หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญแบบฝึกหัดกลาง

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดกลาง

การชนและโมเมนตัม

1. วัตถุมวล  2 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที  จะมีโมเมนตัมเท่าไร

2.  ปล่อยวัตถุมวล 1 กิโลกรัม ลงในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด

3. ปาวัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที  จงหา  ก. โมเมนตัมเริ่มต้น   ข.  โมเมนตัมสุดท้าย   ค.   โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป

4.  ขว้างลูกบอล 0.2 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว  10 เมตรต่อวินาที  ในแนวระดับเข้าชนกำแพงในทิศตั้งฉากกับกำแพงแล้วสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหา

    ก.  โมเมนตัมก่อนชนกำแพง        ข.  โมเมนตัมหลังชนกำแพง         ค.  การดลของลูกบอล

5.  โรนัลโดเตะลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที เข้าชนฝาผนังในแนวตั้งฉาก  แล้วสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาทีเท่ากัน ถ้าลูกบอลกระทบฝาผนังนาน 0.05 วินาที  จงหา

    ก.  การดลของลูกบอล        ข.  แรงเฉลี่ยที่ฝาผนังกระทำต่อลูกบอล

6.ต๋องแทงลูกสนุ๊กเกอร์มวล 100 กรัม ทำให้ลูกสนุ๊กมีความเร็ว 8 เมตรต่อวินาที  ถ้าช่วงเวลาที่ไม้คิวกระทบลูกสนุ๊กเป็น 0.01 วินาที  จงหาแรงเฉลี่ยที่ไม้คิวกระทำต่อลูกสนุ๊ก

7. สุวิมล ดวงจันทร์ ตีลูกเทนนิสมวล 200 กรัม ที่กำลังลอยเข้าหาตัวเธอในแนวระดับด้วยความเร็ว  25 เมตร/วินาที  ให้สะท้อนกลับไปในแนวเดิมด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  ในช่วงเวลา 0.002 วินาที  จงหาแรงดลเฉลี่ยของลูกเทนนิส

8.  กล่องใบหนึ่งอยู่บนรถซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที รถจะต้องเบรคจนหยุดนิ่งในเวลาน้อยที่สุดเท่าไร กล่องจึงจะไม่ไถลไปบนรถ  ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องกับรถเป็น  0.5

9.  น้ำพุ่งออกจากท่อฉีดซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 2x 10-3 เมตร2   ด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  เข้ากระทบฝาผนังในแนวตั้งฉาก  ถ้าไม่มีน้ำกระเด็นกลับ  จงคำนวณหาแรงที่ลำน้ำกระทบต่อฝาผนัง  กำหนดให้น้ำ  1 ลบ.เมตร มีมวล 103 กิโลกรัม

10.  ปล่อยลูกบอลมวล 0.4 กิโลกรัม  จากที่สูง 5 เมตร  ตกลงในแนวดิ่ง  กระทบพื้นนาน 0.02 วินาที  ปรากฏว่าลูกบอลกระดอนขึ้นสูง 3.2 เมตร จงหา

ก.  การดลของลูกบอล            ข.  แรงดลที่กระทำต่อลูกบอล

หน้า  1     2     3     4     5         7        สารบัญ
 ของนิรันดร์  สุวรัตน์   ต้องขอขอบคุณมากครับ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>
 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน