วัดความสูงของ T-rex  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


วัดความสูงของ T-rex

Interactive Java Tutorial
ATTENTION
Our servers have detected that your web browser does not have the Java Virtual Machine installed or it is not functioning properly. Please install this software in order to view our interactive Java tutorials. You may download the necessary software by clicking on the "Get It Now" button below.

 


            ทราบหรือไม่ว่า   คุณสามารถใช้เงา และไม้เมตรวัดความสูงของตึก  เสาธง  และต้นไม้ได้   เราจะพาคุณย้อนกลับไปในอดีต  ในยุคจูราสสิค  โดยจะวัดความสูงของไดโนเสาร์  ไทรันโนเซารัส เรกซ์   หรือนิยมเรียกว่า ทีเรกซ์  

 

            คลิกตัวเลื่อน และลากเปลี่ยนเวลาของวัน   สังเกตว่าเมื่อตำแหน่งดวงอาทิตย์เปลี่ยน  ความยาวของเวลาก็เปลี่ยนด้วย  และให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนในสูตร  โดยการหารความยาวของเงาทีเรกซ์  ด้วยความยาวของเงาไม้เมตร   ผลที่ได้คือความสูงของทีเรกซ์

 

          

            แรกสุดให้คุณตั้งไม้เมตรขึ้นในแนวดิ่ง  วัดความยาวเงาไม้เมตรด้วยตลับเมตร    เสร็จแล้วไปวัดเงาของทีเรกซ์  แต่ขอเตือนไว้  ทีเรกซ์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ  ดังนั้นเมื่อเห็นคุณคงจะเกิดความกระหายหิว มองคุณเป็นอาหารเช้ามื้อใหญ่  ดังนั้นขณะวัดทีเรกซ์ ระวังตัวคุณหน่อยนะ

 

            ความยาวของเงาที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดแสงเดียวกัน เป็นสัดส่วนเดียวกัน  แม้ว่าแหล่งกำเนิดแสงนั้นจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็ตาม   ยกตัวอย่างเช่น   ตอนเช้าเวลา  6.10 am   วัดเงาของไม้เมตรได้เป็น  เมตร แสดงว่า มีความยาวเป็น เท่าของความสูง   ส่วนเงาของทีเรกซ์วัดความยาวได้  12  เมตร เมื่อเราหารเงาของทีเรกซ์ด้วยเงาของไม้เมตร  จะได้เป็นความสูงของทีเรกซ์คือ  เมตร  ลองเลื่อนเป็นเวลาอื่น แล้วคุณจะเห็นว่าอัตราส่วนนี้ไม่ได้เปลี่ยน เสร็จแล้วบันทึกค่าลงตาราง   โดยกำหนดเวลาด้วยตนเองสัก ค่า

 

ตารางบันทึกผล

เวลา เงาของทีเรกซ์

(เมตร)

เงาของไม้เมตร

(เมตร)

ความสูงของทีเรกซ์

(เมตร)

6.10 am 12 2 6
7.00 am      
8.00 am      
9.00 am      
10.00 am      

 

                ตอบคำถามว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

            

นำมาจาก  http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/shadows/index.html


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง