แรงทางไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงจะแปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสองเหมือนกัน ถ้าฝุ่นลอยได้ที่ระยะสูงห่างจากดวงจันทร์ 1 ไมล์ แล้วลอยสูงขึ้นเป็น 2 ไมล์ แรงทางไฟฟ้าจะลดลง ขณะเดียวกันแรงโน้มถ่วงก็ลดลงในอัตราที่เท่ากัน ดังนั้นที่ตำแหน่ง 2 ไมล์ ก็ยังเป็นจุดสมดุลอยู่ดี พูดง่ายๆ ก็คือถ้าระยะ 1 ไมล์ลอยอยู่ได้มันก็สามารถลอยอยู่ได้ทุกๆ จุดบนดวงจันทร์ หรือแม้แต่ลอยอยู่เหนือผิวดวงจันทร์เพียง 1 นิ้วก็ตาม

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล