การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


ยิงลูกมะพร้าว (ไม่ใช่ยิงลิง....จ้า)

ไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    ก่อนครับ

กดที่ปุ่ม begin  และสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกปืน

   นักแม่นปืน  เล็งปืนไปที่ลูกมะพร้าว   ขณะที่เขายิงปืนออกไป ลิงก็ปล่อยลูกมะพร้าวลงในเวลาเดียวกับที่ลูกกระสุนออกจากปากกระบอกปืน   ถ้าเราไม่คิดแรงเสียดทานของอากาศ  ท่านคิดว่ากระสุนจะโดนลูกมะพร้าวหรือไม่  และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

คำถาม

  1. ถ้าเป็นปืนกระบอกอื่น ที่ความเร็วกระสุนมากกว่านี้  จะโดนลูกมะพร้าวหรือไม่

  2. การเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นการเคลื่อนที่แบบใด  และการเคลื่อนที่ของมะพร้าวเป็นแบบใด

จากหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์  ของ ผศ. จรัส บุณยธรรมา  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

หนังสือฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่บนระนาบ

แบบฝึกหัด

 

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง