หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เล็กๆน้อยเกี่ยวกับของไหล

       ความรู้พื้นฐานของกระป๋องสเปรย์นั้นแสนจะธรรมดามาก ของไหลจะถูกบรรจุภายในกระป๋อง  และอัดแก๊สความดันสูง  เพื่อจะให้แก๊สดันของไหลให้พุ่งออกจากกระป๋อง    เพื่อจะให้เข้าใจการทำงานนี้ คุณจำเป็นจะต้องรู้ ลักษณะของของไหล และความดัน สักเล็กน้อยก่อน

  • ของไหล   คือ  อนุภาคที่เกาะกลุ่มกันเป็นจำนวนมากมาย  โดยที่อนุภาคเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย  ของไหลอยู่ในรูปของของเหลวหรือแก๊สก็ได้  พวกของเหลวที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือน้ำ   ส่วนแก๊สก็คืออากาศรอบๆตัวของเรานั่นเอง
  • อนุภาคของเหลว  จะเกาะตัวกันอย่างหลวมๆ  แต่แน่นกว่าแก๊ส  จึงทำให้มันสามารถไหลไปไหลมาได้อย่างอิสระ   ถ้าอุณหภูมิคงที่  ปริมาตรของของไหลจะคงที่ด้วย

กระป๋องสเปรย์มีหลายขนาด   ภายในบรรจุด้วยของไหล เช่น  ของเหลวหรือแก๊ส ความดันของแก๊สจะกดให้ของเหลวพุ่งออกจากหัวฉีด

  • ถ้าคุณให้ความร้อนกับของเหลว   อนุภาคภายในของของเหลวนั้นจะสั่นสะเทือน  ซึ่งจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคไม่สามารถยึดอยู่ได้  อนุภาคหลุดออกจากของเหลว  เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส   เรียกว่า การเดือด  สารแต่ละชนิดมีจุดเดือดแตกต่างกัน  ยกตัวอย่างเช่น  น้ำมีจุดเดือดสูงกว่าแอลกฮอลล์  เป็นต้น
  • แรงของอนุภาคภายในกระป๋อง  เกิดจากความดันของแก๊ส  เพราะว่าอนุภาคของแก๊สไม่มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างของเหลว  เมื่อปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไปเช่นขยายตัว  มันจะขยายตัวจนเต็มภาชนะ
  • ขณะที่แก๊สขยายตัว  ความดันจะลดลง   ทำให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้น  การชนกับภาชนะจะลดลง   แต่ถ้าภาชนะมีปริมาตรลดลง  ระยะห่างระหว่างอนุภาคน้อยลง การชนกับภาชนะจะมากขึ้น  ความดันจะเพิ่มขึ้นด้วย   

        ในหน้าถัดไป  เราจะเห็นการทำงานของกระป๋องสเปรย์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

1. กระป่องสเปรย์ทำงานอย่างไร

2. เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับของไหล

3.  ภายในกระป๋อง

4.  อัดแก๊สเป็นของเหลว

5. อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

6. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน