หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

พื้นฐานของเบรก

       หลังจากที่คุณเหยียบเบรก    แรงจากเท้าของคุณจะถูกส่งผ่านไปที่เบรก  โดยใช้ของเหลว  และเป็นแรงที่มีขนาดมากกว่าที่คุณเหยียบ   แรงที่เกิดขึ้นได้มาจากระบบทางกล  2  ทางคือ

  • ทางกล   (คานดีด คานงัด)
  • แรงทางไฮดรอลิก

        ล้อจะลดความเร็วโดยอาศัยแรงเสียดทาน ระหว่าง  เบรก  กับ  จานล้อ   และแรงเสียดทานของล้อกับถนน     ในหน้าถัดไป  ฟิสิกส์ราชมงคลจะอธิบายความหมายของระบบต่อไปนี้

  • คานดีด คานงัด
  • ไฮดรอลิก
  • แรงเสียดทาน
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. ระบบเบรกทำงานอย่างไร

2. พื้นฐานของเบรก

3. คานดีดคานงัด

4.  ระบบไฮดรอลิก

5. แรงเสียดทาน

6. ระบบเบรก

7. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา