ในการตรวจมะเร็งเนื้อเยื่อที่ต่อมไทรอยด์ อาจทำได้โดยการดูการกระจายของไอโอดีนกัมมันตรังสีในต่อมไทรอยด์ โดยใช้เครื่องวัดรังสีที่เคลื่อนที่ได้ไปตามทันพื้นที่ ของต่อมในแนว ขนานต่อเรียงกันไปเรื่อย ๆ แล้วบันทึกอัตราการนับจากเครื่องวัดเอาไว้ในแต่ละแนวที่เครื่องวัดกวาดไป จากผลที่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า ต่อมไทรอยด์เป็นมะเร็ง หรือไม่ ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแพทย์ก็จะทำการรักษาโดยใช้ไอโอดีนกัมมันตรังสีในปริมาณที่มากกว่าเมื่อตอนวินิจฉัยโรค 131I จะให้รังสีออกไปทำลายเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ทั้ง ส่วนที่เป็นมะเร็งและส่วนที่ปกติ แต่เนื่องจากเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งจะดูดจับไอโอดีนไว้ได้ด้วยปริมาณที่สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติ เซลล์มะเร็งจึงถูกทำลายไป
          โคบอลต์กัมมันตรังสี (60Co) มีครึ่งชีวิต 5.3 ปี และให้รังสีที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงได้ลึกเข้าไปในร่างกาย ทำให้สามารถทำลายเนื้อร้ายได้เช่นเดียวกับเรเดียม แต่ 60Co มีราคาถูกกว่าเรเดียม ปัจจุบันจึงใช้นิยมมากกว่า วิธีการคือฝัง 60Co ก้อนเล็ก ๆ ไว้ในร่างกายตรงบริเวณที่เป็นมะเร็ง ทิ้งไว้จนรังสีจาก 60Co ทำลายเซลล์มะเร็งเรียบร้อยแล้วจึงนำเอาก้อน 60Co ออกไปจากร่างกายได้
          มีพวกเนื้องอกบางชนิดไม่สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยรังสีแกมมาจาก 60Co จึงต้องใช้อนุภาคที่มีพลังงานสูงแทน เช่น นิวตรอน โปรตอน ไอออนหนัก และรังสีเอกซ์ พลังงานสูง
          ทองกัมมันตรังสี (198Au) มีครึ่งชีวิต 2.7 วัน ให้รังสีเบตาและแกมมาออกใช้บำบัดรักษาเนื้องอกและมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งบริเวณต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ และโพรงเนื้อเยื่อหุ้มปอด
          ฟอสฟอรัสกัมมันตรังสี (32P) มีครึ่งชีวิต 14.3 วัน ให้รังสีเบตาออกมาไปเกาะตามบริเวณไขกระดูกและในนิวเคลียสของเซลล์ที่มีการแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงใช้ 32P รักษาพวกโรคเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินและลูคีเมียแบบเรื้อรัง


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี
 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 3. รัศมีของนิวเคลียส
 4. ตัวอย่าง
 5. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 6. กัมมันตภาพรังสี
 7. รังสีเบตา (Beta Ray)
 8. เบตาบวกหรือหรือโพสิตรอน
 9. รังสีแกมมา(Gamma Ray)
 10.  การสลายตัวให้รังสีแอลฟา
 11. สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 12. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 13. ตารางแสดงครึ่งชีวิต
 14. ข้อควรจำ
 15. หน่วยและขนาดของรังสี
 16. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 17. มวล-พลังงาน
 18. ปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยา
 19. ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
 20. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 21. นิวตรอน
 22. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 23. เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 24. การตรวจมะเร็ง

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต