เอกสารการเรียนการสอน PDF

หน้า 1

ทดสอบไอน์สไตน์ : .ในอวกาศ ขนาด  90 kb คลิกครับ

วิทยาศาสตร์ของเวลา  ขนาด 133 kb คลิกครับ

เวกเตอร์ของ ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ  มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน  16 หน้า ขนาด 490 kb  คลิกครับ

โลกของไฟฟ้า ตั้งแต่ปี  1820- 1904   ภาษาอังกฤษ  จำนวน แผ่น  ขนาด 170 kb  คลิกครับ

จลศาสตร์ Kinematic  ของ ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ มหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน 18  หน้า  ขนาด  584 kb  คลิกครับ

คลิกครับ  จำนวน หน้า  ขนาด  140 kb

คลิกครับ จำนวน 3   หน้า  ขนาด  97 kb

คลิกครับ  จำนวน 33 แผ่น  ขนาด  665 kb

ความรู้พื้นฐานทั่วไปของฟิสิกส์ดาราศาสตร์  คลิกครับ  จำนวน 18  แผ่น  ขนาด 1.2 Mb

สรุปสูตรฟิสิกส์ ของ ชินเดช  เมธารมณ์  จำนวน 4 แผ่น    ขนาด  540 kb  คลิกค่ะ

รวมสูตรฟิสิกส์ ของ ผศ. มานิต รุจิวโรดม  จำนวน แผ่น  ขนาด 440 kb  คลิกค่ะ

การศึกษาสเปคตรัมของอะตอมโดยใช้เกรตติ้ง  จำนวน  แผ่น  ขนาด 350 kb  คลิกค่ะ

การแทรกสอดของแสงโดยวิธีของยัง

(Young’s Interference)

จำนวน แผ่น ขนาด  190 kb  คลิกค่ะ

โจทย์  เรื่อง  สมดุล พลังงาน และโมเมนตัม จำนวน  6 แผ่น ของ อ.สุรสิงห์  ขนาด 200 kb  คลิกครับ

หลุมดำ

หลุมดำ  จำนวน  แผ่น ของ อ.สุชาติ สุภาพ   ขนาด 80 kb  คลิกครับ

ขนาด  680 kB  จำนวน  12  แผ่น คลิกค่ะ

 

 

ซิลิคอน

    โครงสร้าง  ขั้นตอนการถลุง  เตาถลุง  แท่งซิลิคอน  การบวนการ  polycrystallline  เซลล์แสงอาทิตย์  กระบวนการผลิตโลหะซิลิคอน  ของคุณเบญจพร  พวงจำปี  จำนวน  35  หน้า  ขนาด  1.2  MB  คลิกค่ะ

ขนาด  400 kb  คลิกค่ะ

คลิกอ่านต่อครับ ขนาด 1.4  MB

คลิกอ่านต่อครับ  ขนาด  270 kb

อัญรูปใหม่ของคาร์บอน

     ความเพียรพยายามของนาย ริชาร์ด  สมอลเลย์  อัญรูปของเพชร  โครงสร้างของกราไฟต์  Buckminster fuller  ขนาด  500 kb  คลิกค่ะ

Pierre-Simon De Laplace

     Laplace  เกิดเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  พศ. 2292 ชีวิตในวัยเด็กไม่หลักฐานมาก  เพราะเอกสารประวัติถูกทำลาย  เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ เมื่ออายุ ขวบ  ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนศาสนา  เพราะพ่อคิดจะให้เป็นนักเทศน์เหมือนลุง   ของ ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน    ขนาด  690 kb  คลิกค่ะ

 

 

 คลิกเข้าไปดูหน้าแรก

  

หน้าที่   1      2      3         5     6   7       10

 

หน้าก่อน     หน้าถัดไป   

  

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

 

เอกสารการเรียนการสอน PDF