แรงตึงผิวเกิดจากแรงดึงดูดของโมเลกุลของของเหลว ซึ่งจะพยายามดึงให้ผิวมีพื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งก็หมายความว่าหยดน้ำต้องมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นของเหลวที่มีแรงตึงผิวมาก ๆ ผิวของหยดน้ำควรจะมีลักษณะโค้งคล้าย ๆ กับซาลาเปา ส่วนของเหลวที่มีแรงตึงผิวน้อย ผิวของหยดน้ำจะคล้ายรูปพิซซ่า เหมือนอย่างลูกแมวในฤดูหนาวมันจะใช้วิธีนอนก่ายกันเป็นการลดพื้นที่ผิวลงเพื่อให้เกิดความอบอุ่น


กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล