หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์   

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค

(Simple Harmonic Motion)

  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค หรือที่เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ S.H.M เป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา  เช่นการสั่นของสปริง การแกว่งของชิงช้า   หรือลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น

 

ของ อาจารย์ รุ่งอรุณ สมบัติรักษ์

คลิกเข้าไปอ่านครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

ตัวอย่าง  การสั่นสะเทือนของใบลำโพงเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ดังรูป  ถ้าวัดความถี่สูงสุด  f = 1.0 kHz   และแอมพลิจูด  A = 2.0 ´10-4 m   จงหาความเร่งสูงสุดของใบลำโพง

แผ่นไดอะแกรมของลำโพงให้ความถี่ของเสียง 1.0 kHz    เฉลยครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

เสียงสะท้อนและเสียงก้อง

   เมื่อคลื่นเสียงเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปจนถึงสุดปลายของตัวกลางและพบตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่ามาก เช่น ผนัง กำแพง ฯลฯ คลื่นเสียงจะเกิดการสะท้อนกลับมายังแหล่งกำเนิดเสียงอันเป็นไปตามกฎของการสะท้อน

    สมมติเพื่อนของท่านซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆท่านกำลังตะโกนใส่ผนังที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากสมองมนุษย์จะยังจำเสียงติดหูอยู่ได้ภายในช่วงเวลา 0.1 วินาทีหลังจากที่ได้ยินเสียงอันเกิดจากการหน่วงของระบบประสาท ดังนั้น หากผนังอยู่ค่อนข้างไกล และท่านได้ยินเสียงที่สะท้อนกลับมาหลังจากที่ท่านได้ยินเสียงจากแหล่งจริง (คือจากปากเพื่อนของท่าน) นานกว่า
0.1 วินาที ท่านจะได้ยินเสมือนเป็น 2 เสียง คือเสียงจากแหล่งจริง และหลังจากนั้น  เล็กน้อยก็จะได้ยินเสียงที่สะท้อนจากผนัง เราเรียกเสียงสะท้อนในกรณีนี้ว่า เสียงสะท้อน (echo)

    แต่หากสมมติว่าผนังอยู่ไม่ห่างนัก เมื่อเพื่อนของท่านตะโกน เสียงสะท้อนจะมาถึงหูท่านภายในเวลาน้อยกว่า 0.1 วินาที ในกรณีนี้ท่านจะได้ยินเสียงจากแหล่งจริงและเสียงสะท้อนต่อเนื่อง  เหมือนเป็นเสียงเดียวกัน เสียงที่สะท้อนในกรณีหลังนี้เราเรียกว่า เสียงก้อง (reverberation)

     โดยทั่วไปแล้ว หากผนัง กำแพง หรือวัตถุขวางกั้น อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเกินกว่า 17 เมตร (ระยะโดยประมาณ) ผู้ฟังที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินเสียงสะท้อน แต่หากผนังอยู่ภายในระยะ 17 เมตร ผู้ฟังจะได้ยินเสียงก้อง

ลองดูภาพข้างล่างนี้เพื่อช่วยความเข้าใจ สังเกตดูเวลาด้วย


คลื่นตามยาวสะท้อน

 

ลองฟังเสียงก้อง

    ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเสียงก้องเกิดจากเสียงสะท้อนที่เข้าสู่หูผู้ฟังเป็นเวลาห่างจากเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงน้อยกว่า 0.1 วินาที ความหน่วงของระบบประสาทจะทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียง โดยตรงกับเสียงสะท้อนเป็นเสมือนเสียงที่ต่อเนื่องกัน

   แต่บางครั้งเสียงสะท้อนก็ไม่ได้สะท้อนจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นเพียงครั้งเดียว แต่เกิดการสะท้อนไปมาหลายครั้งก่อนที่จะเข้าสู่หูของเรา ยกตัวอย่างเช่นการพูดในห้องซึ่งมีผนังสี่ด้านเพดาน และพื้น เสียงพูดที่เข้าสู่หูของเราจะเป็นเสียงที่เกิดจากการสะท้อนไปมาในห้องหลายครั้ง จึงทำให้เราได้ยินเสียงก้องยาวนาน แต่หากเสียงสะท้อนไปมาน้อยครั้งเราก็จะได้ยินเสียงก้องสั้นๆ

   ทดลองฟังเสียงก้องข้างล่างนี้จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น เสียงเหล่านี้เป็นเสียงพูดในห้องที่มีสมบัติในการเกิดเสียงก้องต่างๆกัน ตั้งแต่ไม่มีเสียงก้อง เสียงก้องสั้น ไปจนถึงเสียงก้องนาน

  • ไม่มีเสียงก้อง RealAudio file (25 KB)  ฟังไม่ได้ให้  setupreal player ก่อนครับ
  • เสียงก้องนาน 0.8 วินาที RealAudio file (30 KB)
  • เสียงก้องนาน 1.5 วินาที RealAudio file (33 KB)
  • เสียงก้องนาน 2.5 วินาที RealAudio file (45 KB)
  • เสียงก้องนาน 5.0 วินาที RealAudio file (71 KB)

การทดลองเสมือนจริง

สปริงเพนดูลัม

   ลากลูกตุ้มเพนดูลัมจากตำแหน่งเริ่มต้น และปล่อยเพนดูลัมจะเริ่มเคลื่อนที่โดยเราสามารถกำหนดความยาวสปริงของลูกตุ้มได้

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


มวลติดกับสปริง
ศึกษาการสั่นของมวลที่ติดกับสปริง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

 

การทดลองเสมือนจริง

การเคลื่อนที่แบบ SHM

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ

ตอบคำถามต่อไปนี่

 1. ตำแหน่งใดพลังงานจลน์ต่ำสุด

 2. ตำแหน่งใดพลังงานศักย์สูงสุด

 3. ทำไมพลังงานรวมจึงคงที่ทุกๆตำแหน่ง

คลื่น

1. ชนิดของคลื่น
     ถ้าแบ่งคลื่นตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลางที่ถูกรบกวนและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถแบ่งคลื่นออก ได้เป็น 2 ชนิด คือ
     ก. คลื่นตามขวาง (transverse waves) เป็นคลื่นที่ส่งผ่านไปในตัวกลางแล้วทำให้อนุภาคในตัวกลางเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทาง การเคลื่อนที่ของคลื่น เช่นคลื่นตามขวางในเส้นเชือก , คลื่นแสง เป็นต้น ซึ่งจากรูปเป็นคลื่นในเส้นเชือกที่เกิดจากการสะบัด ที่ปลายเชือก อนุภาคในเส้นเชือกจะสั่นขึ้นลงรอบตำแหน่งสมดุลซึ่งจะตั้งฉากกับ ทิศทางของอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของคลื่น (v)
รูปที่ 1 แสดงคลื่นตามขวางในเส้นเชือก
 1. ชนิดของคลื่น
 2. ส่วนประกอบของคลื่น
 3. อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
 4. ฟังค์ชันคลื่น
 5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
 6. กลไกการได้ยินสียง
 7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
 8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
 9. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ตรึงปลายทั้ง 2 ข้าง
 10. คลื่นนิ่งในท่อ

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ    คลิกอ่านต่อครับ

เสียง

        1. ธรรมชาติและความดันของเสียง
        เสียงเป็นคลื่นความดัน (Pressure Wave) จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศ ของแข็งหรือของเหลว แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสูญญากาศได้
        คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวเกิดจากการสั่นของวัตถุ ความถี่ของเสียงจะมีค่าเท่ากับความถี่ของแหล่งกำเนิด และในขณะที่มี การสั่น โมเลกุลของตัวกลางจะมีการถ่ายทอดพลังงานทำให้เกิดความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่ง ทำให้เกิดเป็นช่วงอัด และ ช่วงขยายโดยที่ช่วงอัดคือบริเวณที่อนุภาคของตัวกลางอัดเข้าหากัน บริเวณนี้มีจะมีความดันสูงสุดโดยเทียบกับความดันที่ตำแหน่ง สมดุลของอนุภาค โดยการขจัดของอนุภาคน้อยที่สุด ส่วนช่วงขยายคือบริเวณที่อนุภาคตัวกลางแยกห่างจากกัน บริเวณนี้มีความดัน ต่ำสุดโดยเทียบกับความดันที่ตำแหน่งสมดุลของอนุภาค การขจัดของอนุภาคมากที่สุด ซึ่งสามารถเขียนเป็นกราฟได้ ดังรูป
รูปที่ 1 แสดงช่วงอัดและช่วงขยายของคลื่นเสียง

หน้า

 1. ธรรมชาติและความดันของเสียง
 2. อัตราเร็วเสียง
 3. ระดับความเข้มเสียง
 4. คุณลักษณะของเสียง
 5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
 6. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
 7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
 8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ

คลื่นเสียง

คลื่นนิ่งของเส้นเชือก  คลื่นนิ่งตามยาว  คลื่นเสียงในอากาศ  การรับรู้คลื่นเสียงของมนุษย์  กายวิภาคของหูมนุษย์

คลิกค่ะ

 

การทดลองเสมือนจริง

เสียงปริศนา

คลิกเข้าไปทดลองค่ะ 
ทดลองไม่ได้ให้ setup  
shockwave player
ก่อนครับ

ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

คลิกค่ะ   

 

คลื่นและสมบัติของคลื่น

สารบัญ


เสียงและการได้ยิน

สารบัญ


 

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

ฟิสิกส์ 1 ของมหาวิทยาลัยสุรนารี

การแกว่งกวัด

    สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเชิงเดี่ยว  สมการการแกว่งกวัดแบบหน่วง  ผลจากแรงภายนอก  กราฟ และคาบ  ลูกตุ้มฟิสิกัล      จำนวน   78  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint

 

 

คลื่นนิ่ง

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน  จำนวน  52  แผ่น  ดูง่ายไม่ซับซ้อน  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คลื่นในเส้นเชือก  โมดต่างๆของการสั่น   คลื่นเสียงในดนตรี   นาโนกีตาร์  และอื่นๆอีกมากมาย  คลิกค่ะ

powerpoint

 

ผลของคลื่นนิ่ง 1 (Standing-Wave-Effect)

  คลิกครับ   

ผลของคลื่นนิ่ง 2 (Chladni-Patterns-on-a-Square-plate)

คลิกครับ   

 

เอกสาร PDF

 

คลื่นเสียง

       คลื่นนิ่งของเส้นเชือก  คลื่นนิ่งตามยาว  คลื่นเสียงในอากาศ  การรับรู้คลื่นเสียงของมนุษย์  กายวิภาคของหูมนุษย์   คลิกค่ะ

 

 

วีดีโอการเรียนการสอน

เสียงคืออะไร ?    ขนาด  6.6  MB

 

   การทดลองแก้วนักดนตรี  หาแก้วแชมเปญ หลายๆใบ  ใส่น้ำลงไป  แตะนิ้วให้เปียก  และนำนิ้วไปถูกที่ขอบแก้ว  จะเกิดเสียงขึ้น   คลิกครับ  

 

 

   การทดลองทำเกลือกระโดด  อุปกรณ์ประกอบด้วยถุงพลาสติก  อ่างน้ำ  และเกลือ  ให้ขึงแผ่นพลาสติกก้บอ่างน้ำจนตึง   โรยเกลือบนแผ่นพลาสติก  แล้วเปล่งเสียงคำรามเหนืออ่าง คลิกครับ   

 

 

  มนุษย์ปกติจะได้ยินเสียงที่ความถี่  20-20000 Hz  เท่านั้น   แต่สุนัขสามารถได้ยินเสียงช่วงกว้างกว่า  ในวีดีโอชุดนี้ท่านจะได้เสร้างเสียงผายลมโดยใช้ลูกโป่ง   และแตรกระป๋อง แต่ระวังกระป๋องจะบาดมือนะ  คลิกครับ  

เสียงดับเทียนไข

   นักวิทยาศาสตร์เล่นเครื่องดนตรี  3 ชนิด

คำถาม

    เราสามารถใช้อะไรดับเทียนไขได้

1. แซ็กโซโฟน

2. กลองชุด

3. เบส

คำตอบ  เกี่ยวข้องกับแรงดันของเสียง   คลิกครับ  ขนาด 4.4  MB

 
 

   ดูการเต้นระบำของเปลวไฟ เนื่องจากคลื่นเสียง  คลิกค่ะ  

 

 

 

ค้างคาวเกือกม้าสามารถล่าแมลงที่บินอยู่ในความมืดได้ นักวิจัยเคยปิดตาของค้างคาว ปรากฏว่ามันก็ยังล่าเหยื่อได้ น่าสงสัยไหมว่ามันทำได้อย่างไร ???  อ่านต่อครับ

มีคนเคยกล่าวว่าเทคโนโลยีของเรดาห์มาจากค้างคาว  คุณคิดว่าใช่หรือไม่อย่างไร 

 

เรดาห์ (Radar)

คลิกครับ  

สื่อประสม

คลิกครับ   

แบบฝึกหัดเรื่องคลื่น

ตัวอย่างที่ 1        จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ และความยาวคลื่นของคลื่นน้ำ  ปรากฏผลดังตาราง จงหาว่า

ความถี่ (Hz)

ความยาวคลื่น (cm)

3.0 5
3.5 4
x 2

            ก.  ความถี่ x  มีค่าเท่าใด

            ข.  อัตราเร็วเฉลี่ยของคลื่นน้ำเป็นเท่าใด

    ดูเพิ่มเติมครับ

แบบฝึกหัดเรื่องเสียง

ตัวอย่างที่  1  เรือประมงลำหนึ่งส่งสัญญาณโซนาร์ด้วยความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ลงในน้ำทะเลเพื่อสำรวจฝูงปลา  เรือประมงลำนี้สามารถสำรวจฝูงปลาที่มีขนาดของตัวปลาเท่าใด  (กำหนดให้ความเร็วเสียงในน้ำทะเล  = 1,530 เมตรต่อวินาที)

   ดูเพิ่มเติมครับ


 

e-book

มารู้จักคลื่นกันเถอะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกค่ะ

 

 

บทความเพิ่มเติม

1. สารละลายแป้งกับเสียง

    สารละลายแป้งจะบิดตัวไปมาเมื่อเจอกับคลื่นเสียงความถี่ต่ำ คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

2. เห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้อง   คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

3. เสียงทำให้แก้วแตก

4. ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์-สึนามิสูง 10 เมตร ซัดเมืองชายฝั่ง

5. หมวกค้างคาว

6. เสียงเพิ่มขนาดหน้าอก

7. สร้างคลื่นเทียมบนชายหาด

8. ใช้วัสดุดูดซับเสียงลดเสียงดัง

9. วัดความเร็วเสียง  คลิกดูวีดีโอ   หรือที่

10. ทดลองทำแก้วแตกด้วยเสียง

11. ความเร็วเสียง

12. ฟิสิกส์ของลกดิ่ง  (การหมุน)

13. เสียงดนตรีจากอุปกรณ์ต่างๆ

14. จุดโฟกัสของเสียง

15.เครื่องให้จังหวะ Metronome

หากวางเครื่องให้จังหวะ 3 อัน ที่สั้นไม่เท่ากัน บนแผ่นไม้ และนำไปวางไว้บนกระป๋อง จะเกิดอะไรขึ้น 1. แกว่งพร้อมกัน 2. แกว่งเร็วขึ้น 3. ค่อยๆหยุดลงทีละเครื่อง คลิกครับ

16. ไวกิ้งคนหยิบของ (การเคลื่อนที่แบบ SHM)

 

แขวนคนด้วยเส้นเชือกในแนวดิ่ง แกว่งคนให้ไปหยิบของให้ได้ตามที่กำหนดไว้ คลิกครับ

17. การเดินทางของคลื่น

ใช้หลอดกาแฟกับเทปกาว สร้างอุปกรณ์แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่น คลิกครับ

18. หมุนน้ำดับเทียน  (การหมุน)

 

สร้างกลไกให้น้ำพุ่งออกมา และสามารถดับเทียนจำนวน 8 เล่ม ทื่อยู่รอบๆ ให้ได้ คลิกครับ

19. แผ่นอะคีลิก แขวนบนเลื่อยจิ๊กซอร์  (การเคลื่อนที่ของ SHM)

แขวนแผ่นสีขาวที่หมุนได้อย่างอิสระกับจิ๊กซอร์ ก่อนเปิดจิ๊กซอร์ ให้ตั้งแผ่นอะคีลิกไว้ด้านบน เมื่อเปิดสวิทซ์จิ๊กซอร์ จะเกิดอะไรขึ้น 1. แผ่นอะคีลิกจะตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้ม 2. แผ่นอะคีลิคจะเกิดการหมุน 3. จะเกิดการแกว่งซ้ายทีขวาที (การเคลื่อนที่แบบ SHM) คลิกครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์

หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 1
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 2 คู่มือปฏิบัติการ ฟิสิกส์ 2

 

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต  กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

เกม online คลายเครียด

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต