ยุคข้อมูลข่าวสาร

     ถึงแม้ในยุคนี้การส่งข้อมูลข่าวสารจะเปลี่ยนไปเป็น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  จดหมายเสียง (voice mail )   และโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  แต่ว่าปากกากับกระดาษก็ยังมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย   ถึงแม้คุณจะติดเหมือนกับตังเมอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์   ข้างๆโต๊ะตัวโปรดของคุณ  คงต้องมีปากกาและกระดาษโน๊ตเล็กๆวางไว้  หรือไม่ก็ต้องมีสมุดจดโทรศัพท์  ปากกาที่ว่าคงต้องเป็นปากกาลูกลื่นแน่นอน  เพราะราคาไม่แพง  และการใช้สอยก็แสนสะดวก 

     ฟิสิกส์ราชมงคล จะเปิดเผยความลับของปากกาลูกลื่น ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบในหน้าถัดไป