StuG III
StuG III เป็นรถถังสำหรับต่อสู้รถถัง. (Tank hunter) ถูกออกแบบเพื่อให้ไม่มีป้อมปืน ทำให้ตัวรถเตี้ย ซ่อนพรางได้ดี ติดปืนใหญ่ขนาด 75 มม.  ข้อดีคือ ผลิตได้ง่ายและได้เร็วกว่ารถถังแบบที่มีป้อมปืน
   StuG III หรือ Sturmgeschutz เป็นรถถังที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้อำนาจการยิงสนับสนุนทหารราบ ในขณะที่ทหารราบรุกไปข้างหน้า รถถถังนี้ จะช่วยยิงทำลายป้อมค่าย หรือรังปืนกล ตลอดจนปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้าม เรียกว่า มันจะทำหน้าที่สนับสนุนทหารราบในการรุกไปพร้อมๆกัน  StuG III ได้รับการเสนอความต้องการจากกองทัพบกเยอรมันในปี 1936 หรือก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองประมาณ 4 ปี มีการออกแบบให้ใช้ฐานล่างของรถถัง Panzer III (มีล้อกดสายพาน 6 ล้อ) รถถังรุ่นนี้ถูกนำเข้าใช้งานในปี 1940 หรือในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง บทบาทของรถถังรุ่นนี้เพิ่มมากขึ้น เมื่อสายการผลิตรถถังของเยอรมัน ประสบปัญหาความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถผลิตรถถังได้ทันตามความต้องการ ประกอบกับเยอรมันต้องสูญเสียรถถังหลักในการรบเป็นจำนวนมาก สายการผลิตรถถังทั่วไปที่มีป้อมปืน ต้องใช้เวลาและมีความซับซ้อน ทำให้ผลิตได้ช้า จึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตรถถัง StuG III นี้เป็นรถถังทดแทน โดยใช้แนวความคิดการเป็นรถถังล่ารถถัง (tank hunter) ไม่ต้องมีป้อมปืน ทำให้ผลิตได้เร็วขึ้น ส่วนฐานล่างก็ทำโดยการนำเอารถถัง Panzer III ที่เริ่มล้าสมัยและติดปืนได้เพียงขนาด 50 มม. ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำลายรถถังข้าศึกที่มีเกราะหนาอย่าง T 34 ของรัสเซียได้ มาทำการถอดป้อมปืนออก และติดปืนใหญ่ขนาด 75 มม. แทน สิ่งที่ได้ตามมาก็คือ รูปร่างที่เตี้ย ทำให้ยากต่อการสังเกตุเห็น สามารถพรางตัวเองได้ดีในภูมิประเทศ

    อย่างไรก็ตาม บทบาทของ StuG III ในการเป็นรถถังสนับสนุนทหารราบด้วยปืนใหญ่ขนาด 75 มม. ดูจะโดดเด่นมากกว่า การเป็นรถถังล่ารถถัง เพราะขนาดเกราะที่บาง การปรับปืนที่กระทำด้วยการเคลื่อนรถทั้งคัน ไม่ใช่การหมุนของป้อมปืน ทำให้ความคล่องตัวในการต่อสู้กับรถถังด้วยกันลดน้อยลงไป แต่ในช่วงหลังของสงคราม ในขณะที่เยอรมันตกเป็นฝ่ายตั้งรับ StuG III ก็ได้พิสูจน์ให้ศัตรูได้เห็นศักยภาพในการเป็นรถถังล่ารถถังเป็นอย่างดี เพราะสามารถซ่อนพรางได้ดี มีปืนใหญ่ที่สามารถหยุดยั้งข้าศึกได้อย่างรุนแรง และแม่นยำ โดยเฉพาะทหารสัมพันธมิตร ล้วนต่างต้องจดจำ StuG III ในฐานะผู้ล่ารถถังไปอีกนานเท่านาน  นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุง StuG III ให้สามารถติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 105 มม. เพื่อเป็นปืนใหญ่อัตตาจร และเรียกชื่อใหม่ว่า STUG 42 รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 155 มม. ในชื่อ StuG 33 ซึ่งรุ่นนี้ต้องทำการเปิดส่วนบนของรถถังออก และลดขนาดของเกราะลง จึงใช้ในภารกิจสนับสนุนทหารราบเท่านั้น
สมรรถนะ

เครื่องยนต์ ขนาด               300 แรงม้า
น้ำหนัก                              23,000 กก.
ความเร็วสูงสุด                    40 กม.ต่อ ชม.
ยาว                                   6.7 ม.
สูง                                     2.16 ม.
กว้าง                                 2.93 ม.
ระยะทำการ                       155 กม.
อาวุธ  ติดปืนใหญ่ขนาด       75 มม.
เกราะหนา                          11 มม. ถึง 50 มม
1
รถถังของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2
Panzer II Panzer III
Panzer IV Panther
Tiger Tiger II
Marder II Wespe
Hummel StuG III
Jagdpanther Hetzer
Ferdinand - Elefant  

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์