โฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

http:// ______________________

 

 

คลิกเข้าไปดูครับ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์สี่จังหวะ  มี   

1. _____   2.______    3. _____   4.______

 

 

 

คลิกเข้าไปดูครับ

การทำงานของเครื่องยนต์โรตารี่มีทั้งหมด   _____  จังหวะ

คลิกดูภาพเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์แบบ V-tech


การบังคับลำอิเล็กตรอนของหลอดโทรทัศน์

ดูวีดีโอการเกิดผลึกของน้ำ

คลิกเพื่อพลิกโครงผลึกตะกั่วซัลไฟด์ด้วยตนเอง

เข้าไปดูหลักการทำงานของลูกระเบิดมือ

ชมภาพยนตร์เครื่องบินไอพ่นบินที่ความเร็วมากกว่าเสียง

แรงทางไฟฟ้า

ทดลองวางอิเล็กตรอนให้โคจรรอบนิวเคลียส

ท่านสามารถวางอิเล็กตรอนได้  _____ตัว

ทดลองทำข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์

ทดสอบตาบอดสี 

คลิกเข้าทดสอบเรื่องตาบอดสี

ต่อไปนี้โปรดสวมแว่นตาสามมิติ

 

ภาพสามมิติบนดาวอังคาร ถ่ายจากยานสำรวจสปิริต

การถ่ายภาพ 3 มิติ

ประวัตินักวิทยาศาสตร์

 

                      

                  

ท่านผู้นี้ชื่อ ______________                  ท่านผู้นี้ชื่อ   ______________

 

การทดลองเรื่องบีตส์

 

 

คลิกเข้าไปทดลอง

กดลำโพง 403 Hz  พร้อมกับลำโพงตัวที่ 4  เกิดเสียงบีตส์   _______ ครั้ง/ วินาที

กดลำโพง 401 Hz  พร้อมกับลำโพงตัวที่ 4  เกิดเสียงบีตส์   _______ ครั้ง/ วินาที

   ลำโพงตัวที่ 4  มีความถี่  ______Hz

การทดลองเรื่องเปลของนิวตัน

คลิกเข้าไปทดลอง

เติมคำตอบลงในช่องว่าง

ดึงลูกที่  ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  และ ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  2   และ  3 ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ดึงลูกที่  1  2   3   และ  ขึ้นและปล่อย                ลูกที่_________เคลื่อนที่ขึ้น

ท่านสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

__________________________________________________________________

 

การทดลองอ่านความต้านทานด้วยแถบสี

 

คลิกเข้าไปทดลอง

 

ตัวต้านทานข้างบนมีค่าเท่ากับ _____โอห์ม

 

ทดลองพลิกสุริยะจักรวาลด้วยตนเอง

 

เข้าไปทดลอง

คำถาม

     ทำไมดาวพลูโตจึงมีวงโคจรที่แตกต่างจากวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่น _

_______________________________________________________

 

________________________________________________________

 

 

ทดสอบด้วยตนเอง

คลิกเข้าไปทดสอบพื้นฐานจำนวน 10  ข้อ

ท่านทำได้ทั้งหมด    _______ข้อ

ฟิสิกส์ราชมงคล