หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ระเบิดซีโฟร์ทำงานอย่างไร

      พื้นฐานของระเบิด

     แนวคิดพื้นฐานของการระเบิดนั้นแสนจะธรรมดา   อาศัยการขยายตัวและแตกกระจายตัวของแก๊ส  ในเวลาที่สั้นมากๆ

ภาพการระเบิดของซีโฟร์  จะเห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก

       ลูกระเบิดทั่วๆไป  ประกอบด้วยดินระเบิด   อุปกรณ์สำหรับการจุดระเบิด  ส่วนกระบวนการการระเบิดเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งปฎิกิริยาการเผาไหม้และปฏิกิริยาการแตกตัว  โดยมีความร้อนเกิดขึ้นมากมายตามมา

       ดินระเบิดจะมีพลังงานภายในหรือที่เราเรียกว่าพลังงานศักย์ภายในพันธะระหว่างโมเลกุลสะสมอยู่มาก    เมื่อพันธะระหว่างโมเลกุลแตกออก  พลังงานส่วนนี้จะคายออกมาในรูปของความร้อน  ถ้าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นมากๆ ความร้อนนี้จะสูงและความดันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

       แก๊สที่อยู่ภายใต้ความดันสูง จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว  แรงที่เกิดจากความร้อนจะเร่งให้อนุภาคของแก๊สมีความเร็วสูงขึ้น  เพิ่มความดันของแก๊สให้สูงขึ้นไปอีก  ซึ่งเพียงพอที่จะทำลายตึกทั้งหลังหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรัศมีระเบิดได้    ที่บริเวณจุดศูนย์กลางระเบิด แก๊สจะขยายตัวด้วยความเร็วสูงมาก  อาจจะมากกว่าความเร็วของเสียงทำให้เกิดคลื่นกระแทก (shockwave)  อัดพวกเศษฝุ่นผง  ของแข็ง  ที่อยู่โดยรอบให้พุ่งทำลายสิ่งก่อสร้างหรือชีวิตให้ย่อยยับภายในพริบตา

       เรามาดูกันว่า  ภายระเบิดซีโฟร์มีส่วนประกอบอะไรบ้างในหน้าถัดไป

ความดันสูงและความดันต่ำ

      การระเบิดที่ความดันต่ำ  เช่น  กระสุนปืน  ปฏิกิริยาทางเคมี่ที่เกิดขึ้นช้ากว่าการระเบิดของซีโฟร์มาก ความดันในกระสุนปืนเพียงพอที่จะขับดันลูกปืนให้วิ่งออกจากปากกระบอกปืน  อำนาจการทำลายจึงมีเพียงเฉพาะบุคคลเท่านั้น  ส่วนระเบิดซีโฟร์และระเบิดทีเอ็นที  ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว   เกิดความดันสูงมาก  อำนาจการทำลายจึงมีบริเวณกว้างกว่า

 
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. พื้นฐานของระเบิด

3. ส่วนประกอบของซีโฟร์

4. การระเบิดของซีโฟร์

5. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา