< เครื่องยนต์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

การทดลองเรื่อง

 

 

ครื่องยนต์ก๊าชโชลีน4(Four-stroke Combustion Engine)

เครื่องยนต์4จังหวะเรียกตามจังหวะการทำงาน:

จังหวะที่1ดูด(Intake):ลิ้นไอดีเปิดให้อากาศผสมกับไอน้ำมัน(เบนชิน)จากคาบูเรเตอร์เข้าไปในกระบอกสูบ.

จังหวะที่2อัด(Compression):ลิ้นไอดีปิดลูกสูบเลื่อนขึ้นทำให้ปริมาตรอากาศน้อยลงจะเกิดอุณหภูมิสูงหัวเทียนก็เกิดประกายไฟเกิดการลุกใหม้ระเบิด.

จังหวะที่3ระเบิด-กำลัง (Combustion):เมื่อเกิดการระเบิดทำให้มีแรงดันมากดันลูกสูบเลื่อนลงเพื่อไปขับข้อเหวี่ยงทำให้เครื่องยนต์มีกำลัง.

จังหวะที4คาย(Exhaust):ลิ้นไอเสียจะเปิดเพื่อระบายอากาศที่เผาไหม้ออกทางท่อไอเสีย.

 

ลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

1. จังหวะดูด ลิ้นไอดีจะเปิด (ส่วนลิ้นไอเสียจะปิด) เพื่อให้อากาศถูกดูดเข้ากระบอกสูบในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลง
2. จังหวะอัด ลิ้นไอดีจะปิดและลิ้นไอเสียปิดสนิท เพื่อไม่ให้อากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบรั่วออกไปในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเพื่ออัดอากาศในกระบอกสูบ ทำให้ความดันและอุณหภูมิในกระบอกสูบเพิ่มสูงขึ้น
3. จังหวะระเบิด ในจังหวะนี้ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียยังคงปิดสนิท เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นในจังหวัดอัดเกือบถึงจุดสูงสุด หัวฉีดจะเริ่มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปปะทะกับอากาศที่ถูกอัดจนเกิดอุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว อากาศที่ขยายตัวจากการเผาไหม้จะผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ส่งกำลังต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง
4. จังหวะคาย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงเกือบถึงตำแหน่งต่ำสุด ลิ้นไอเสียจะเริ่มเปิดลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อไล่อากาศเสียออกจากกระบอกสูบทางลิ้นไอเสีย จนถึงตำแหน่งสูงสุด และเมื่อลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ลงอีกครั้ง ลิ้นไอเสียจะปิด ลิ้นไอดีจะเปิด เพื่อดูดอากาศเข้า ซึ่งจะเป็นการเริ่มจังหวะดูดใหม่ ลูกสูบจะทำงานหมุนเวียนครบ 4 จังหวะ เช่นนี้ตลอดไปทำให้เกิดพลังงานที่จะไปขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องจักรที่ต่อกับเครื่องยนต์ดีเซลนั้น ๆ
 

ลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

 

การรู้จักหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ต่อไป

ตอบคำถามต่อไปนี้

          1. หัวเทียน ระเบิดในช่วงจังหวะใด   และทำไมต้องเป็นช่วงนี้จงอธิบาย
2. จังหวะใดที่ลิ้นไอดีและไอเสียปิดพร้อมกัน 
           เลือกข้อที่ถูกต้อง
1.  สีม่วง แก๊สอยู่ในสถานะ   A.  ดูด    B.  อัด   C.  ระเบิด   D.  คาย
          2.  สีเหลือง แก๊สอยู่ในสถานะ   A.  ดูด    B.  อัด   C.  ระเบิด   D.  คาย
          3.  สีดำ แก๊สอยู่ในสถานะ   A.  ดูด    B.  อัด   C.  ระเบิด   D.  คาย
 

 

         

 

 

  

1 เครื่องยนต์
2 พื้นฐาน
3 การเผาไหม้คือหัวใจ
4 เครื่องยนต์แบบลูกสูบ
5 จังหวะของเครื่องยนต์
6 การจัดเรียงกระบอกสูบ
7 ความจุของกระบอกสูบ
8 ส่วนประกอบภายในลูกสูบ
9 ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์
10 สตาร์ทไม่ติด
11 สาเหตุอื่น
12 รางวาวล์
13 ระบบจุดระเบิด
14 ระบบระบายความร้อน
15 ระบบไอดี
16 ระบบสตาร์ท
17 ระบบหล่อลื่น
18 ระบบป้อนเชื้อเพลิง
19 ระบบไอเสีย
20 ระบบไฟฟ้า
21 เพิ่มกำลังม้า
22 ความหมายของแรงม้า
23 คำถาม
24 เครื่องยนต์ จังหวะ
25 การทดลองเครื่องยนต์  จังหวะ
26 ควันไอเสีย
27 ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ