หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ความได้เปรียบ

      รถถัง  M-1  ใหักำลัง 1500  แรงม้า  ใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์  แทนเครื่องยนต์ดีเซล  ซึ่งมีข้อได้เปรียบอยู่  2  ข้อ

  1. เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ให้กำลังต่อน้ำหนักของเครื่อง  มากกว่าเครื่องยนต์แบบลูกสูบ
  2. เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ มีขนาดเล็กกว่าเครื่องยนต์ลูกสูบ ถ้าวัดที่กำลังเดียวกัน

       ข้อเสียของเครื่องยนต์เทอร์ไบน์  คือราคาแพงกว่าเครื่องยนต์ดีเซลมาก  เมื่อวัดที่ขนาดเดียวกัน เหตุผลเป็นเพราะว่า อุปกรณ์จะต้องหมุนที่ความเร็ว  และอุณหภูมิสูง    อุปสรรคอันสำคัญยิ่งคือการออกแบบทางวัสดุวิศวกรรม  ที่จะต้องวิจัยหาวัสดุที่สามารถทนความร้อนสูงมาใช้งาน และข้อเสียอีกประการหนึ่งคือแก๊สเทอร์ไบน์ใช้เชื้อเพลิงมากแม้ขณะที่กำลังเบาเครื่อง   จึงเหมาะกับภาระน้ำหนักที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย  เช่นเครื่องบินเจ็ตที่น้ำหนัก และภาระคงที่ตลอด แต่น่าเสียดายไม่เหมาะกับรถยนต์ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและแรงอยู่เสมอ

กระบวนการของแก๊สเทอร์ไบน์

      หลักการพื้นฐานของแก๊สเทอร์ไบน์มีดังนี้

  • คอมเพรสเซอร์   ทำหน้าที่อัดอากาศที่ไหลเข้ามา  เพื่อให้เกิดความดันสูง และป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้
  • ห้องเผาไหม้  ทำหน้าที่เผาไหม้เชื้อเพลิง  เพื่อเพิ่มความเร็วและความดันของแก๊ส
  • กังหันเทอร์ไบน์     เปลี่ยนพลังงานของแก๊สที่ได้จากห้องเผาไหม้ไปเป็นการหมุน

     ตัวอย่างรูปภาพข้างล่างเป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ใช้สำหรับขับใบพัดของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์

      ในรูปภาพ  อากาศที่ถูกดูดจากทางขวาจะถูกอัดโดยเครื่องคอมเพรสเซอร์  รูปร่างทรงกรวย  มีใบพัดเล็กติดเป็นแถว ในรูปภาพปรากฎอยู่  8  แถว  สมมติให้สีน้ำเงินอ่อนแสดงความดันอากาศปกติตอนขาเข้า และถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์จนมีความดันเพิ่มขึ้น  30  เท่าด้านออก  แสดงด้วยสีน้ำเงินเข้ม

       แก๊สความดันสูงจากคอมเพรสเซอร์ไหลเข้าห้องเผาไหม้   หัวฉีดเชื้อเพลิงภายในห้องทำหน้าที่ฉีดเชื้อเพลิง  เช่น  โพรเพน  และแก๊สธรรมชาติเป็นต้น   เนื่องจากแก๊สที่ไหลเข้ามามีความเร็วมากกว่า  100  ไมล์ต่อชั่วโมง   เปรียบเทียบได้กับลมพายุสลาตัน   เพื่อจะให้การเผาไหม้มีความต่อเนื่องและไม่ดับ ภายในห้องเผาไหม้จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า  กระป๋องเปลวไฟ   ภาษาอังกฤษเขียนว่า   Flame  holder  ทำจากโลหะ มีลักษณะกลวง  เจาะเป็นรูเล็กๆ  

    ภาพตัดครึ่งของกระป๋องเปลวไฟ

        หัวฉีดอยู่ทางขวา   ทำหน้าที่ฉีดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง   แก๊สจะวิ่งผ่านรูเล็กๆ  ระเบิดเปรี้ยงปร้างอยู่ภายในนี้ กลายเป็นแก๊สความเร็วสูงวิ่งออกไปทางซ้าย

         

       ทางซ้ายของห้องเผาไหม้  เป็นส่วนของกังหัน  ในรูปภาพทางซ้ายมีเทอร์ไบน์อยู่  2  ส่วน  ส่วนแรกใช้ในการขับคอมเพรสเซอร์   ซึ่งเพลาของเทอร์ไบน์ส่วนนี้ต่อกับคอมเพรสเซอร์เป็นเพลาอันเดียวกัน  ส่วนที่สองของเทอร์ไบน์ใช้ในการขับใบพัดของเครื่องเฮลิคอปเตอร์   เพลาสองส่วนนี้ไม่ติดกัน  แต่ว่ารวมแกนเดียวกัน  ใช้ลูกปืนช่วยแยกการเคลื่อนที่ได้    

       เนื่องจากแก๊สไอเสียที่ได้หลังจากผ่านกังหันแล้วมีความร้อนสูงมาก   วิศวกรได้คิดค้นนำความร้อนของแก๊สไอเสียนี้ไปผ่านเครื่องต้มน้ำ  ทำให้ได้ไอน้ำความดันสูงนำไปขับเคลื่อนเครื่องจักรไอน้ำได้    ส่วนใหญ่วิธีนี้พวกโรงไฟฟ้ามักจะนำไปใช้

       ที่อธิบายมาตั้งแต่แรกเป็นหลักการพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอีกมากมาย  อาทิเช่น   ลูกปืน   ระบบหล่อเย็น  ระบบฉีดน้ำมัน   และโครงสร้างต่างๆของเครื่องยนต์เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดเป็นงานท้าทายทางวิศวกรรม 

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ทำงานอย่างไร

2. พื้นฐานเล็กๆน้อย

3. ความได้เปรียบ

4. กระบวนการของแก๊สเทอร์ไบน์

5.  ดัดแปลงแก๊สเทอร์ไบน์

6. แรงขับดันของเครื่องยนต์เจ็ต

7. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา