หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

รับน้ำหนัก

     แบริ่ง  ถูกออกแบบมารับแรงสองประเภทคือ   แรงแนวรัศมี (radial ) และ แรงแนวแกน  (thrust)  ขึ้นอยู่กับการใช้งานในขณะนั้น    เช่น อาจรับแรงในแนวรัศมี หรือ แนวแกนอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องรับทั้งสองแรงพร้อมกัน

แบริ่งของมอเตอร์ตัวนี้ รับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น

     แบริ่งของมอเตอร์รูปบน รับแรงในแนวรัศมี ที่เกิดจากแรงตึงของสายพาน

แบริ่งของเก้าอี้หมุน  รับแรงในแนวแกนแต่เพียงอย่างเดียว

      แรงในแนวแกนของเก้าอี้หมุน    เกิดจากน้ำหนักทั้งหมดของคนนั่ง

แบริ่งของกระดุมล้อรถ  รับแรงทั้งสองแนวคือ แรงแนวแกน และแรงในแนวรัศมี

      แบริ่งของกระดุมล้อรถรูปบน    แรงในแนวรัศมี มาจากน้ำหนักของรถ    ส่วนแรงในแนวแกนมาจากแรงที่เกิดจากการเลี้ยว

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1.บทนำ

2.พื้นฐาน

3.รับน้ำหนัก

4.ชนิดของลูกปืน

5.ลูกปืนเฉพาะงาน

6.ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา