ความรู้สึกจะบอกเราว่าถ้าถัง 2 ใบเจาะรูถึงกันแล้ว แรงดันอากาศก็ควรจะเท่ากันด้วย แต่ความรู้สึกมักจะขัดแย้งกับการทดลองสมัยใหม่อยู่เสมอๆ เราทราบว่าโมเลกุลของอากาศร้อนจะเคลื่อนที่ได้เร็วโมเลกุลของอากาศเย็น และแรงดันอากาศก็ขึ้นอยู่กับอัตราการชนของโมเลกุลที่ชนเข้ากับผนังถัง ดังนั้นมันจึงชนกับผนังถังได้มากกว่าอากาศเย็น เมื่อวัดแรงดันถังร้อนจึงมีแรงดันอากาศมากกว่า
 

กลับหน้าสารบัญลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล