การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


รุ้งกินน้ำ

ไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    ก่อนครับ

ตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

 

คลิกและลาก  ให้แสงลงมาจนต่ำสุด   สังเกตว่า แสงสีแดงอยู่ ด้านบนหรือด้านล่าง  _________    

เหตุผลเป็นเพราะ  ______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ทำต่อคลิกและลากแสงที่วิ่งเข้าให้แสงขึ้นไปจนสุด  สังเกตว่า

เหตุผลเป็นเพราะ  _____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

ทฤษฎีการเกิดรุ้งกินน้ำ

จากหนังสือฟิสิกส์ของ อ.นิรันดร์  สัวรัตน์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

       

    ภาพการเกิดรุ้งกินน้ำ   และ  ภาพรุ้งที่เกิดบนน้ำตกไนแองการา  ประเทศคานาดา    นักศึกษาตอบลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคลว่ารุ้งกินน้ำมีกี่ชนิด   และเกิดขึ้นได้อย่างไร   ถ้าไม่ค่อยใจดูการทดลองเสมือนจริง  คลิกครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง