< เครื่องยนต์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

เครื่องยนต์

      ถึงแม้จะมีรถยนต์บางคันที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า  รถสมัยใหม่ส่วนมากก็ยังคงทำงานในวิธีเดียวกับรถรุ่นแรกๆ  ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว   เชื้อเพลิงที่เผาไหม้ทำให้ลูกสูบในเครื่องยนต์เคลื่อนที่ไปมา  เฟืองและชิ้นส่วนอื่นๆจะช่วยให้ลูกสูบสามารถขับเคลื่อนล้อไปได้    ฟิสิกส์ราชมงคลจะไขปริศนาภายใน  โดยแยกให้เห็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้น หลักการทำงานพื้นฐานของมัน   ให้คุณได้ทราบอย่างละเอียดในหน้าถัดไป

 

1 เครื่องยนต์
2 พื้นฐาน
3 การเผาไหม้คือหัวใจ
4 เครื่องยนต์แบบลูกสูบ
5 จังหวะของเครื่องยนต์
6 การจัดเรียงกระบอกสูบ
7 ความจุของกระบอกสูบ
8 ส่วนประกอบภายในลูกสูบ
9 ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์
10 สตาร์ทไม่ติด
11 สาเหตุอื่น
12 รางวาวล์
13 ระบบจุดระเบิด
14 ระบบระบายความร้อน
15 ระบบไอดี
16 ระบบสตาร์ท
17 ระบบหล่อลื่น
18 ระบบป้อนเชื้อเพลิง
19 ระบบไอเสีย
20 ระบบไฟฟ้า
21 เพิ่มกำลังม้า
22 ความหมายของแรงม้า
23 คำถาม
24 เครื่องยนต์ จังหวะ
25 การทดลองเครื่องยนต์  จังหวะ
26 ควันไอเสีย
27 ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

         

 

 

 

 


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ