Marder II
  ตั้งแต่ปี 1920 มีความคิดที่จะนำปืนใหญ่ ที่สามารถเคลื่อนที่ติดตามให้การยิงสนับสนุนทหารราบได้ตลอดเวลา แนวความคิดนี้มาเป็นความจริงครั้งแรก ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดยกองทัพเยอรมันนำมาใช้เป็นครั้งแรก โดยการดัดแปลงรถถังที่สามารถติดตั้งปืนใหญ่ และให้การสนับสนุนทหารราบ ทหารยานเกราะไปได้พร้อมๆกัน ด้วยการเรียกรถถังขนาดเล็กแบบ Panzer II กลับจากแนวหน้า เพื่อนำมาดัดแปลงโดยใช้เพียงฐานล่างหรือแชสซีของเดิม ซึ่งในขณะนั้น Panzer II เองก็เริ่มล้าสมัย และป้อมปืนของมันก็ไม่สามารถรองรับปืนใหญ่ที่ใหญ่กว่า 20 มม. ได้ จึงมีการถอดป้อมปืนเดิมออก ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 75 มม.เข้าไป เปิดด้านบนและด้านหลังของป้อมออก ด้วยวิธีการนี้ Marder II จึงถือกำเนิดขึ้น พร้อมๆกับอานุภาพที่รุนแรงและแม่นยำของปืนขนาด 75 มม. Marder II จึงมิใช่ผู้ก่อกเนิดรถปืนใหญ่อัตตาจรที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองเท่านั้น แต่มันยังเป็นจุดกำเนิดของรถถังล่ารถถัง หรือที่เรียกว่า Panzerjager ในภาษาเยอรมัน - tank hunter ในภาษาอังกฤษ อีกด้วย
     Marder II เข้าสูสายการผลิตและถูกส่งออกแนวหน้าถึง 575 คัน สร้างชื่อเสียงให้กับตัวมันเองอย่างมาก แม้จะไม่สามารถเข้าต่อสู้กับรถถังฝ่ายตรงข้ามได้ตรงๆ เพราะมีเกราะที่ไม่หนาเพียงพอ แต่ก็สามารถดักซุ่ม หรือใช้การยิงตรงจากระยะทางไกลๆ ทำลายรถถังข้าศึกได้ จนกระทั่งในปี 1943 ก็เกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงขนาดปืนใหญ่ประจำรถ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 105 มม. สามารถยิงตรงและยิงวิถีโค้งได้ สายการผลิตของ Marder II จึงยุติลงและหันไปติดตั้งปืนใหญ่เฮาวิทเซอร์ขนาด 105 มม.แทน พร้อมๆกับชื่อของ Marder II ก็เปลี่ยนไปเป็น Wespe ในที่สุด 
1
รถถังของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2
Panzer II Panzer III
Panzer IV Panther
Tiger Tiger II
Marder II Wespe
Hummel StuG III
Jagdpanther Hetzer
Ferdinand - Elefant  

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์