การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


พื้นเอียง

ไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    ก่อนครับ

กดปุ่ม next  และทำความเข้าใจไปตามลำดับ  ถ้าจะย้อนหลังให้กดปุ่ม  Back

ตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

  1. ถ้า  m1  มากกว่า m2  ความเร่งจำเป็นต้องเป็นลบอย่างเดียวหรือไม่  เพราะเหตุใด

  2. ในกรณีที่  m2  เป็นศูนย์   ความเร่งของ m1  เป็นเท่าไร ?

 

จากหนังสือฟิสิกส์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย ของ ดร. ทวี ฉิมอ้อย  และ อ.มนู  เฟื่องฟุ้ง  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

แบบฝึกหัด

เฉลยคลิก

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง