หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แรง กำลัง ทอร์ก งานและพลังงานคืออะไร

       ถ้าคุณได้อ่านบทความของฟิสิกส์ราชมงคล  คุณจะได้เห็นคำเหล่านี้บ่อยๆ เช่น  มวล   แรง   ทอร์ก  งาน   กำลัง   และพลังงาน   คำเหล่านี้มีความหมาย  และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

         ฟิสิกส์ราชมงคล จะอธิบายความหมายของคำแต่ละคำ ให้คุณได้ทราบ  พร้อมทั้งยกตัวอย่าง  ประกอบกับการคำนวณนิดหน่อย

         ตลอดบทความ  เราจะพูดถึงหน่วยที่มีหลายมาตรฐาน   แต่ที่เราใช้กันทั่วไป  คือ  ระบบหน่วยระหว่างชาติ  ( International  system of  unit)  ย่อเป็น  SI  หรือนิยมเรียกว่า ระบบเมตริก  ยอมรับกันเป็นหน่วยมาตรฐานสากล  หน่วยเมตริกที่เรารู้จักกันมากที่สุด คือ  หน่วยเมตร   กับกิโลกรัม  ส่วนหน่วยมาตรฐานอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยอังกฤษ  (English  engineering Units)  ที่เรารู้จักกันมากสุด คือ  ฟุต  กับ ปอนด์ หน่วยนี้ยังนิยมใชักันในหลายประเทศ   แต่ที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยเพราะว่า  ประเทศไทยเราไม่ได้ใช้เป็นหน่วยมาตรฐาน  

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. แรง  กำลัง  ทอร์ก  งาน และพลังงานคืออะไ

2. มวลคืออะไร

3.  แรงคืออะไร

4. ทอร์กหรือแรงบิดคืออะไ

5. งานคืออะไร

6. กำลังคืออะไร

7. พลังงานคืออะไร

8. ความสัมพันธ์

9. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา