให้เลื่อนลง เป็นกำลังงานถ่ายทอดออกมาปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซล ได้นำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานประเภทที่ต้องการกำลังงานมาก ๆ

 

ข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซล
 
1.ราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงถูกกว่าน้ำมันเบนซิน
 
2.เครื่องยนต์ดีเซลไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟจุดระเบิดซึ่งยุ่งยาก
 
3.ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แข็งแรง มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
 
4.สามารถรับภาระ (load) ได้ดี
 
5.น้ำมันดีเซลไม่ไวไฟเหมือนน้ำมันเบนซินทำให้มีความปลอดภัยมากกว่า


 

 

 

         

 

 

  

1 เครื่องยนต์
2 พื้นฐาน
3 การเผาไหม้คือหัวใจ
4 เครื่องยนต์แบบลูกสูบ
5 จังหวะของเครื่องยนต์
6 การจัดเรียงกระบอกสูบ
7 ความจุของกระบอกสูบ
8 ส่วนประกอบภายในลูกสูบ
9 ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์
10 สตาร์ทไม่ติด
11 สาเหตุอื่น
12 รางวาวล์
13 ระบบจุดระเบิด
14 ระบบระบายความร้อน
15 ระบบไอดี
16 ระบบสตาร์ท
17 ระบบหล่อลื่น
18 ระบบป้อนเชื้อเพลิง
19 ระบบไอเสีย
20 ระบบไฟฟ้า
21 เพิ่มกำลังม้า
22 ความหมายของแรงม้า
23 คำถาม
24 เครื่องยนต์ จังหวะ
25 การทดลองเครื่องยนต์  จังหวะ
26 ควันไอเสีย
27 ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ