หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์  

เตาเผาดินเหนียวกับสนามแม่เหล็ก

         ทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกไม่คงที่ มีการเปลี่ยนทิศทาง  แต่การเปลี่ยนทิศทางของมันนั้นใช้เวลาหลายร้อยปี จึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่ง   เราสามารถหาทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกได้ โดยการตรวจเตาเผาโบราณที่ทำจากดินเหนียว ณ เวลานั้นๆ   แต่เราจะใช้วิธีใดกันล่ะ  คลิกครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

ดูภาพวีดีโอแสงเหนือแสงใต้

Feb09_movie_apogee.gif         Nov10_movie_apogee.gif     

ภาพยนตร์แสงเหนือแสงใต้ขนาด 600 KB

คลิกที่นี่ หรือที่รูปภาพครับ

200301_12.jpg     561101_24.jpg     71100_2.jpg

ดูภาพแสงเหนือแสงใต้(คลิกครับ)

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

ตัวอย่าง  โปรตอน  1  ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศทางของสนามด้วยความเร็ว  107  m/s   ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่เส้นศูนย์สูตรประมาณ  10-5  เทสลา  จงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้  และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วง

 
 
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic )

1. แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

2. แรงที่ทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

3. แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในสนามแม่เหล็ก

4. สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำ

5. แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

6. แรงที่กระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เล็ก

แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ

1. ขั้วเหนือ ( North pole : N )

2. ขั้วใต้ ( South pole : S )

 

 

สนามแม่เหล็ก

      เรือยามาโมโต้ 1 ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแม่เหล็กไฟฟ้าลำแรกของโลก เนื่องจากต้องใช้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงมาก จึงต้องอาศัยตัวนำยวดยิ่งสร้างสนามแม่เหล็ก หลักการมีง่ายๆดังนี้ น้ำทะเลจะไหลเข้าไประหว่างขั้วไฟฟ้า เกิดแรงทางแม่เหล็กผลักให้น้ำทะเลพุ่งออกมาทางขวา จากกฎข้อที่สามของนิวตัน เมื่อมีแรงกระทำไปทางขวาจะทำให้เรือพุ่งไปทางซ้ายด้วยแรงขนาดที่เท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม ข้อดีของเรือแม่เหล็กลำนี้คือจะไม่มีเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์ความร้อนเลย  อ่านต่อครับ

แรงของลอเรนส์

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่วางตัวอย่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่อเส้นลวดนั้น ทิศของแรงหาได้จากกฎมือขวา ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า

วิธีทดลอง

นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ ดังนี้ เปลี่ยนทิศการไหลของกระแสไฟฟ้า คลิ๊กที่ Reverse current เปลี่ยนทิศของสนามแม่เหล็ก คลิ๊กที่ Turn magnet และถ้านักเรียนต้องการดูทิศการไหลของกระแสไฟฟ้า คลิ๊กที่ช่อง Current direction จะปรากฏลูกศรสีแดง ถ้าต้องการดูทิศของสนามแม่เหล็ก คลิ๊กที่ช่อง Magnetic field จะปรากฎลูกศรสีน้ำเงิน ถ้าต้องการดูทิศของแรงที่กระทำต่อเส้นลวด คลิ๊กที่ Lorentz force จะปรากฎลูกศรสีดำ

เมื่อนักเรียนทราบทิศของกระแสไฟฟ้า และทิศของสนามแม่เหล็ก ให้นักเรียนใช้กฎมือขวาหาทิศของแรงที่กระทำต่อเส้นลวด โดยที่

นิ้วชี้ แทน ทิศของกระแสไฟฟ้า
นิ้วกลาง แทน ทิศของสนามแม่เหล็ก
นิ้วหัวแม่มือ จะแสดง ทิศของแรงที่กระทำต่อเส้นลวด

คลิกเข้าไปทดลองครับ   ปรับปรุงเป็นภาษาไทย จาก นักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

ยานพาหนะที่ใช้แม่เหล็กในการขับเคลื่อน

      การทดลองนี้ทำในอุณหภูมิห้องด้งนั้นถึงแม้ว่าจะใช้แม่เหล็กเนโอเดียมซึ่งเป็นแม่เหล็กแรงสูงก็ยังขยับได้น้อย  แต่ทว่าถ้าทำให้อุณหภูมิต่ำมากๆ  ให้สารอยู่ในสภาพซุปเปอร์คอนดักเตอร์  ก็จะสามารถสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงขึ้นได้  เราจะได้เรือที่มีแรงผลักดันแรงสูง  สามารถใช้เป็นการขนส่งความเร็วสูงได้  

      รถไฟลอยด้วยแรงแม่เหล็กหรือที่เรียกกันว่า ลิเนียร์มอเตอร์คาร์จะใช้หลักการเหมือนกัน   จะทำให้อยู่ในสภาพซุปเปอร์คอนดักเตอร์ที่อยู่ในสภาพอุณหภูมต่ำมากๆทำให้สามารถสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงโดยใช้พลังงานจำนวนน้อยได้

คลิกครับ


รถไฟแม่เหล็กลอยตัว

ความล่าช้า

     การเดินทางอย่างรวดเร็วนั้น ในความคิดของทุกคนมักจะนึกถึงการเดินทางโดยเครื่องบิน  แต่ปัจจุบันยานยนต์ที่เดินทางโดยใช้เวลาโดยรวมได้ใกล้เคียงกับเครื่องบิน  คือ รถไฟฟ้าแม่เหล็กลอยตัว ซึ่งอาศัยหลักการลอยตัวอยู่เหนือรางจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า  ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นการขนส่งมวลชนในอนาคตอันใกล้นี้

คลิกครับ


วีดีโอ

VDO เกี่ยวกับรถแม็กเลฟ

คลิกครับ 


แสงเหนือและใต้

แสงประหลาดบนท้องฟ้าอาร์กติก

               ในบางคืนบางท้องฟ้าของตำบลซึ่งอยู่ในแถบละติจูดสูงทั้งทางซีกโลกภาคใต้  ชาวโลกแถบนั้นอาจได้เห็นแสงเรืองแวบวาบเป็นม่านย้อย  หรือเป็นเส้นสายหรือคล้ายเปลวไฟมีสีต่างๆ  ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า  ปรากฏการณ์เช่นนี้มักเกิดบ่อยครั้งในฤดูใบไม้ผลิ  และฤดูใบไม้ร่วงและมีชื่อเรียกว่า  แสงเหนือ  หรือแสงใต้  แล้วแต่ว่าเกิดขึ้นในบริเวณใกล้ขั้วเหนือหรือขั้วใต้ของโลก การเกิดแสงเหนือแสงใต้ขึ้นในบรรยากาศของโลก  มีความสัมพันธ์กับการปรากฏของกลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์  แสงเหนือแสงใต้มักเกิดภายหลังปรากฏการณ์ลุกจ้า  หรือการระเบิดบนดวงอาทิตย์ประมาณหนึ่งวัน  ซึ่งทำให้สันนิษฐานว่า  สิ่งที่มาทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ขึ้นนี้  เดินทางมายังโลกจากบริเวณลุกจ้าบนดวงอาทิตย์  ด้วยความเร็ว  1,600  กิโลเมตรต่อวินาที

คลิกครับ


การทดลองเสมือนจริง

 

  ในห้องทดลองนี้แสดงการเคลื่อนที่ของประจุลบ ในสนามแม่เหล็กที่มีทิศทางอยู่บนแกน  + Z และ  -Z   เริ่มต้นให้อนุภาคเคลื่อนที่ออกจากจุดกำเนิดด้วยความเร็ว  v และ  v  

       กำหนดให้  B  =  + 2.0 mT   บนแกน  +Z   ให้  vZ  =  0   และ  v มีค่าสูงสุด =  8.0 x 107   m/s  กดปุ่ม  RUN    สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น

       ไม่ว่าประจุทดสอบที่ใช้ในห้องทดลองจะเป็นประจุบวกหรือลบ   เวกเตอร์  v x B  จะมีทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอ  แต่ในห้องทดลองกำหนดให้เป็นประจุลบ  อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาบนแกน +y   สังเกตดูที่จุดกำเนิด  x =0  ,  y =0   ความเร็วจะวิ่งอยู่ในทิศทางบวก  x   เพราะว่า เวกเตอร์  B  มีทิศพุ่งออก  ทำให้เวกเตอร์  v X B  ชี้ไปในทิศทางแกน  - y แต่เนื่องจากเป็นประจุลบ  ทิศทางการครอสของเวกเตอร์จึงมีทิศทางไปทางแกน  +y   นั่นคือทิศทางของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่จุดกำเนิด พุ่งไปบนแกนบวก  y   เช่นเดียวกันเมื่อประจุหมุนขึ้นไปบนสุด  ( x=0   , y = ymax )  ความเร็วจะวิ่งอยู่ในทิศทาง -x   ทิศทางการครอสของเวกเตอร์จึงมีทิศทางไปทางแกน  -y   นั่นคือทิศทางของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่จุดกำเนิด พุ่งไปบนแกนลบ  y    กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง


วีดีโอการเรียนการสอน

Charged particle in a magnetic field

ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

    การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก  คลิกครับ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

แสงเหนือแสงใต้


แสงเหนือแสงใต้

      ต้นกำเนิดของแสง  เศษอนุภาคจากโคโรนา    สนามแม่เหล็กโลก    เสียงจากเศษอนุภาค   แสงออรอราในเดือน มีนาคม  2003 บนสถานีโชวา         

 

การทดลองเสมือนจริง

 

การทดลองเรื่องสนามแม่เหล็ก  คลิกครับ

การทดลอง

      ให้กดเมาส์ที่เข็มเพื่อถูเข็มกับแม่เหล็กถาวร  ให้คุณสังเกตว่า อะไรเกิดขึ้น จงอฺธิบายอย่างละเอียด

__________________________________________________________

      เมื่อใช้ฆ้อนตีเข็มหมุด  อะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้น  จงอธิบาย

__________________________________________________________

 


กระดานแม่เหล็ก แมกนา ดูเดิล

เขียนได้ลบได้

        คริสตศักราช  1974  วิศวกร 4  คน จากบริษัทปากกาไพล๊อต    ไดประดิษฐ์คิดค้น  กระดานที่ไม่ต้องใช้ชอร์ก  สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก สิ่งประดิษฐ์นี้ได้กลายเป็นกระดานให้กับเด็กเล็กๆมากมายได้ใช้ขีดเขียนเล่น  มีคนเก็บสถิติพบว่า แค่ ปีเดียวขายได้กว่า  40  ล้านชิ้น   อุปกรณ์อันมหัศจรรย์นี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย  บางคนนำไปเขียนใต้น้ำ   หรือทางองค์การอวกาศนาซา  ได้นำไปเขียนในยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลก เชื่อไหมละครับ

           อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า  แมกนา  ดูเดิล  (Magna  doodle)   หรือกระดานแม่เหล็ก

           ฟิสิกส์ราชมงคล  จะนำท่านเข้าไปดูความมหัศจรรย์นี้ในระยะใกล้ ๆ  อย่างชนิดว่า แกะออกมาให้เห็นทุกส่วนเลยทีเดียว กดที่นี่หรือรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด


เข็มทิศ

(compass)

      เมื่อคุณยืนอยู่บนผิวโลก  และกำลังถือเข็มทิศไว้บนมือ  ให้สังเกตครับว่า เข็มของมันจะชี้ไปยังทิศเหนือเสมอ   ดูไม่แล้วไม่น่าแปลกใจอะไร  เพราะเห็นกันอยู่เสมอ  แต่มันจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อทันที เมื่อคุณอยู่ในเรือที่วิ่งอยู่ในมหาสมุทรไม่เห็นฝั่ง   และวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มมองไม่เห็นพระอาทิตย์    เห็นแต่น้ำกับฟ้ามืด  คุณจะทราบได้อย่างไรว่า เรือกำลังวิ่งไปในทิศทางไหนถ้าไม่มีเข็มทิศ   ปัจจุบันการเดินทางในมหาสมุทร ใช้ระบบนำร่อง แบบดาวเทียม  GPS  ทันสมัยมาก  อย่างไรก็ตามถ้าไฟฟ้าดับ  หรือเหตุขัดข้องอันไม่คาดฝัน กัปตันเรือต้องหันมาใช้เข็มทิศ  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายยิ่ง ที่แม้แต่ผู้โดยสารก็มีติดตัว 

        เข็มทิศทำไมจึงชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ  และไปเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กโลกได้อย่างไร  ฟิสิกส์ราชมงคลจะตอบปัญหานี้ให้กับคุณ  พร้อมกับแนะนำการสร้างเข็มทิศอย่างง่ายในหน้าถัดไป

เข็มทิศหาซื้อได้ทั่วไป

คลิกครับ


วีดีโอ

เข็มทิศ

อุปกรณ์ประกอบด้วย

 1. แม่เหล็ก
 2. ไม้บันทัด
 3. กรรไก
 4. ตัวถ่วงน้ำหนัก

     แขวนแม่เหล็กไว้กับไม้บันทัด  ขั้วแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ

      

 

เข็มทิศ

คลิกครับ

 

 

เส้นตรงที่ลากจากขั้วเหนือสู่ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กดังภาพที่ 1

       

ภาพที่ 1. แสดงทิศการเดินทางของเส้นแรงแม่เหล็ก

   ในกรณีถ้าไม่มีเข็มทิศจะนำผงตะไบเหล็กโรยลงแผ่นกระดาษซึ่งข้างใต้มีแท่งแม่เหล็กอยู่ เมื่อเคาะกระดาษจะเห็นผงตะไบเหล็กจัดเรียงตัวกันเป็นเส้นลักษณะดังภาพที่ 2

 

 

          ภาพที่ 2. แสดงการเรียงตัวเป็นเส้นของผงตะไบเหล็ก

จัดทำโดย ม.ภูติ ภูติเกียรติขจร โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิกอ่านต่อครับ

การทดลอง

ฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก

     เมื่อกดปุ่ม  "Start"  แท่งโลหะจะเคลื่อนที่กลับไปมาตัดกับสนามแม่เหล็ก   หรือเมื่อคุณกดปุ่ม  "stop"  คุณก็สามารถลากแท่งโลหะด้วยตนเอง  คลิกครับ


 

 

     องค์การอวกาศนาซาได้ทดลองเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรื่องหนึ่งโดยส่งกระสวยอวกาศ ขึ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์  ปี 1996  ขณะทีกระสวยอวกาศกำลังโคจรรอบโลก  มันได้ปล่อยสายเคเบิลยาว  19.7 กิโลเมตร  เพื่อให้สายเคเบิลนี้เคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กโลก  ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น มีขนาด 1  แอมแปร์  แรงเคลื่อนไฟฟ้า 3500 โวลต์

การทดลอง

การทดลองแรงระหว่างเส้นลวดคู่ขนานที่นำกระแส

เข้าสู่การทดลองคลิกครับ


ถ้าเราต้องการจะส่งวัตถุขึ้นไปโคจรอยู่บนอวกาศ ขณะนี้หรือตอนนี้ที่มนุษย์สามารถทำได้ดีที่สุดก็คือ ส่งขึ้นไปพร้อมกับจรวด แต่ว่าจรวดลำหนึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก เกือบทั้งหมดของมวลจรวดที่เราเห็นก่อนจะจุดระเบิดคือ เชื้อเพลิง จุดครั้งหนึ่งเชื้อเพลิงก็เกือบจะหมดถัง ดังนั้น ถ้าจะส่งมวลขนาดใหญ่ขึ้นไป จึงเป็นไปไม่ได้เลย ต้องใช้วิธีแบ่งมวลออกเป็นหลายส่วน และส่งขึ้นไป หลาย ๆ เที่ยว อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เหมือนกัน โดยจะใช้แรงขับดันของสนามแม่เหล็ก ส่งมวลขึ้นไปแทนการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งในขณะนี้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเร่งกระสุนจากหยุดนิ่ง จนมีความเร็ว 10 km/s หรือ 2000 ไมล์ต่อชั่วโมง ภายในเวลา 0.001 วินาที  อ่านต่อครับ

การลอยตัวและการยิง

ด้วยแม่เหล็ก

    ประเทศเยอรมันกับญี่ปุ่นกำลังพัฒนาวิจัยรถไฟแม่เหล็ก  โดยอาศัยหลักการลอยตัวของแม่เหล็ก  ในวีดีโอแสดงการทดลองนำแม่เหล็กมาลอยอยู่เหนือแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นว่ามันลอยได้อย่างไร  การขนส่งในอนาคตจะใช้แม่เหล็กผลักดันจรวดให้พุ่งไปข้างหน้า  หน่วยงานที่ทำการทดลองอยู่คือองค์การอวกาศนาซา  ขณะนี้สามารถเร่งมวลให้มีความเร็ว   600  ไมล์ต่อชั่วโมง บนรางยาว 3  ไมล์   สำเร็จเป็นอย่างดี   คลิกครับ  (windows  media  2.3 MB)

 

การลอยตัวของลูกข่างแม่เหล็ก

วีดีโอการลอยตัวของลูกข่าง เหนือแม่เหล็กที่อยู่ด้านล่าง   เพราะการหมุนทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า ความเสถียรภาพของไจโรสโคป  คลิกดูวีดีโอครับ  (ขนาดไฟล์  1 MB

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ อ.วัชระ

 

- แรงแม่เหล็กบนประจุที่กำลังเคลื่อนที่

- แรงแม่เหล็กบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า

- กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต

- กฎของแอมแปร์

- การเป็นแม่เหล็กและสภาพซาบซึมได้ทางแม่เหล็ก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ บ้วนกียาพันธุ์

 

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า

แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ในสนามแม่เหล็ก

แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า

 

 

ข้อสอบเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้า    1    2    3    4    5    6    7    8     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

 

แท่งแม่เหล็กที่ถูกตัดขาดออกจากกัน   รอยตัดทั้งสองจะดูดกันหรือไม่ 

            คุณเคยเห็นยางแม่เหล็กหรือไม่  หากตัดยางแม่เหล็กให้ขาดออกจากกันรอยตัดทั้งสองส่วนจะดูดกันหรือไม่

            เมื่อแท่งแม่เหล็กหรือยางเหล็กถูกตัดขาดออกเป็นสองส่วน  บริเวณรอยตัดจะดูดกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะการตัด   ในรูป (3) และ(5) ปลายของรอยตัดทั้งสองส่วนนั้น ปลายหนึ่งเป็นขั้ว N อีกปลายหนึ่งเป็นขั้ว S ดังนั้นรอยตัดทั้งสองจึงผลักกันไม่สามารถดูดกันได้  เว้นแต่ว่าจะหันชิ้นหนึ่งให้กลับหัวกลับหาง ในรูป (4) ด้านหนึ่งของรอยตัดเป็นขั้ว N อีกด้านหนึ่งเป็นขั้ว S จึงดูดกัน

         Magnetic-levitation เป็นตัวอย่าง ที่ใช้อธิบาย การใช้งาน สารตัวนำยิ่งยวด ได้เป็นอย่างดี ยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่ง เช่นรถไฟ สามารถถูกทำให้ ลอยตัว อยู่บน สนามแม่เหล็กแรงสูง ที่ผลิตจากสารตัวนำยิ่งยวดได้ หมดปัญหา การเสียดสี ระหว่างราง และตัวรถ ลงได้โดยปริยาย ในแม่เหล็กธรรมดา ไม่เพียงแต่ จะสิ้นเปลือง พลังงาน ไปเนื่องจาก ความร้อน ยังมีขนาดใหญ่กว่า แม่เหล็ก ที่ทำจากสาร ตัวนำยิ่งยวด อีกด้วย
Maglev technology นี้ได้กำเนิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1990 โดยโครงงาน ของรัฐบาลญี่ปุ่น และกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่ง ให้สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1997 เส้นแรกชื่อว่า Yamanashi Maglev Test Line ในวันที่ 3 เมษายน 1997 สองปีต่อมา ในวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1999 รถไฟฟ้ารุ่น MLX01รถทดสอบ ดังแสดงในรูป ซึ่งมีความสามารถ เร่งความเร็ว ได้ถึง 343 ไมล์ต่อ ชั่วโมง ซึ่งก็ยังอยู่ ในระหว่าง กระบวนการ พัฒนา อยู่ในขณะนี้    อ่านต่อครับ    จาก  ราชภัฎจันทรเกษม

 

 

 

แสงเหนือและแสงใต้

        ถ้าคุณอยู่ภายนอกบ้านยามค่ำคืน ที่บริเวณซีกโลกด้านเหนือหรือใต้  คุณจะได้เห็นแสงออรอรา  หรือบางครั้งเรียกว่า ม่านปีศาจ  ลักษณะของแสงเหมือนกับเป็นม่านที่พลิ้วลงมาจากท้องฟ้าหรือสรวงสวรรค์  แสงออรอราอยู่สูงจากพื้นประมาณ 100 กิโลเมตร   และยาวหลายพันกิโลเมตร  พาดเป็นทางโค้งอยู่บนท้องฟ้า  แต่น่าแปลกใจที่ว่า มีความหนาเพียง 1 กิโลเมตร  ทำไมแสงนี้จึงหนาเพียงนิดเดียว   ถ้าไม่เข้าใจดูทฤษฎีเพิ่มเติมก่อน 

 คลิกตอบครับ

ผลกระทบของสนามแม่เหล็ก

หอกระจายพลังงานของเทสลา

     ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่สามารถหลีกหนีการรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เราได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเวลาจากแหล่งกำเนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

     เมื่อ 122 ปีมาแล้ว  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีชื่อ นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)  ค้นพบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยการใช้กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current :AC)  ระบบไฟฟ้าดังกล่าวแทนระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง (Direct  Current : DC) ของ โทมัส  อัลวา  เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ในเวลาต่อมา โดยระบบไฟฟ้า AC มีข้อที่ดีกว่าระบบ DC ตรงใช้สายส่งกำลังไฟฟ้าเส้นเล็กกว่าระบบ DC  มากในขณะที่ใช้แรงดันและกระแสเท่ากัน

นายเทสลา คลิกครับ

ประโยชน์ของสนามแม่เหล็ก

    สภาพฉีกขาดของขดลวดซุปเปอร์คอนดักเตอร์ หรือตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่ง โดยให้กระแสไฟฟ้าขนาด 50 kA ไหลผ่านขดลวด สนามแม่เหล็กที่ทำได้มีขนาดถึง 55 เทสลา ประมาณ 1 ล้านเท่าของสนามแม่เหล็กโลก ผลสุดท้ายขดลวดไม่สามารถทนได้ จึงฉีกขาดออก ขดลวดนี้ทำจากสารประกอบ ของทองแดงกับ ไนโอเมียม (niobium) ทดลองเสียบดินสอเข้าไปในแกนกลางของขดลวดเพื่อให้เห็นถึงขนาดของตัวนำยวดยิ่ง  คลิกครับ

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

 

สนามแม่เหล็ก

กฎของบิโอต์-ซาร์วารต์

      ธรรมชาติของแม่เหล็ก  ขนาดของแรงทางแม่เหล็ก  ฟลักซ์  กฎของบิโอต์-ซาวารต์   พร้อมกับตัวอย่างการคำนวณ  เครื่องแยกมวล  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  34  แผ่น  คลิกค่ะ 

 

  แม่เหล็ก   จำนวน  34  แผ่น  ของ  ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  คลิกครับ 
     สภาวะแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์   ของ อ.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 35  แผ่น คลิกครับ 

แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก

 

 • แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
 • การเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุ ( Charge Particle) ในสนามแม่เหล้กสม่ำเสมอ ( A Uniform magnetic field)

 คลิกครับ 

 

 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

    นิยามสนามแม่เหล็ก  แรงแม่เหล็ก  หน่วยของสนามแม่เหล็ก  Hall effect  การเคลื่อนที่หมุนเป็นเกลียวของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก  แสง Aurora   ไซโคลตรอน  และ Magnetic  Dipole  ฯลฯ   คลิกครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

 

จากการค้นพบการลอยของแม่เหล็กในคริสตวรรษที่ 19  ทำให้นักประดิษฐ์สามารถสร้างรถไฟแม่เหล็กได้สำเร็จ  รถไฟทั้งคันสามารถลอยอยู่บนรางได้โดยไม่สัมผัสกับราง  จึงไม่มีแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่   คลิกครับ  (Windows media 2.4 MB)

แสงออรอรา

     ไกลออกไป  150  ล้านกิโลเมตร   ดวงอาทิตย์เกิดการประทุอย่างรุนแรง  ส่งถ่ายประจุไฟฟ้าอย่างมหาศาลออกมาในบรรยากาศ   ด้วยความเร็วเท่ากับแสง ใช้เวลาไม่นานนัก  ก็วิ่งผ่านเข้ามาในสนามแม่เหล็กโลก  และหมุนเป็นเกลียว  กระทบเข้ากับโมเลกุลของแก๊ส  เกิดเป็นแสงออรอราขึ้น  คลิกครับ

แม่เหล็กหน้าจอโทรทัศน์

คำถาม

 

    จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาแม่เหล็กไปจ่อไว้หน้าจอโทรทัศน์ที่เปิดอยู่

 1. โทรทัศน์จะระเบิดจากข้างใน

 2. ภาพหน้าจอจะรวน

 3. ช่องสัญญาณภาพจะเปลี่ยนได้เอง 

          

ของเหลวประหลาด

คำถาม

    เพราะเหตุใด ของเหลวในโถใบนั้นจึงเคลื่อนไหวได้

 1. ท่อส่งอากาศ
 2. แม่เหล็ก
 3. คลื่นอัลตร้าซาวด์         คำตอบคืออะไร        

 

ลอยขึ้นจากพื้น

คำถาม

  เพราะเหตุใดแท่นแม่เหล็กจึงหมุนได้โดยไม่ติดพื้น

 1. ความเย็น
 2. ความร้อน
 3. แบตเตอรี่

    คำตอบคืออะไร    ขนาด 3.1 MB

 

   ท่านจะได้เห็นเกาะที่ทำให้เข็มทิศหลงทางได้   เพราะก้อนหินบนเกาะทำด้วยสารแม่เหล็ก ดูดเหล็กได้  คลิกค่ะ ท่านจะได้เห็นเกาะที่ทำให้เข็มทิศหลงทางได้   เพราะก้อนหินบนเกาะทำด้วยสารแม่เหล็ก ดูดเหล็กได้  คลิกค่ะ

 

 

สนามแม่เหล็กของวงลวด 1 วง

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

 

ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เป็นเกลียวในสนามแม่เหล็ก 1

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของประจุไฟฟ้า

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก การอินทิเกรตวงลวดที่นำกระแส

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก การแบ่งวงลวดที่นำกระแส เป็นเส้นเล็กๆ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

สนามแม่เหล็กของวงลวดที่นำกระแส

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ

 

 

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. โจทย์ฝึกประสบการณ์จำนวน 40 ข้อ ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์

 

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

แรงบนประจุที่เคลื่อนที่ (Forces on Moving Charges)

คลิกครับ    

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

แรงแม่เหล็กกระทำบนลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า (Forces Current-Carrying Wires in Magnetic Fields)

คลิกครับ    

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดที่นำกระแส (Fields of Current-Carrying Wires)

คลิกครับ    

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law)

คลิกครับ    

 

 

 

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สนามแม่เหล็ก

1. Neodymium สิ่งหายากและสำคัญของโลก  โดย วรากรณ์ สามโกเศศ

  คลิกอ่านต่อค่ะ

2. ตัวนำยวดยิ่งใน ไนโตรเจนเหลว

  คลิกครับ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

3. รถรางไฮเทคฯไม่มีล้อ-ลอยตัวได้ด้วยสารตัวนำยิ่งยวด 

หัวรถจักรจำลองจะลอยอยู่เหนือรางแม่เหล็ก เคลื่อนที่ไปตามรางด้วยแรงผลัก   คลิกครับ 

4. จากไอน้ำ สู่สนามแม่เหล็ก

อันที่จริงเทคโนโลยีของ Maglev Train ไม่ใช่สิ่งใหม่บนโลกใบนี้ หากลองนึกถึงการเล่นแม่เหล็กครั้งแรกในสมัยเด็ก เชื่อว่าเราทุกคนคงคุ้นเคยกับ “แรงผลัก” ระหว่างแม่เหล็กสองขั้วที่เหมือนกันเป็นอย่างดี   คลิกค่ะ

5.    สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก (Electric and Magnetic Field: EMFs) จะหมายถึง เส้นสมมุติที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงอาณาเขตและความเข้มของเส้นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มี ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า (เรียกว่า สนามไฟฟ้า) และที่เกิดขึ้นโดยรอบ วัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าไหล (เรียกว่า สนามแม่เหล็ก) ในกรณีกล่าวถึงทั้ง สนามไฟฟ้าและ สนามแม่เหล็กพร้อมกันมักจะเรียกรวมว่า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field: EMF)   01_p004 คลิกอ่านต่อค่ะ

6. กบ สตอเบอรี่ และหยดน้ำ ลอยในสนามแม่เหล็ก   คลิกค่ะ

7. แม่เหล็กเหลว 

    คลิกครับ

8. แม่เหล็ก (Magnetic) ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   คลิกค่ะ

9. สมดุลของกระแส

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ     Adobe Shockwave Player

10. เครื่องแยกความเร็วโดยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

คลิกเข้าสู่การทดลองค่ะ    Adobe Shockwave Player

11.  ไซโคลตรอน Cyclotron

คลิกเข้าสู่การทดลองค่ะ  
 

12.  ซีเรียลถูกดูดด้วยแม่เหล็ก

    อาหารที่ทำจากธัญพืช ผสมด้วยธาตุเหล็ก  ถ้าดูดด้วยแม่เหล็กแรงสูงจะสามารถดูได้หรือไม่ คลิกครับ  

13. ลุงเจิมศักดิ์อธิบายเรื่องเข็มทิศ

    ลุงเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ทดลองเรื่องแม่เหล็ก กับเข็มทิศ ให้กับเด็กๆฟัง คลิกครับ   

14. ในอวกาศมี “สเปซเควค” รบกวนสนามแม่เหล็กโลก

15. ประจุไฟฟ้าวิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก

16. Condensed_Magnetic_Fluid  (ของเหลวแม่เหล็ก)

17. สถาปัตยกรรมทางแม่เหล็ก

18. กบ สตอเบอรี่ และหยดน้ำ ลอยในสนามแม่เหล็ก

คลิกครับ 

รถไฟแม่เหล็ก    VDO เกี่ยวกับรถแม็กเลฟ

19. ไฟฟ้ากับแม่เหล็ก

20. เกม การดูดของแม่เหล็ก
21. เส้นของสนามแม่เหล็ก      กฎมือขวา  โซ่แม่เหล็กและการสร้างแม่เหล็ก  การหาทิศสนามแม่เหล็ก  รูปร่างของสนามแม่เหล็ก

22. กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเส้นลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก  

23. ทิศทางของสนามแม่เหล็ก     มอเตอร์แม่เหล็ก

Hall effect  

24.  Aurora: ม่านแสง
25. แม่เหล็กจะยังมีพลังการดูดหรือไม่

26. เส้นแรงแม่เหล็ก

27. แรงแม่เหล็กกับระยะทาง

28. ทำให้เหล็กกลายเป็นแม่เหล็ก

29. เบรกแม่เหล็ก

30. ชมคลิปหายาก “แสงเหนือ” ผลพ่วงพายุสุริยะลงใต้มากกว่าปกติ   ชมภาพแสงเหนือจากนอกโลก

31. ความลับของข้าวปั้นจากเครื่อง MRI  (Magnetic resonance imaging)

32. “พายุสนามแม่เหล็ก”แรงสุดในรอบ6ปี” หายนะคืบคลานสู่โลกาวินาศ ปี2012 ?

33. แสงเหนือรูปร่างประหลาดเริ่มปรากฏในหลายประเทศแถบขั้วโลกเหนือ (ชมคลิป)

34. แสงเหนือแสงใต้ ที่ดาวเสาร์

35. ต้องลอง! วิธีใช้กระป๋องกาแฟมาทำเสาขยายสัญญาณ WiFi

36. การหมุนที่เกิดจากแรงผลักของแม่เหล็ก

37. งามเหลือ “แสงออโรรา” หลังดวงอาทิตย์ปะทุรุนแรง  คลิกค่ะ

38. แม่เหล็ก

แม่เหล็กไม่ดูดอลูมิเนียม ถ้าเรานำแม่เหล็กใส่ลงไปในท่ออลูมิเนียม แนวตั้ง จะเกิดอะไรขึ้น 1. แม่เหล็กจะกระเด้งออก 2. แม่เหล็กจะพุ่งออกมาอย่างแรง 3. แม่เหล็กจะลงอย่างช้าๆ คลิกครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

หนังสือฟิสิกส์ 2 (อ.วัขระ)

คู่มือการเรียนหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ ฟิสิกส์ 2 คู่มือปฏิบัติการ ฟิสิกส์ 2

 

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต