หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ทำไมต้องขยายเสียง

      เสียงเป็นธรรมชาติที่มหัศจรรย์ยิ่ง    เพราะว่าเสียงทำให้อากาศเกิดการสั่นสะเทือน  และเคลื่อนที่ออกไปเป็นรูปของคลื่น   โมเลกุลของอากาศจะสั่นสะเทือนขึ้นลงตามจังหวะของคลื่นเสียง   เมื่อหูของเรารับการสั่นสะเทือนนี้เข้ามา  แรงดันของอากาศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นและลงจะเข้าไปในแก้วหู  และแปรเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าให้สมองตีความออกเป็นเสียง

 

ลักษณะของคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ในอากาศ

      เครื่องขยายเสียงทุกชนิดใช้หลักการแบบเดียวกัน   ตามขั้นตอน  3  ขั้นดังนี้

  1. เมื่อเราพูดกรอกเข้าไปในไมโครโฟน  ซึ่งภายในของไมโครโฟนประกอบด้วยแผ่นไดอาแฟรม  ที่สั่นขึ้นลงตามจังหวะของคลื่นเสียง   และแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งการสั่นสะเทือนของสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้จะเหมือนกับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงทุกประการ

  2. เครื่องบันทึกเสียงจะทำหน้าที่บันทึกสัญญาณทางไฟฟ้านี้   เช่น เก็บไว้ในเทป    แผ่นซีดี  หรือแผ่นเสียง    ถ้าคุณใข้แว่นขยายส่องดูเนื้อเทป  หรือแผ่นเสียงจะปรากฎเป็นหลุม บ่อมากมาย  ซึ่งเกิดจากการสั่นขึ้นลงของไฟฟ้านั่นเอง

  3. สัญญาณทางอินพุทที่จะเข้าเครื่องขยายเสียงอาจจะมาจากไมโครโฟนโดยตรงหรือ เครื่องบันทึกเสียงก็ได้    โดยเครื่องขยายเสียงจะขยายสัญญาณไฟฟ้านี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  เพื่อนำไปขับออกทางลำโพง   โดยสัญญาณเสียงที่ได้ออกมาจะเหมือนกับเสียงที่เข้าไปทางไมโครโฟน

        เพื่อจะให้การแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์  แผ่นไดอาแฟรมของไมโครโฟนต้องมีขนาดเบา และบาง  เพื่อจะให้เกิดการสั่นตามจังหวะของเสียงโดยไม่ผิดเพี้ยน   ต่อจากนั้นนำสัญญาณไฟฟ้าที่ได้ไปขยายให้มีขนาดเพิ่มขึ้น

หน้า   1    2    3    4    5
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน