วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

        The vernier caliper is used in length measurements to gain an additional digit of accuracy compared to a simple ruler. The details of the vernier principle are shown in the illustrations below, and the movie may be played to see a progression of measurements with a common vernier caliper.


ทดลองเรื่องเวอร์เนียร์ฉบับ  Flash  คลิกครับ

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป

1. วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

2. ทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

3. ความละเอียดของสเกลเวอร์เนียร์

4. การอ่านสเกลเวอร์เนียร์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง