หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์   

ริชาร์ด ไฟย์แมน

   ในปี ค.ศ.  1962   ริชาร์ด ไฟย์แมน ได้ยกแบบจำลองอะตอมให้เป็นแก่นของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกดังในปาฐกถาที่แสดงแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียว่า

    หากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกทำลายลงทั้งหมดด้วยหายนภัยบางอย่าง และมีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้  คำกล่าวทีรวมข้อมูลได้มากที่สุดโดยใช้จำนวนคำน้อยที่สุดควรจะเป็นคำกล่าวใด  ผมเชื่อว่า คำกล่าวดังกล่าว น่าจะเป็น สมมุติฐานของอะตอม  นั่นก็คือ  ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนประกอบดัวยอะตอม

 

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

สรุปฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

วิทยาศาสตร์วาทะ

     ดีโมครีตัสกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นจาก อนุภาคที่เล็กมาก  เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้   อนุภาคเล็กๆเหล่านี้จะรวมพวกเข้าด้วยกันโดยวิธิการต่างๆ  สำหรับอนุภาคเองนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถจะแตกแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงไปอีกได้  ดีโมครีตัสตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า "อะตอม (Atom)"   จากภาษากรีกที่ว่า  atoms  ซึ่งมีความหมายว่า  "ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก"   ตามความคิดเห็นของเขา  อะตอมเป็นชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้

 
 

 ธาตุ

ธาตุคืออะไร

         ธาตุคือ   สารซึ่งประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน  มีธาตุที่ค้นพบแล้ว 109 ธาตุ  เป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติ  89 ธาตุ  นอกจากนี้เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้น มีธาตุบางชนิดที่ไม่ค่อยจะทำปฏิกิริยา  เช่นทองคำที่เกิดจากธาตุบริสุทธิ์ แต่ธาตุส่วนมากมักเกิดกับรูปสารประกอบกับธาตุอื่นๆ

        

อ่านต่อครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบความรู้รอบตัว

(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

     หลังจากมีการค้นพบว่า อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม  ทำให้ขัดแย้งกับทฤษฎีอะตอมในอดีตที่เข้าใจว่า  อะตอมแบ่งแยกไม่ได้   ดังนั้น   นักฟิสิกส์จึงได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับแบบจำลองของอะตอมขึ้นมา เรียงตามความเชื่อถือดังนี้

 1. แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
 2. แบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 3. แบบจำลองอะตอมของโบร์

    คลิกครับมีเนื้อเรื่องให้อ่านอย่างละเอียด

 

 

 

โครงสร้างอะตอม

        "ไม่มีใครรู้ว่าถ้าไม่มีนีลส์ บอร์ แล้ว เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะตอมได้อย่างไร" นี้คือคำกล่าวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกที่กล่าวถึงนักฟิสิกส์ผู้นี้ บอร์เป็นนักฟิสิกส์ที่เปิดเผยความลับของอะตอมผู้ที่อยู่ในยุคเดียวกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และมีความเป็นอัจฉริยะไม่แพ้กันเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งบอร์ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งที่ทำให้การสร้างระเบิดปรมาณู ประสบความสำเร็จ สิ่งที่เป็นการยืนยันได้ดีก็คือ รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ที่เขาไดัรับการจากการค้นพบทฤษฎีอะตอม ในปี ค.ศ. 1922 นั่นเอง    อ่านต่อครับ

คำถาม-คำตอบ

เรื่อง แบบจำลองอะตอม

 

1. 

คลิกอ่านต่อครับ

  เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)
เกิดวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1871 ประเทศนิวซีแลนด์
เสียชีวิต 19 ตุลาคม ค.ศ. 1937 กรุงลอนดอน อังกฤษ

      รัธเธอร์ฟอร์ด เป็นชาวนิวซีแลนด์ บิดาของเขาเป็นชาวสก๊อต มีอาชีพเป็นเกษตรทำไร่ป่าน มารดาเป็นครูสอนนักเรียนแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลม   คลิกครับอ่านต่อ

22 มกราคม 

      ทอมสัน  (William  Thompson )  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  เขียนจดหมายถึงเฮล์มโฮลท์ซ  (Hermann  Helmholtz)  เมื่อวันนี้ของปี  ค.ศ.  1867  เสนอแบบจำลองของโครงสร้างอะตอม  ตามแนวคิดของเขาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์  ทอมสันผู้นี้ต่อมาก็คือ  ลอร์ด  เคลวิน  (Lord Kelvin)  นั่นเอง  แบบจำลองอะตอมของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นเวลาร่วม  20  ปี กว่าที่จะมีทฤษฎีใหม่มาแทน

อิเลคตรอนและโครงสร้างอะตอม


อะตอม

สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม  เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร  อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล  

โครงสร้างของอะตอม  ตรงใจกลางหรือนิวเคลียสของอะตอมมีโปรตอน(ซึ่งมีประจุเป็นบวก)  และนิวตรอน(ซึ่งไม่มีประจุ)  อนุภาคที่มีประจุเป็นลบเรียกว่าอิเล็กตรอน   ซึ่งโคจรรอบนิวเคลียสในแต่ละชั้นหรือเชลล์  อ่านต่อครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฟิสิกส์อะตอม

1.  บทนำ

2.  โครงสร้างของสสาร

3.  ความเจริญของวิชาไฟฟ้าและไฟฟ้าแม่เหล็ก

4.  การค้นพบอิเล็กตรอน

5.  สเปกตรัมของแสงและสเปกตรัมของอะตอม

 

6.  การแผ่รังสีของวัตถุดำและทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น

7.  ปรากฎการณ์โฟโตอิเลกตริก

8.  การค้นพบรังสีเอกซ์

9.  การพบสารกัมมันตรังสี

10.  แบบจำลองอะตอม

11.  ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

12.  กลศาสตร์ควอนตัม

 

นำมาจาก ฟิสิกส์อะตอม  ของ  ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์    ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับสเปกตรัมของไฮโดรเจนอะตอม

ทำไมต้องสนใจสเปกตรัมของไฮโดรเจนอะตอม
    นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาและเจาะลึกข้อมูลที่มาจากสเปกตรัมของไฮโดรเจนอะตอมมากเป็นพิเศษ มากกว่าอะตอมของธาตุอื่น เพราะแม้ดวงอาทิตย์มีธาตุชนิดต่างๆจำนวนมากมาย แต่ธาตุที่พบมากที่สุด คือ ธาตุไฮโดรเจน ชั้นบรรยากาศบนดวงอาทิตย์เพียง 2 ชั้นเท่านั้นที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์กับชั้นโครโมสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศที่เย็นเพียงพอสำหรับธาตุไฮโดรเจนที่สามารถมีอยู่ได้ในรูปอะตอม และตรงนี้นี่เองที่เรามองเห็นสเปกตรัมการดูดกลืนและการคายคลื่นแสงของไฮโดรเจนอะตอม ดังภาพ

คลิกอ่านต่อค่ะ

คลิกอ่านต่อค่ะ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    จากการศึกษาและทดลองต่างๆ พอที่จะสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมได้ว่า ทุกอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญคือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียส นิวเคลียสนี้จะครอบครองเนื้อที่ภายในอะตอมเพียงเล็กน้อยและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงคล้ายกับมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยู่โดยรอบ

อนุภาค ประจุ(หน่วย) ประจุ(C) มวล(g) มวล(amu)
อิเล็กตรอน -1 1.6 x 10-19 0.000549 9.1096 x 10-28
โปรตอน +1 1.6 x 10-19 1.007277 1.6726 x 10-24
นิวตรอน 0 0 1.008665 1.6749 x 10-24

จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า (atomic number, Z)

ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่า (mass number, A)

โดยที่ N เป็นจำนวนนิวตรอน

(เลขเชิงมวลจะเป็นจำนวนเต็มและมีค่าใกล้เคียงกับมวลของอะตอม)

การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์

เขียน(A)ไว้ข้างบนด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ

เขียน(Z)ไว้ข้างล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ


การทดลองเสมือน

การทดลองเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม   คลิกครับ

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 

     ในห้องทดลองเสมือนนี้  คุณสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมได้  โดยเริ่มต้นที่ ไฮโดรเจน  H  (z=1)   ให้ลากตัวสไลด์  เปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอน   หรือใช้ลูกศรขึ้นและลงของคีย์บอร์ดก็ได้

 


การทดลองเสมือน

 

คุณสามารถทดลองบนหน้านี้ได้

โดยใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรสีเขียวครับ 

 

การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________ 

คลิกครับเพื่อเข้าไปดูทฤษฎี

 


กดที่ลูกศร คุณจะได้เห็นการยิงอิเล็กตรอน ของ นาย Joseph  John  Thompson 


การทดลองเสมือน

  ในห้องทดลองนี้ คุณสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ  อะตอมของไฮโดรเจน  โดยใช้ทฤษฎีของบอร์

      ให้คุณเลือกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนจะกระโดด  เมื่อคุณคลิกวงโคจรของอิเล็กตรอน   มันจะกระโดดมายังชั้นที่คุณเลือก  แสดงด้วยลูกศร   และบอกขนาดของพลังงาน

      แถบสีดำด้านบน   แสดงเส้นของสเปคตรัม ค่าความยาวคลื่นในช่วง   ถึง   2000 nm   (ช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้อยู่ระหว่าง  400  ถึง  650  nm)  ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงาน อยู่ในช่วงความยาวคลื่น  ถึง  2000 nm  จะมีเส้นปรากฎในแถบสเปคตรัม    และถ้าอยู่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น  จะมีสีปรากฎขึ้นด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

      ทดสอบอนุกรมบาล์มเมอร์ (Balmer  series)  อิเล็กตรอน จะเปลี่ยนระดับพลังงานจาก   ni = 3 ,4,5,6,7  ลงมาชั้นที่  nf  = 2  คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

Rutherford Scattering

    How did Rutherford figure out the structure of the atomic nucleus without looking at it? Simulate the famous experiment in which he disproved the Plum Pudding model of the atom by observing alpha particles bouncing off atoms and determining that they must have a small core.   ขนาดของไฟล์  452KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

Models of the Hydrogen Atom    

   How did scientists figure out the structure of atoms without looking at them? Try out different models by shooting photons and alpha particles at the atom. Check how the prediction of the model matches the experimental results. ขนาดของไฟล์ 818  KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

Energy Levels of the Hydrogen Atom    

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ
ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ

 

การทดลองเสมือน

การทดลองเรื่อง ผลการยิง X-ray ชนเข้ากับอะตอม

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ    

ตอบคำถามต่อไปนี้

 1. คลิก โฟโต้อิเล็กตริก  อธิบายผลที่เกิดขึ้น ?

 2. คลิก คอมป์ตัน อธิบายผลที่เกิดขึ้น ?

 3. คลิก Pair Production  อธิบายผลที่เกิดขึ้น ?

หลักการทำงานของแผ่นซีดี

   แผ่นซีดีทั่วไปสามารถเก็บข้อมูลได้นาน  74  นาที  มีความจุต่อแผ่น  780  ล้านไบต์  หรือ  780  ล้านตัวอักษร  บนแผ่นซีดี เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4.8  นิ้ว  (12  เซนติเมตร)   

    แผ่นซีดี ทำด้วยแผ่นพลาสติก  ธรรมดา  มีความหนา  4/100  นิ้ว  หรือ  1.2  มิลลิเมตร   การผลิตแผ่นซีดีมีอยู่หลายประเภท  ถ้าผลิตที่บ้านใช้เครื่องบันทึกแผ่นซีดี แบบ  2000 กว่าบาทมา มีหลักการง่าย ซึ่งเราจะอธิบายกันในโอกาศต่อไป   แต่ที่เราจะพูดกันต่อไปนี้  เป็นการผลิตแผ่นซีดีแบบการค้าที่ผลิตทีจำนวนมากๆ   

    แผ่นแม่แบบ จะถูกบันทึกด้วยเครื่องบันทึก   โดยการเรียงข้อมูลภายในแผ่นเป็นรูปขดวง  ข้อมูลจะมีลักษณะเป็นเนินขึ้นมา (เฉพาะแผ่นต้นแบบ)    เนินเหล่านี้คือข้อมูลทางดิจิตอล  แผ่นแม่แบบจะทำด้วยวัสดุที่แข็งมากเช่น พวกโลหะ    เมื่อนำไปปั๊มลงบนแผ่นพลาสติก ซึ่งเป็นแผ่นลูก  จากเนินบนแผ่นแม่แบบ ก็จะกลายเป็นหลุมบนแผ่นลูก   เมื่อเสร็จขั้นตอนการปั๊มแล้ว  ก็จะเคลือบอลูมิเนียมเป็นฟิลม์บางๆอยู่บนแผ่นพลาสติกอีกที  และเคลือบด้วย Acrylic  อีกชั้นเพื่อกันรอยขีดข่วน

คลิกอ่านต่อครับ

เครื่องเขียนซีดีทำงานอย่างไร

        ข้อมูลบนแผ่นซีดี จะมีรูปร่างขดเป็นวง  โดยเริ่มขดจากภายใน  (ไม่ใช่จุดศูนย์กลาง)  ออกมาภายนอก ที่ไม่ได้เริ่มที่จุดศูนย์กลางก็เพราะจะต้องเจาะเป็นรูไว้  ให้มอเตอร์จับแผ่นและสามารถหมุนแผ่นไปได้    จึงทำให้เนื้อที่การเก็บลดลงจาก  783  ล้านไบต์  เหลือเพียง  700  ล้านไบต์   หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้   

  

     ยิ่งพวกการ์ดซีดี  (แผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับการ์ด เอทีเอ็ม)   เคยมีขายกันใน  เซเว่นอีเลเว่น   พวกการ์ดพวกนี้จะบันทึกเพลงได้ประมาณ  1  เพลง   เวลาจะฟัง ให้ใส่การ์ดลงไปในช่องเล่นแผ่นซีดี  เหมือนกับการเล่นแผ่นซีดีทุกประการ  ปกติแผ่นการ์ดพวกนี้จะมีความจุประมาณ  2  ล้านไบต์   เพราะมันมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจึงมีวงได้น้อยกว่าแผ่นวงกลมนั่นเอง

     

จุดที่ติดตั้งหัวเลเซอร์เขียน และอ่าน

        หัวเลเซอร์ที่ใช้เขียน  จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหัวเลเซอร์อ่าน     คือเคลื่อนที่ไปในแนวรัศมีของแผ่นขณะที่แผ่นกำลังหมุน   เพราะว่าแผ่นจะมีความเร็วไม่เท่ากันตลอดแนวรัศมี   จึงต้องมีการปรับแต่งความเร็วของการหมุน  ซึ่งจะทำให้หัวเลเซอร์วิ่งอยู่บนแผ่นที่หมุนด้วยความเร็วคงที่หนึ่งได้  ทำให้การบันทึกข้อมูลค่อนข้างชัวว์    อ่านต่อครับ

   กรรมวิธีการผลิตดีวีดีในเชิงอุตสาหกรรม  เริ่มจากนำแผ่นแก้วใสๆ  เคลือบด้วยวัสดุไวแสง  ใช้เลเซอร์ยิงไปบนแผ่นแก้วให้เกิดเป็นรอยหยักของข้อมูล นำไปเคลือบด้วยนิกเกิล กลายเป็นแผ่นมาสเตอร์ นำแผ่นมาสเตอร์ไปใส่ในเครื่องปั๊ม ต่อไป.... คลิกชมวีดีโอค่ะ   

แนวคิดของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แรงของอะตอม หรือ  AFM

         กล้องจุลทรรศน์แบบนี้ เป็นกล้องที่อาศัยเข็มขนาดเล็กกวาดไปบนพื้นผิวของชิ้นงานตัวอย่าง    เราสามารถวัดคุณสมบัติของพื้นผิวชิ้นงานได้  ดังเช่น  ความสูง   การดูดกลืนแสง  หรือ สนามแม่เหล็กเป็นต้น  เนื่องจากปลายเข็มมีขนาดเล็กมาก  จึงสามารถที่จะตรวจสอบได้ในบริเวณที่เล็กมากๆ  ถึงขนาดระดับอะตอม   เข็มจะกวาดไปบนพื้นผิว  และแปรผลที่ได้ออกเป็นภาพกราฟฟิกทางคอมพิวเตอร์

 

คลิกค่ะ

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

ตามแบบจำลองอะตอมของทอมสัน ในการยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปในแผ่นทองคำอนุภาคแอลฟามีโอกาสเบี่ยงเบนไปจากเดิมได้หรือไม่ ?

  เท่าที่ทราบอะตอมมีระดับขนาด 10-10  เมตร  ถ้านิวเคลียสมีระดับขนาด 10-15  เมตร  มวลเกือบทั้งหมดเป็นมวลของนิวเคลียส ย่อมมีที่ว่างมากมายหรือเกือบจะกล่าวได้ว่าอะตอมเป็นที่ว่างไปหมด แล้วทำไมวัตถุจึงเป็นของแข็ง  ของเหลวอยู่ได้ ?

เท่าที่ทราบอะตอมมีระดับขนาด 10-10  เมตร  ถ้านิวเคลียสมีระดับขนาด 10-15  เมตร  มวลเกือบทั้งหมดเป็นมวลของนิวเคลียส ย่อมมีที่ว่างมากมายหรือเกือบจะกล่าวได้ว่าอะตอมเป็นที่ว่างไปหมด แล้วทำไมวัตถุจึงเป็นของแข็ง  ของเหลวอยู่ได้ ?

 

 
Periodic Table
Hydrogen Helium Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon Sodium Magnesium Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technitium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Iodine Xenon Cesium Barium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon Francium Radium Rutherfordium Hahnium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Surprise: Hydroman

ของ  ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

วิวัฒนาการตารางธาตุ   Mosley   ตารางธาตุในปัจจุบัน  การนำไฟฟ้ากับตารางธาตุ   ขนาดอะตอม และอิออน   ค่าอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี  สารประกอบออกไซด์   ก๊าซเฉื่อย   ธาตุหมู่ต่างๆ   ประโยชน์ของตารางธาตุ  จำนวน  67  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

อ.พูนสุช  ภูสิมมา  

       กฏพีริออดิก  คาบเดียวกัน  แนวโน้มของสมบัติทางกายภาพ  พันธะโคลาเลนต์  กลุ่มโลหะ  การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ  สมบัติทางเคมี  ธาตุพรีเซนเททีฟ  อโลหะ และกึ่งโลหะ  อัญรูป   catenation จำนวน  67  แผ่น คลิกค่ะ  powerpoint

 

 

พันธะเคมี

มีแบบทดสอบ คลิกค่ะ

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

       การจัดเรียงอะตอมต่าง ๆ ในโมเลกุลโคเวเลนต์มีตำแหน่งและทิศทางที่แน่นอนจึงทำให้โมเลกุลโคเวเลนต์ของสารต่าง ๆ มีรูปร่างแตกต่างกัน  สิ่งที่ใช้บอกรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

จะเป็นอย่างไรนั้น  คือ การจัดเวเลนต์อิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางของธาตุในโมเลกุลโคเวเลนต์  นอกจากนั้นความยาวพันธะและมุมระหว่างพันธะยังสามารถใช้บอกรูปร่างโมเลกุลได้ด้วย

        ความยาวพันธะ (Bond  length)  คือ ระยะทางระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งที่มีพันธะต่อกัน

        มุมระหว่างพันธะ (Bond  angle)  คือ  มุมที่เกิดจากอะตอมสองอะตอมทำกับอะตอมกลางหรือมุมที่เกิดระหว่างพันธะสองพันธะ 


 

คลิกเข้าสู่เนื้อหาที่นี่ >>

 
นาโนอิเล็กทรอนิกส์

ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

       ปัจจุบันเรากำลังอาศัยอยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ของอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มนุษย์เรา สรรสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมามากมาย และดูเหมือนไม่ว่าเราจะมองไป ณ ที่แห่งใดก็ตามที่อารยะธรรมของมนุษย์แผ่ไปถึง เราก็จะพบสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ที่มีส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบอยู่แทบทั้งสิ้น จนอาจกล่าวได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานของอารยะธรรมสมัยใหม่ บทความนาโนเทคโนโลยีในตอนนี้ จึงมุ่งไปที่บทบาทของนาโนเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้าไปปรับเปลี่ยนทิศทาง และพัฒนาศาสตร์ของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำลังจะเดินทางมาถึงจุดอับ ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้ การกล่าวเช่นนี้ อาจทำให้หลายๆ ท่านรู้สึกไม่สบายใจเท่าไรนัก วิศวกรคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับความจริงข้อนี้ ความจริงที่ว่าเราอาจจะไม่สามารถรักษาสถิติเดิมๆ ที่เราสามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความเร็วสูงขึ้นในอัตราที่สูง ดังที่ กอร์ดอน มัวร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทอินเทลกล่าวไว้ว่า "จำนวนของทรานซิสเตอร์ซึ่งบรรจุอยู่บนแผ่นวงจรรวม หรือ ไมโครชิพ นี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ 18 เดือน" คำกล่าวอันสร้างชื่อแก่เขาในฐานะกฎของมัวร์ (Moore's Law) ซึ่งได้รับการยอมรับ และเป็นแรงกดดันให้วงการผลิตชิพสามารถพัฒนาชิพ ให้มีความเร็วสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ซื้อมาใหม่มีอันต้องล้าสมัยไปทุกๆ ปีครึ่งเช่นเดียวกัน แต่กฎของมัวร์นี้กำลังจะถูกสั่นคลอน การเพิ่มจำนวนทรานซิสเตอร์ลงไปบนชิพด้วยการย่อขนาดของวงจรกำลังจะมาถึงขีดจำกัด เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์นี้อย่างแจ่มชัด เราน่าจะมาทำความเข้าใจกับพัฒนาการของวงการอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน

เฟืองเกียร์มีขนาดเล็กเป็นนาโนเมตร

คลิกค่ะ

นักฟิสิกส์ได้ทดลองสร้างมอเตอร์ขนาดจิ๋วขึ้น  ในภาพมันมีขนาดเล็กเพียง 500 นาโนเมตร น้อยกว่าเส้นผมมนุษย์  300 เท่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องจึงจะมองเห็นได้   ( credit |: Zettl lab)

  อ่านต่อครับ


"There's plenty of room at the bottom"
--- Richard P. Feynman, 1959 ---
 

นาโนเทคโนโลยี

คลิกครับ  


คลิกครับ
บรรยายความคิดเห็นผ่านทาง Facebook

 

จากอณูถึงอนันต์ วิทยาศาสตร์ต้องรู้

โดย Jonn Gribbin  แปลโดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ  ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ ดร.นเรศ ดำรงชัย

Cosmic Super Zoom

   จากอณู จนถึง อนันต์  เริ่มมองจากอะตอม  ดีเอ็นเอ  เซลล์  เรื่อยๆ....จนไปถึงเอกภพ   คลิกค่ะ 

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

มีทั้งหมด ชุดเรียงอย่างต่อเนื่อง 

ชุดที่ 1

แบบจำลองของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ คลิกครับ

 

ชุดที่ 2

วงโคจรของอิเล็กตรอน  คลิกครับ

 

ชุดที่ 3

ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก คลิกครับ

 

ชุดที่ 4

โมเมนตัมของแสง คลิกครับ

 

ชุดที่ 5

เลขควอนตัม คลิกครับ

 

ชุดที่ 6

บรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล คลิกครับ

 

ชุดที่ 7

เลขอะตอมมิก  คลิกครับ

 

ชุดที่ 8

ใจกลางเครื่องปฏิกรณ์ คลิกครับ

   

แผ่นใสเรื่อง Physics  of  the atom

ของ Dr. Rachen  Ratanarojanakul

คลิกครับ

จำนวน  43  แผ่น

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

แผ่นใสแบบ Powerpoint

เรื่อง Bohr  Theory  of the Atom

จำนวน  65  แผ่น

คลิกครับ

 

แผ่นใสแบบ PDF

เรื่อง โครงสร้างอะตอม

จำนวน  48  แผ่น

คลิกครับ

 

แผ่นใส Powerpoint

คลิกครับ จำนวน 81 แผ่น

 

    เมื่อพิจารณาว่าอะตอมเป็นทรงกลม ที่เป็นกลาง อนุภาคอัลฟาควรจะผ่านทะลุแผ่นทองคำบางๆและไปกระทบกับฉากเรืองแสงทั้งหมด  คลิกค่ะ

 

Atomic structures

    อัตราส่วนประจุต่อมวล   โรเบิร์ต มิลลิแกน  การค้นพบโปรตรอน   รังสีแคแนล  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  การค้นพบนิวตรอน  ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์  สมบัติของคลื่น   สถานะกระตุ้นของอะตอม  อนุกรมในสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจน   Schrodinger  เลขควอนตัมสปิน  คลิกค่ะ   

 

Atomic Absorption

Spectrophotometer

โดย นายพลยุทธ  ศุขสมิติ

        History of optical spectrum , Fraunhofer Lines , Alan walsh , ระดับพลังงานของตะกั่ว , HCL operation , Partitioned Graphite Tubes , Ash step , Monochromater type , Deuterium, Zeeman Technique จำนวน 157 แผ่น คลิกค่ะ powerpoint

 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

รังสีเอกซ์


การพุ่งทะลุของรังสี เอกซ์

สร้างรังสีเอกส์ได้อย่างไร

ภาพเอ็กซเรย์ภาพแรก

Wilhelm Contad Roentgen(1845-1923)

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

เลเซอร์ลำแสงที่มีระเบียบ


แหล่งกำเนิดแสง

อะตอมกับแสง

การเกิดการกลับของประชากร

การสร้างแสงเลเซอร์
 

เลเซอร์ฟิสิกส์

ประวัติการค้นพบเลเซอร์
การทำงานของเลเซอร์
หลักการเบื้องต้นของเลเซอร์

สมบัติของแสงเลเซอร์
การแบ่งประเภทของเลเซอร์

การแบ่งชั้นของเลเซอร์
การประยุกต์เลเซอร์

กิจกรรมการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านรูวงกลม

 
 •  

     ภาพการทดลองยกเม็ดแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1ต่อพันของนิ้ว  ด้วยแสงเลเซอร์   คุณสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่า แสงทำไมถึงสามารถยกมวลได้ 

 •     How do microwaves heat up your coffee? Adjust the frequency and amplitude of microwaves. Watch water molecules rotating and bouncing around. View the microwave field as a wave, a single line of vectors, or the entire field.  ขนาดของไฟล์ 257  KB คลิกค่ะ  

  ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

   

  เอกสารการสอน PDF

   

  x-ray

        หัวใจของเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ คือหลอดสูญญากาศ  ภายในทำด้วยขั้วไฟฟ้า ขั้ว  ขั้วหนึ่งคือ ขั้วแคโทด  อีกขั้วหนึ่งคือขั้วแอโนด 

       ขั้วแคโทดทำเป็นเส้นลวดเหมือนเส้นลวดของหลอดไฟ  เมื่อใส่กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าเส้นลวดนี้ มันจะร้อน และปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมา  ส่วนขั้วแอโนดเป็นขั้วบวกทำด้วยแผ่นโลหะทังสเตนหมุนด้วยมอเตอร์  ขั้วบวกจะมีแรงทางไฟฟ้าดูดอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบวิ่งเข้าหา
    PDF     

  Wilhelm Conrad Rontgen

  วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน

  วิลเฮล์ม คอนราด  เรินต์เกน

  Wilhelm Conrad Rontgen  ค.ศ.  1845-1923

        เรินต์เกนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในงานของเขามานานแล้ว   ก่อนที่จะมาค้นพบรังสีเอ็กซ์  เขาเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยวูซเบิกร์ก  ในประเทศเยอรมันตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1888   และมีงานวิจัยหลายด้าน  แต่ไม่ได้รู้จักอย่างกว้างขวางจนเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม  1895   เมื่อเขาเปิดเผยการค้นพบที่น่าตื่นเต้นจนทำให้เขาได้รับการจดจำจวบจนทุกวันนี้    ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF     

  การศึกษาสเปกตรัมของอะตอมโดยใช้เกรตติ้ง

  (Spectrum and Grating)

  จำนวน  3  แผ่น  ขนาด 350 kb  คลิกค่ะ

  วีดีโอการเรียนการสอน

  วีดีโอ เรื่องรังสีแคโทด ของกรมสามัญศึกษา มีทั้งหมด ชุด

  รังสีแคโทด 1 /3

     การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอน  ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กและมีประจุไฟฟ้าลบ  ความหมายของอะตอม  การทดลองของท่าน เจเจทอมสัน        ขนาด  2.3  MB

   

  การทดลองสร้างรังสีแคโทด 2 /3

       ในวีดีโอชุดนี้ท่านจะได้เห็นการต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับหลอดกำเนิดรังสี และได้เห็นรังสีที่ีปรากฎบนสารเรืองแสง  พร้อมกับการบังคับรังสีด้วยแท่งแม่เหล็ก  สามารถสรุปได้ว่า  รังสีออกมาจากขั้วแคโทดพุ่งไปยังขั้วแอโนด      ขนาด  2.5  MB

   

  กังหันรังสีแคโทด  3 /3

      เมื่อรังสีกระทบกับกังหันที่สร้างขึ้นภายในหลอด พบว่ากังหันหมุนได้ แสดงให้เห็นว่า รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคและมีความเร็วสูง        ขนาด  5.8  MB

   

   

  ต้นกำเนิดของแสงเลเซอร์

        นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน  นาย  Theodore  maiman     ได้ประดิษฐ์แสงเลเซอร์  เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2503   ต่อจากนั้นได้มีการคิดค้นแสงเลเซอร์แบบต่างๆขึ้นมาอีกมากมาย   ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นคุณสมบัติของแสงเลเซอร์  ซึ่งเป็นแสงสีเดียว  ความยาวคลื่นเดียว windows  media  ขนาด  2.2 MB

  แบ่งชนิดของเลเซอร์

       เลเซอร์แบ่งออกเป็น  4   ประเภท  คือ  1.  เลเซอร์แก๊ส   2.  เลเซอร์ของเหลว   3. เลเซอร์ของแข็ง  4. เลเซอร์ไดโอด  เราจะได้เห็นหลักการทำงานของแสงเลเซอร์  แบบแก๊สกันอย่างละเอียด  windows  media  ขนาด  2.5  MB

   

  เลเซอร์ที่ใช้ในด้านการแพทย์

         ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ จี้ไฝและขี้แมลงวันให้เห็นกันจะๆ เผาจนกระทั่งไฝระเหยหายไปหมด ปกติเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จึงต้องใช้แหล่งกำเนิดเลเซอร์อีกประเภทที่ให้แสงสีแดง ช่วยนำทางให้  windows  media  ขนาด  1.5   MB

   

  เลเซอร์ไดโอดกับซีดี

       เครื่องเล่นซีดี ใช้เลเซอร์ไดโอดเป็นตัวอ่านแผ่นดิสก์ ในวีดีโอท่านจะได้เห็นกรรมวิธีการอ่านอันแสนมหัศจรรย์ล้ำลึก รวมทั้งการใช้อ่านบาร์โค้ด ตัวชี้ภาพราคาไม่กี่สิบบาท การส่งข้อมูลผ่านทางสายไฟเบอร์ และการถ่ายภาพโฮโลแกรม  windows  media  ขนาด  2.8 MB

   

  เลเซอร์กับงานทางอุตสาหกรรม

       ข้อดีของเลเซอร์คือเราสามารถควบคุม ทิศทางของลำแสงได้ตามต้องการ การเจาะเป็นรูโดยใช้แสงเลเซอร์ จะได้รูที่สวยงามและเรียบร้อย การแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องและแม่นยำ  windows  media  ขนาด  2.5 MB

   

   

  การทดลองฝังอะตอมเซนอน (Xenon) บนแผ่นนิเกิลโดยเขียนคำว่า “IBM”   windows  media  ขนาด  200 kB 

  ดูการเคลื่อนไหวของ "อิเล็กตรอน" ที่จับภาพได้ครั้งแรกของโลก

  ภาพการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนที่บันทึกได้เป็นครั้งแรกด้วยพลัส์ของเลเซอร์ในระดับอัตโตวินาที

         เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบันทึกภาพอิเล็กตรอนได้อย่างแม่นยำ เพราะความเร็วของอนุภาคที่สูงมากทำให้ได้ภาพที่ไม่ชัด แต่ทีมวิจัยสวีเดนก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆ พัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอน หลังจากถูกดึงออกจากอะตอมได้เป็นครั้งแรกของโลก  คลิกอ่านต่อครับ

   

  สีของเปลวไฟ

     นำสารต่างๆไปเผา จะได้สีของเปลวไฟที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น

  1. แบเรียมคลอไรด์ ได้เปลวไฟเป็นสีส้ม

  2. กรดบอริก ได้เปลวไฟเป็นสีเขียว

  3. สตรอนเตียมคลอไรด์ ได้เปลวไฟเป็นสีแดง  คลิกค่ะ 

  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

 •  

          

  ภาพของทอมสัน (คนซ้าย)

  a)  ภาพหลอดคาโถด   อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากคาโถดที่ร้อนแดง   และถูกร่งให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นผ่านขั้วอาโนด A  ผ่านเข้าสู่ แผ่นประจุคู่ขนาน เพื่อใช้ในการเบี่ยงเบนอิเล็กตรอน    b)   ภาพเงากากบาท ที่เกิดจากการบังการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

      นาย เจเจ ทอมสัน ผู้ที่ค้นพบอิเล็กตรอนในหลอดคาโถด และได้ประกาศว่า อิเล็กตรอนคืออนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง  เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี 1906   ไม่น่าเชื่อว่า  อีก 31  ปีต่อมา  ลูกชายของเขาจะมาบอกว่า  อิเล็กตรอนเป็นไปได้ทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกัน 

 • หลอดคาโถด (Cathode Ray Tube)

      ใช้แม่เหล็กเบี่ยงเบนลำอิเล็กตรอนในหลอดแก้ว 

   คลิกค่ะ  

     ภาพแรกของโลกที่ถ่ายรูปของอะตอมเดี่ยวได้  เป็นจุดเล็กๆสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางสีดำ  เป็นภาพของอิออนของแบเรี่ยม  ถูกทำให้หยุดลงด้วยแสงเลเซอร์ อิออนได้รับพลังงานจากแสงเลเซอร์และกำลังปลดปล่อยคลื่นแสงออกมาที่ความยาวคลื่น  493 nm  อยู่ในช่วงสีน้ำเงิน   ให้นักศึกษาอธิบายโครงสร้างของอะตอม 

    

    (a)  ระดับชั้นพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน  การเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนทำให้มันปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา b)  เป็น สเปกตรัมของอนุกรม Balmer    เมื่อนักศึกษาทดลองเรื่องอะตอมของบอร์   สามารถอธิบาย อนุกรม Balmer  ได้อย่างไร

     คลิกตอบครับ

  ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

   

   

  (วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

   

  1. ฟิสิกส์อะตอม จำนวน 110 ข้อ คลิกค่ะ  ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์

   

  คำถาม-คำตอบ

  เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

  ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

  หน้าที่   1   2       5   6   7  8  9  10  11  12

   

   

  อะไรอยู่ในอะตอม  ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

   

   

  คลิกค่ะ  

  เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

  มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

  ระดับพลังงานภายในอะตอม (Atomic Energy Levels)

   คลิกครับ    

   

   

  science-new - นักฟิสิกส์จับภาพ “สปิน” ของอะตอมได้ครั้งแรก

  บทความเพิ่มเติม

  1. ผู้เสนอคนแรก คือ ดีโมคริตุส (Democritus) กล่าวว่า สสารทั้งหลายประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่า อะตอม (Atom) แปลว่า ไม่สามารถแบ่งแยกได้  

      ผู้คัดค้านทฤษฎีอะตอมของดีโมคริตุส คือ อริสโตเติล (Aristotle) เสนอว่า สสารทุกอย่างแบ่งได้ไม่มีที่สิ้นสุด ประกอบด้วยธาตุแท้ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม่มีที่ว่าง

   

  คลิกค่ะ 

  2. เทคโนโลยีแสงเซอร์ แปลงโฉมโลหะ จาก UPDATE ตุลาคม 52  คลิกค่ะ

  3. แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม   คลิกค่ะ

  4. “เลเซอร์” ลำแสงสารพัดนึก  คลิกค่ะ  “เลเซอร์” นวัตกรรมแสงวัย 50 ปีที่ทรงอิทธิพล คลิกค่ะ

  5. แบบจำลองอะตอม  คลิกค่ะ

  6. Beryllium Atom (เบริลเลียม )     Boron (โบรอน)   Carbon (คาร์บอน)   Deuterium   Fluorine (ฟลูออรีน)   Helium (ฮีเลียม)   Lithium (ลิเทียม)   Hydrogen (ไฮโดรเจน)   โมเลกุลของมีเทน    Nacl เกลือ   Nitrogen (ไนโตรเจน)   Oxygen (ออกซิเจน)   Hydrogen Ion   Tritium

  7.

  ผ้ากันน้ำกับนาโนเทคโนโลยี

     การทดลองผ้าไม่เปื้อนน้ำ

  คลิกค่ะdownload จากฟิสิกส์ราชมงคล

  8. เครื่องบินที่เล็กที่สุดในโลก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  กว้าง 19 ไมโครเมตร  ยาว 20 ไมโครเมตร  สูง 5 ไมโครเมตร ทำได้อย่างไร ? คลิกครับ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

  9. นักฟิสิกส์จับภาพ “สปิน” ของอะตอมได้ครั้งแรก

      ภาพอะตอมเดี่ยวของโคบอลต์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของสปิน (แสดงด้วยลูกศร) และเป็นภาพเดียวที่เผยแพร่แก่สื่อ (Saw-Wai Hla/มหาวิทยาลัยโอไฮโอ)  คลิกครับ

  10.

  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  คลิกค่ะ

  จาก เคมีสำหรับโครงการเรียนรู้ล่วงหน้า 1

  11. ครึ่งศตวรรษแห่งการกำเนิดเลเซอร์ (1) สุทัศน์ ยกส้าน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คลิกค่ะ   ครึ่งศตวรรษแห่งการกำเนิดเลเซอร์ (จบ)

  12. พันธะโลหะ (Metallic Bond)

  คลิกดูภาพเคลื่อนไหวค่ะ 

  13. แสงเลเซอร์

  14. คลื่นนิ่งตามความคิดเดอร์บรอยล์

  15. หลอดคาโถด

  16. ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน

  17. โครงสร้างของสสาร ฟิสิกส์อะตอม ของ อ.สุรสิงห์ นิรชร

  18. อิเล็กตรอนอิสระ (free electron)

  19. พลังงานใดบ้างที่มาจากอะตอม

  20. เลเซอร์คืออะไร

  21. น้ำ สูตรเคมี H2O

  22. “นวัตกรรมเลเซอร์” อะไรกระทบชีวิตเราบ้าง?

  23. การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด  คลิกค่ะ  

  24. นักฟิสิกส์สร้างอะตอมแอนติไฮโดรเจน

  25. Atomic orbitals - electron configuration of Scandium Z21

  26. เลเซอร์ แสงลำเล็กเปลี่ยนโลก

  27. s and p orbitals

  28. เรขาคณิตของวิถีอิเล็กตรอน

  29. สร้างอะตอม (Build an Atom )  

  30. ผังเมืองยะลา  (คล้ายโครงสร้างอะตอม)

  31. Richard Feynman

  32. เช็ครูปร่าง “อิเล็กตรอน” พิสูจน์ทำไมจักรวาลมีแต่ “สสาร”

  33. Coperniciumธาตุที่ 112 ซึ่งมีมวลมากที่สุดในโลก

  34. แรงดูดระหว่างโมเลกุล (ไข่ขาวยืด)

  35. ฮือฮา โชว์แผนที่ประเทศไทยบนเส้นผม

  36. การเติบโตของผลึก

  37. ฟิสิกส์อะตอม

  38. เรียนรู้หลักฟิสิกส์จากเลเซอร์

  39. The Laser: How the Futuristic Became the Everyday

  40. ทอมสัน ผู้ค้นพบอิเล็กตรอน

  41. ครั้งแรก! ภาพอิเล็กตรอนเต้นบนโมเลกุลเดี่ยว

  42. โลกจิ๋วๆ แบบ 3D ระดับนาโน

  43. การบรรยายเรื่องศูนย์กลางของจักรวาล


   


   

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

   

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

  หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)

  คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 2 คู่มือปฏิบัติการ ฟิสิกส์ 2

   

      ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

         บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

   

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

   

  กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

   

   

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต