หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์  

ไฟฟ้ากระแสสลับ

Michael Faraday
ไมเคิล ฟาราเดย์

นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาน้อยและยากจน มีชีวิตอยู่ในสลัม แต่รักในการอ่านหนังสือ และชอบไปฟังการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์สำคัญๆเสมอ จนได้เป็นลูกศิษย์ของเซอร์ฮัมฟรีย์ เดวี

ไมเคิล ฟาราเดย์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน ปี ค.ศ.1791 เป็นบุตรของช่างเหล็กชาวอังกฤษ เนื่องจากฐานะไม่สู้ดี เขาจึงได้รับการศึกษาน้อย ยังไม่ทันเรียนสำเร็จก็ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และใช้ชีวิตอยู่ในสลัมแห่งหนึ่งไม่มีวี่แววว่าจะเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปได้

เมื่อมีอายุได้ 13 ปี ไมเคิลก็ไปทำงานเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ และทำงานเย็บปกหนังสือในร้านขายหนังสือด้วย จากการงานนี้ทำให้เขามีใจรักหนังสือและหาโอกาสอ่านอยู่เสมอ โดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าที่เขาสนใจที่สุด และก็ลองทำการทดลองดูด้วยตนเอง และหาโอกาสไปฟังการบรรยายของเซอร์ฮัมฟรีย์ เดวี ซึ่งเขาจะไปฟังทุกครั้ง และส่งจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะขอไปเป็นเด็กรับใช้ของเซอร์ฮัมฟรีย์

เซอร์ฮัมฟรีย์ เดวีย์ เห็นชายหนุ่มมีความสนใจอย่างแรงกล้า จึงรับเข้าทำงานเป็นคนล้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องเครื่องมือ ทำให้เขามีโอกาสศึกษาวิชาทางวิทยาศาสตร์จากเซอร์ฮัมฟรีย์ จนเกิดความชำนาญ จนได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยและติดตามท่านเซอร์ไปในการเดินทางไปบรรยายทุกครั้ง

ในปี1821 ขณะที่ฟาราเดย์ได้ทำการทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เขาก็พบปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าเดินตามเส้นลวดแล้วทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กรอบๆเส้นลวด กระแสนี้เมื่อนำเอาเข็มแม่เหล็กไปวางไว้ใกล้ กระแสนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆ ด้วยหลักอันนี้ ฟาราเดย์จึงทดลองประดิษฐ์ไดนาโมเล็กๆขึ้น อันเป็นต้นกำเนิดของไดนาโมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ไมเคิล ฟาราเดย์ ล้มป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมในบั้นปลายของชีวิต และถึงแก่กรรมเมื่อ ปี ค.ศ. 1867 ที่แฮมป์ตันคอร์ท เมื่ออายุได้ 76 ปี

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

ทรงกลมโลหะ  ได้รับประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จนมีแรงดันไฟฟ้าสูงมาก  ประจุไฟฟ้าจึงรั่วออกจากทรงกลมประจุอย่างรวดเร็ว ผ่านโมเลกุลของอากาศ  เปล่งแสงออกเป็นสีชมพู

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    ขดลวดระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า PQRS วางตัวแนวราบขนานกับสนามแม่เหล็ก B เมื่อหมุนขดลวดทวนเข็มนาฬิการอบแกน XY ไป 90o โดยมีแกน X ชี้เข้าหาผู้ทดลองจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดและแรงกระทำต่อ PQ อย่างไร

ก. จาก Q ไป R แรงตามการหมุน   ข. จาก Q ไป R แรงต้านการหมุน

ค. จาก R ไป Q แรงตามการหมุน   ง. จาก R ไป Q แรงต้านการหมุน

ปี ค.ศ.  1832  ฟาราเดย์ ได้สร้างเครื่องมือในจินตนาการขึ้นมา  ซึ่งเขาเชื่อว่าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากการไหลของกระแสน้ำ    โดยใช้แผ่นโลหะยาว a  และกว้าง b วางอยูคนละฝั่งของแม่น้ำ  กว้าง w   ให้ความเร็วของน้ำเป็น v   และมีทิศทางการไหลตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโลก B   จงแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R  คือ  

 

การทดลองเสมือนจริง

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

              ในห้องทดลองนี้  เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบง่าย  ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ   ตัวต้านทาน  ตัวเก็บประจุ  และตัวเหนี่ยวนำ (ไม่มีความต้านทาน)  โดยจะเลือกได้เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น   ภายในวงจรไฟฟ้ามีโวลต์มิเตอร์   U (สีน้ำเงิน)   และแอมมิเตอร์ I (สีแดง) 

           ใต้รูปภาพ  เป็นแผนภาพเฟสเซอร์  2  เส้น  ( แรงดันไฟฟ้า สีน้ำเงิน   )    กระแสไฟฟ้า  (สีแดง)    เงาของเฟสเซอร์บนแกนดิ่ง  คือค่าของแรงดัน กับกระแสที่วัดได้ในมิเตอร์

           คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าความถี่  ,  แรงดันไฟฟ้าสูงสุด    ความต้านทาน   ความจุไฟฟ้า และ  ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้   ภายในโปรแกรมจะคำนวณหาค่ากระแสสูงสุดในวงจรออกมาให้อย่างอัตโนมัติ  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้า

กระแสสลับ ( อ.วัชระ)

 

- สมการทั่วไปของแรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าสลับ

- ค่ายังผลของวงจรกระแสสลับที่มีตัวต้านทาน

- วงจรกระแสสลับ RC

- วงจรกระแสสลับ RL

- วงจรกระแสสลับ RLCุ

- การวิเคราะห์วงจร RLC ด้วยแผนภาพเฟเซอร์

-กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

- การวิเคราะห์วงจร RLC ด้วยจำนวนเชิงซ้อน

- อภินาทในวงจร RLC

- แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 4

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้า

กระแสสลับ

( ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์)

 

1.  บทนำ

2.  ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)

3.  ไฟฟ้ากระแสสลับ

4.  ความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

5. ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

6. ขดลวดตัวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

7.  วงจร  R  - L - C

7.1.1  ตัวอย่าง

8.  กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

9. การสั่นพ้องทางไฟฟ้า

9.1.1  ตัวอย่าง

10. คำถาม - คำตอบ

11. โจทย์รวม

การทดลองเสมือนจริง

การทดลองเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คลิกค่ะ   

ถ้าเล่นไม่ได้ให้ download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ไป setup ที่เครื่องของท่านก่อน  

ไฟฟ้าจากเขื่อน

Hydroelectric dam   ไฟฟ้าจากเขื่อน

   Impulse wheels  กับ  Turbine   มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และไปเกี่ยวข้องกับเขื่อนหรือไฟฟ้าได้อย่างไร   windows media player  ขนาด 1.15 Mb  คลิกค่ะ


การสั่นสะเทือนในวงจร LC

การทดลองเสมือนเรื่องการสั่นในวงจร LC

  ถ้าเล่นไม่ได้ให้ download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ไป setup ที่เครื่องของท่านก่อน  

       ทิศทางของสนามไฟฟ้า (สีแดง)    และสนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวนำ (สีน้ำเงิน)  ปรากฎอยู่ในห้องทดลอง    ความหนาแน่นของเส้นแรง  แสดงถึงความเข้มของสนาม ณ. บริเวณนั้นๆ  ทิศทางของกระแสดูได้จากหัวลูกศร

      กรอบสีดำด้านล่างซ้าย   คือนาฬิกาดิจิตอล แสดงเวลาเริ่มต้นการออสซิลเลส    ด้านล่างของนาฬิกาแสดงคาบของการออสซิลเลส  ปุ่มทางขวาด้านล่าง  2   ปุ่มมีหน้าที่ดังนี้

  1. ปุ่มโวลเตจ  กับแอมแปร์  แสดงแรงดันไฟฟ้า  U   (สีน้ำเงิน)   และกระแสไฟฟ้า  I   (สีแดง)    แปรผันกับเวลา

  2. ปุ่มพลังงาน (Energy)  แสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานแม่เหล็กกับพลังงานไฟฟ้า  

กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง      หรือกดเพื่อดูทฤษฎีการสั่นในวงจร LC

 


การสั่นในวงจร LC

กดปุ่มเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


อ่านต่อครับ


RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

จาวาแอพเพล็ตนี้แสดงคุณสมบัติของวงจร RLC  ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

1.     ค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ  AC  กำหนดไว้ที่  10.0  V   และค่าความต้านทานคือ  1  kohm

2.     คุณสามารถเปลี่ยน

        1.    คาบเวลาของกระแสสลับ AC  โดยใส่ค่าลงในช่องว่าง มีหน่วยของเวลาเป็น  วินาที (s)  ,  ms(10-3s)  ,µs (10-6),ns(10-9s)

        2.    คุณสามารถเปลี่ยนค่าตัวเหนี่ยวนำ

                คลิกเมาส์ภายในตัวเหนี่ยวนำ(คอยส์สีน้ำเงิน)

                คลิกปุ่มซ้ายเพื่อลดค่า และคลิกปุ่มขวาเพื่อเพิ่มค่า

                ช่วงเพิ่มหรือลดค่าให้เลือกที่   delta    คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การเกิดเรโซแนนท์ในวงจร RLC  อนุกรม

ในห้องทดลองนี้เป็นวงจร RLC  แบบง่าย  ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบอนุกรม  คุณสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทาน   ความจุไฟฟ้า  และความเหนี่ยวนำ   และคุณยังสามารถเปลี่ยนความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ  ให้สังเกตดูว่ากระแสเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เมื่อเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง    ถ้าเล่นไม่ได้ให้ download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ไป setup ที่เครื่องของท่านก่อน  


     ของเล่นอย่างหนึ่งขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า เป็นทรงกลมมีแกนกลาง  มีประกายไฟฟ้าวิ่งวูบวาบจากแกนกลางมาสู่ผิวทรงกลม เมื่อเอามือไปจับผิวทรงกลมจะมีสายฟ้าวิ่งมาสู่มือ  เห็นเป็นเส้นขาวชัดเจน 

   เขาเรียกว่า เทสลาบอล  ประกอบด้วยอุปกรณ์ทำไฟฟ้าแรงสูง ขดลวดเทสลาให้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด  2 หมื่นโวลต์ขึ้นไป  ภายในทรงกลมมีอากาศเบาบางมาก  ทรงกลมเป็นฉนวนกั้นไม่ให้มีอันตราย  ถ้าทรงกลมตกแตก  ทุกอย่างก็หมดสภาพ  ลองกดคำว่า เทสลาคอยส์  คลิกค่ะ

คลิกตอบค่ะ

 76177  76178

คลิกอ่านต่อค่ะ


เอกสารการสอน PDF

ของ อ. รังสรรค์  ศรีสาคร PDF  ขนาด  300 kb  คลิกค่ะ


อัจฉริยะที่โลกลืม

     ชะตะชีวิตของมนุษย์เราบางคนหักเหและแปรเปลี่ยนจนเกินกว่าที่เราจะคาดเดากันได้ บางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศเข้าขั้นอัจฉริยะ แต่แทนที่จะมีความมั่งคั่งสุขสบายจากผลแห่งปัญญา ก็กลับถูกโชคชะตาเล่นตลกเพราะถูกเขาโกง หรือหักหลังจนสิ้นเนื้อประดาตัว อย่างเช่นอัจฉริยะที่ถูกลืมชื่อ นิโคลา เทสล่า (Nicola Tesla) เป็นต้น  ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยชีวิตของท่านให้ทราบในหน้าถัดไป

นิโคลา เทสล่า เป็นผู้ประดิษฐ์ไดนาโม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าสลับ ที่มีความสำคัญยิ่งต่อไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

คลิกอ่านต่อครับ


เอกสาร PDF


 

นิโคลา เทสลา

Nikola tesla  ค.ศ.  1856-1943

       เป็นคนร่วมสมัยกับ ทอมัส เอดิสัน  มีไม่กี่คนที่กล้าเถียงกับเขาแล้วชนะ  แต่บุรุษหนึ่งอ้างว่าเขาสามารถทำได้   เขาคือนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอเมริกา และเคยทำงานเป็นลูกจ้างของเอดิสันมาก่อน  นิโคลา เทสลา  วิศวกรไฟฟ้าที่มีพฤติกรรมประหลาดๆ ทั้งสองมีบุคลิกภาพตรงข้ามกันและมีความคิดขัดแย้งเกี่ยวกับไฟฟ้า  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF     

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

แผ่นใส กระแสสลับ ของ

ผศ. ดร.วาราวุฒิ เถาลัดดา จำนวน  107 แผ่น

คลิกอ่านครับ

 

วงจร RLC  และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

    วงจร RL   พลังงานเก็บสะสมในตัวเหนี่ยวนำ  วงจร oscillating   พลังงานในวงจร LC   แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ตัวต้านทานจินตภาพ  จำนวน 22  แผ่น   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   คลิกค่ะ 

 

 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

     วงจร LCR  วงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำตัวเดียว  วงจรที่มีตัวเก็บประจุตัวเดียว  ค่าความต้านทานเชิงซ้อน  ค่า Power factor   การเรโซแนนซ์   หม้อแปลงไฟฟ้า      ของ อ.นพฤทธิ์  จินันทุยา   จำนวน 48  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

วีดีโอการศึกษา

แม่เหล็กไฟฟ้า

     ไมเคิล  ฟาราเดย์   ค้นพบวิธีการสร้างไฟฟ้าโดยหมุนแม่เหล็กตัดขดลวด  นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนักฟิสิกส์   อีกหลายปีต่อมา เจมส์คาร์ลก แมกเวลล์   ก็ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนำไปสู่  การค้นพบวิทยุ  และโทรทัศน์   ในวีดีโอท่านจะได้เห็นการทดลองฟ้าผ่าลงบนคน  โดยไม่เป็นอันตราย คลิกครับ

การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

(Induction)

       ไมเคิล ฟาราเดย์   เคลื่อนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ในวีดีโอท่านยังจะได้เห็น  ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ว่าเป็นอย่างไรด้วย  คลิกครับ  windows  media  ขนาด  4.5 MB

 

กัลวานอมิเตอร์

(Galvanometer)

       หลักการของมิเตอร์ไฟฟ้า  ได้มาจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า   ซึ่งเราจะได้เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยใช้กฎมือขวาของฟาราเดย์  คลิกครับ  windows  media  ขนาด  4 MB

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง

       วงแหวนสองวง กับวงแหวนผ่าซีก ทำให้เกิดกระแสสลับและกระแสไฟตรงได้อย่างไรดูได้จากวีดีโอชุดนี้ 

คลิกครับ  

 

เทสลาคอยส์ (Tesla-Coil-Experiments)

 คลิกครับ  

 

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

 

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. ไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 25  ข้อ ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์  คลิกค่ะ

 

คำถาม-คำตอบ

เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

หน้าที่   1  2  5  6  7

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

1. แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม   ไฟฟ้ากระแสสลับ   คลิกค่ะ

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คลิกเข้าสู่การทดลองค่ะ   Adobe Shockwave Player

3. แรงลมกับไฟฟ้า  คลิกครับ  

4. เครื่องกำเนิดกระแสสลับทำงานอย่างไร    พลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน

5. แผนภาพเฟเซอร์บนขดลวดของไฟฟ้าสลับ   วงจร R-L-C แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  แผนภาพเฟเซอร์บนตัวเก็บประจุของไฟฟ้าสลับ    แผนภาพเฟเซอร์บนตัวต้านทานของไฟฟ้าสลับ   

6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   จากกระแสน้ำสู่กระแสไฟฟ้า

7. แผนภาพเฟเซอร์บนตัวเก็บประจุของไฟฟ้าสลับ   วงจร R-L-C แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   แผนภาพเฟเซอร์บนขดลวดของไฟฟ้าสลับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 2 คู่มือปฏิบัติการ ฟิสิกส์ 2

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต