เอกสารการเรียนการสอน PDF

หน้า 2

ประวัติความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี  PDF  ขนาด  600 kb  คลิกค่ะ

ภาพรวมของนาโนเทคโนโลยี  PDF  ขนาด  1.3 MB  คลิกค่ะ

ของ อ. รังสรรค์  ศรีสาคร PDF  ขนาด  300 kb  คลิกค่ะ

PDF    ขนาด 370 kb  คลิกค่ะ

PDF    ขนาด 500 kb  คลิกค่ะ

เอกสาร PDF  ของดาราศาสตร์นี้มี ชุด

บทที่ 1  1/8

ประวัติและการค้นพบทางดาราศาสตร์

PDF    ขนาด 640 kb  คลิกค่ะ

บทที่ 2     2/8

ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

PDF    ขนาด 550 kb  คลิกค่ะ

การดูดาว   3/8

PDF    ขนาด 570 kb  คลิกค่ะ

บทที่  4/8

เครื่องมือพื้นฐานทางดาราศาสตร์

PDF    ขนาด 550 kb  คลิกค่ะ

บทที่  5/8

ดาวเคราะห์

PDF    ขนาด 1 Mb  คลิกค่ะ

 

ดวงอาทิตย์   6/8

PDF    ขนาด 1.2 Mb  คลิกค่ะ

ระบบสุริยะ  7/8

PDF    ขนาด 3.4 Mb  คลิกค่ะ

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน   8/8

PDF    ขนาด 670 kb  คลิกค่ะ

เอกสารการสอนฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 13  บท

บทที่ บทนำ   1/13

PDF    ขนาด 380 kb 

บทที่ เวกเตอร์  2/13

PDF    ขนาด 580 kb 

บทที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง   3/13

PDF    ขนาด 400 kb 

บทที่ 4 การเคลื่อนที่ในระนาบ  4/13

PDF    ขนาด 700 kb 

 

บทที่ 5 การเคลื่อนที่ของนิวตัน   5/13

PDF    ขนาด 620 kb 

บทที่ 6 งานและพลังงาน   6/13

PDF    ขนาด 440 kb 

บทที่ 7 โมเมนตัมและการชน   7/13

PDF    ขนาด 540 kb 

บทที่ 8 พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง   8/13

PDF    ขนาด 1.2 Mb 

บทที่ 9 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก  9/13

PDF    ขนาด 1.6 Mb 

บทที่ 10 สภาพยืดหยุ่น   10/13

PDF    ขนาด 380 kb 

บทที่ 11 การเคลื่อนที่แบบคลื่น  11/13

PDF    ขนาด 650 kb 

บทที่ 12 กลศาสตร์ของไหล   12/13

PDF    ขนาด 600 kb 

บทที่ 13 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  13/13

PDF    ขนาด 600 kb 

PDF    ขนาด 600 kb 

คุณสมบัติทางกลและการทดสอบวัสดุ

PDF    ขนาด 1 Mb 

การกัดกร่อน

PDF    ขนาด 930 kb 

วัสดุหล่อลื่น

PDF    ขนาด 420 kb 

วัสดุวิศวกรรม  โดย พ.อ. ทองคำ  ชุมพล

บทที่ 1

กล่าวนำ

PDF    ขนาด  740  kb 

บทที่ 2

โครงสร้างอะตอม

PDF    ขนาด 737 kb 

 

บทที่ 3

โครงสร้างผลึก

PDF    ขนาด 1.9 Mb 

บทที่ 4

ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

PDF    ขนาด 1.6 Mb 

บทที่ 5

คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ

PDF    ขนาด 1.1 Mb 

บทที่ 6

แผนภาพของภาค

PDF    ขนาด 960 kb 

 

บทที่ 7

เหล็กและเหล็กกล้า

PDF    ขนาด 543 kb 

 

บทที่ 8

กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า

PDF    ขนาด 790 kb 

บทที่ 9

วัสดุอโลหะ

PDF    ขนาด 473  kb 

บทที่ 10

การผุกร่อน

PDF    ขนาด 375 kb 

PHY0101 ของ  Mahanakorn University

บทที่ 1

หน่วยการวัดและเวกเตอร์

PDF    ขนาด 330  kb 

บทที่ 2

การเคลื่อนที่เชิงเส้น

PDF    ขนาด 630  kb 

กฎของเกาส์

PDF    ขนาด 460  kb 

เวลาคืออะไร

      เป็นความยากลำบากอย่างยิ่งที่จะต้องนิยามเพื่อจำกัดความว่า  เวลาคืออะไร  การแบ่งซอยเวลาจะได้หรือไม่   เวลาเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ อย่างไร  การเดินทางในกระแสของเวลา  ทฤษฎีรูหนอนของไอน์สไตน์  และเวลาของมนุษยชาติ  

PDF    ขนาด 610  kb 

 

รถไฟเหาะมหาสนุก

   เชื่อกันว่ารถไฟเหาะ มีจุดเริ่มต้นมาจากเลื่อนน้ำแข็ง ซึ่งเป็นกี่ฬายอดฮิตของประเทศรัสเซีย  เรียกกีฬานี้ว่า ภูเขาของรัสเซียน  โดยผู้เล่นจะเลื่อนตัวลงมาตามทางเลื่อนที่เป็นน้ำแข็งสูงประมาณ 21  เมตร

PDF    ขนาด 1.2  Mb 

ซูโดกุ เกมปริศนาเติมตัวเลข

:    ซูโดกุ  เป็นเกมที่เล่นง่าย  สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กที่เรียนเลขเป็นจนถึงผู้ใหญ่ทุกวัย  ไม่ต้องใช้ความสามารถในการคำนวณหรือความสามารถทางภาษาแต่อย่างใด  อาศัยเพียงการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลก็สามารถเล่นเกมนี้ได้  อุปกรณ์การเล่นมีเพียงกระดาษ  ดินสอ และยางลบเท่านั้น 

PDF    ขนาด 750  kb 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

     ผศ. จรัส บุณยธรรมา  ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ในฐานะครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.  2549 

PDF    ขนาด 560  kb 

 

เมื่อพลูโตไม่ได้เป็นดาวเคราะห์อีกต่อไป

     ดาวเคราะห์ดวงที่ 9   ของระบบสุริยะ  ปรากฎอยู่ในตำีีราเรียน  ที่แทบทุกคนต้องเคยอ่าน  แต่ในปัจจุบัน  เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ  เรามีข้อมูลเกี่ยวกับดาวพลูโตน้อยมาก 

PDF    ขนาด 880  kb 

ตึกระฟ้า

   ตลอดประวัติศาสตร์ของการก่อสร้าง  มนุษย์ต้องการความเป็นที่สุด  เ่ช่นใหญ่ที่สุด  ยาวที่สุด  หรือสูงที่สุดเป็นต้น  คนงานชาวอียิปต์นับแสนคนก่อสร้างปิรามิดให้กับฟาโรห์  ทาสชาวอินเดียนับเป็นหมื่นคนยินดีก่อสร้างทัชมาฮาลให้กับกษัตริย์ของพวกเขา  และคนจีนเป็นล้านคนก่อสร้างกำแพงเมืองจีนป้องกันผู้รุกรานจากทางเหนือ   ทั้งหมดแสดงถึงอะไรกัน ถ้าไม่ต้องการความเป็นที่สุด

PDF    ขนาด 900  kb 

ความแตกต่างที่เหมือนกัน

    ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  หน่วยงานต่างๆ มักจะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคล  เพราะว่าลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ไม่มีใครมีลายนิ้วมือเสมอเหมือน  ขณะที่ภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าเป็นล้านชนิด ก็มีบาร์โค้ดเป็นตัวบอกราคาและชนิดของสินค้า  ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

PDF    ขนาด 710  kb 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เจมส์ คลาร์ก แมเวล : James Clark Maxwell

     ความเป็นมา  ความหมาย และคุณสมบัติ  ของคลื่นแม่เ็หล็กไฟฟ้า  สเปกตรัม   ประเภทของคลื่น   พื้นฐานทางฟิสิกส์   การทดลองของ นาย Hertz   และอุปกรณ์การสื่อสาร 

PDF    ขนาด 530  kb 

เทคโนโลยีอวกาศ

จรวด วี-2

        เส้นทางเวลาของเทคโนโลยีอวกาศ   แรงดึงดูดระหว่างมวลและวงโคจร   แรงขับดันสู่อวกาศ   ระบบขนส่งอวกาศ  และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 

PDF    ขนาด 1  Mb 

เทคโนโลยีอากาศยาน

     อากาศยานยุคใหม่  องค์ประกอบที่สำคัญของอากาศยาน  ระบบ  avionics   ระบบบัญชาการและควบคุม   อาวุธอากาศยาน  และอากาศยานไร้นักบิน 

PDF    ขนาด 600  kb 

 

กองทัพอากาศ

นายพลเอก สมเด็จ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาท  กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ  เตรียมขึ้นบินกับนาย ชาร์ล ฟันเดนบอร์น

      วิวัฒนาการของการบิน  กำเนิดกองทัพอากาศ   เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ บริพัตร  เครื่องบินขับไล่แบบ  ประชาธิปก  ยศทหารอากาศไทย-อังกฤษ  และการจัดกองพลบิน

PDF    ขนาด 1.7 Mb 

ไฟฟ้าสถิต

     ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ ของ www.pec9.com   มีตัวอย่างโจทย์มากมาย  PDF    ขนาด 661 kb        และคลิกดูเฉลย   PDF    ขนาด 800  kb 

 

ไฟฟ้ากระแส

      ของ www.pec9.com   มีตัวอย่างโจทย์มากมาย  PDF    ขนาด 580  kb        และคลิกดูเฉลย   PDF    ขนาด 727  kb 

สมุดบันทึกลับของ davinci

       Leonado davinci   เกิดเมื่อวันเสาร์   เมษายน  1995  ในประเทศอิตาลี  มารดาเป็นหญิงชาวนาชื่อ  Catirina  บิดาเป็นคหบดีที่มั่งคั่ง เขาเป็นศุิลปิน  เป็นกวี  นักวิทยาศาสตร์ นับได้ว่าเป็นยอดมนุษย์ในสมัยนั้นอย่างแท้จริง  PDF    ขนาด 237  kb   

ภาพมื้อเย็งมนมื้อสุดท้าย

      แสดงภาพพระเยซู และสานุศิษย์ 12 คน  ขณะรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย  ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงไม้กางเขน  พระองค์ได้ตรัสว่า  คนของพระองค์ได้ทรยศพระองค์แล้ว   PDF    ขนาด 270  kb   

      สีของเมล็ดข้าวโพดแต่ละฟักนั้น  มีลักษณะเฉพาะตัว  เป็นผลจากเม็ดสีที่สร้างขึ้นในชั้นนอกสุดของเม็ดข้าวโพด  และผู้ที่เปิดเผยให้โลกรู้ว่า  กระบวนการควบคุมจนได้สีดังกล่าวซับซ้อนเพียงใด  ก็คือนักวิทยาศาสตร์หญิงผู้หนึ่ง  นามว่า ________  โดย ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์  ขนาด หน้า PDF      

 

ขั้วแม่เหล็กโลกเคลื่อนที่

     ต่อไปเข็มทิศอาจไม่ชี้ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกขั้วเหนือแล้วก็ได้

ดาวที่เหมือนกับดาวของเรา

      ค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาในอวกาศ  บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ขนาด หน้า PDF      

 

เราเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นได้แค่ไหน

                โดยรองศาสตราจารย์วัชระ รอดสัมฤทธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์

                มนุษย์เราให้ความเชื่อมั่นในการรับรู้จากการมองเห็นมากแค่ไหน ดูได้จากภาษิตที่ว่า สิบปากว่า ไม่เท่ากับตาเห็นหรือจากคำพูดที่ว่า อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ จนกว่าจะเห็นด้วยตา ถ้าเป็นของฝรั่ง ก็จะมีเป็นทำนองว่า “Seeing is believing” หรือ “A picture worth more than thousand words”  เมื่อการรับรู้จากการมองเห็นด้วยตามีความสำคัญปานนี้ คงจะต้องตรวจสอบกันสักหน่อยว่า สิ่งที่เรามองเห็นและรับรู้ผ่านสายตานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน    PDF      

 

ขนาดของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


       การคำนวณขนาดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยึดความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลกระทบจาก แรงดันใช้งานของแผงเซลล์สุริยะ ความเข้มแสง สถานที่ตั้งแผงเซลล์สุริยะ มุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบผิวโลก แบตเตอรี่ อุณหภูมิ รวมทั้งผลกระทบอื่น ๆ เช่น สายไฟ ขั้วต่อ ตัวแปลงไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง      ผลกระทบเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นค่าเผื่อ   PDF      

 

 

 

 คลิกเข้าไปดูหน้าแรก

  

หน้าที่   1      2      3         5     6   7       10

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

เอกสารการเรียนการสอน PDF