การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด

            การทดลองการเลี้ยวเบนคลาสสิกที่สุดเริ่มต้นในปี ค.ศ.  1911  โดยนาย  Hans  Geiger  และ  Ernest  Marsden  จากการชี้แนะของ  นายรัทเธอร์ฟอร์ด     รายละเอียดการทดลองปรากฎอยู่ในห้องทดลองด้านล่างนี้

               ภายในห้องทดลอง เป็นการจำลองการยิงอนุภาคแอลฟ่า (นิวเคลียสของฮีเลียม มีจำนวนโปรตอน ตัว )   ไปที่แผ่นฟอยส์ทองคำ   ตรงข้ามของแผ่นทองคำ เป็นฉากทำด้วยซิงค์ซัลไฟด์   ซึ่งจะปรากฎเป็นจุดของแสงสว่างขึ้นเมื่ออนุภาคแอลฟ่าวิ่งเข้าชน

                คลิกและลากตัวเลื่อนเพิ่มขนาดของช่อง  จาก  0.1   ถึง  9.0  นาโนเมตร  สังเกตว่า เมื่อขนาดของช่องกว้างกว่า  นาโนเมตร  อนุภาคแอลฟ่าบางตัวจะชนเข้ากับนิวเคลียสของทองคำ และทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่เบี่ยงเบนจากเส้นตรงไป

                นาย  Geiger  และ  Marsden  สังเกตเห็น  อนุภาคแอลฟ่าส่วนใหญ่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ทะลุผ่านแผ่นฟอยส์ทองคำโดยเบี่ยงเบนน้อยมาก   มีเพียง หนึ่ง ถึง สองเปอร์เซนต์เท่านั้นที่เบนไป   และบางส่วนสะท้อนกลับ  พวเขาอธิบายได้ว่า อนุภาคแอลฟ่ามีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนถึง  8000 เท่า  และวิ่งเข้าชนแผ่นฟอยส์ด้วยความเร็วสูงมาก  เมื่อมันสะท้อนกลับได้  แสดงว่า  อนุภาคแอลฟ่าไปชนเข้ากับแรงอันมหาศาล  ผลักมันกลับออกมา

                ต่อมารัทเธอร์ฟอร์ดเป็นผู้อธิบายการทดลองนี้ได้ทั้งหมด  โดยเสริมว่า   ภายในอะตอมของทองมีแกนกลางที่มวลไปอัดกันอยู่หนาแน่น และมีประจุเป็นบวก   รอบๆแกนกลางมีอิเล็กตรอนหมุนอยู่โดยรอบ   เนื้อที่ส่วนใหญ่ของอะตอมประกอบด้วยช่องว่าง  อนุภาคแอลฟ่าส่วนใหญ่จึงวิ่งทะลุผ่านออกไป    มีเพียงบางตัวที่ชนเข้ากับนิวเคลียส  และสะท้อนกลับออกมา

นำมาจาก  http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/index.html        

 

การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด ทดลองได้กับ windows xp  คลิกค่ะ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง