การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การทดลองเรื่องเวลาที่เปลี่ยนไป

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเดินทางด้วยความเร็วสูง

ทอมกับเจน ผู้สมัคร ที่จะช่วยคุณค้นหาคำตอบ  โดยการส่งเจนเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆ   หลังจากกลับมายังโลก  ให้เทียบอายุของเธอกับทอมที่อยู่บนโลก

วิธีทดลอง

1.  คลิกบนตัวของเจน  หรือทอม  เพื่อตั้งอายุเริ่มต้น  ค่าเริ่มต้นของเครื่องให้ไว้คือ  7.0000  ปี  (เจ็ดปี)

2.  คลิกบนยานอวกาศ เพื่อตั้งความเร็ว

3.  คลิกบนดวงดาวทีจะไป

4.  เมื่อยานอวกาศลงจอดบนพื้นโลก  ให้เทียบอายุของทอมกับอายุของเจน

บันทึกผลการทดลอง  บันทึกค่าแรกให้ดู 1 ค่า

       

หลังจากกลับบนพื้นโลก

อายุเจน (ปี) อายุทอม (ปี) ความเร็วยานเทียบกับความเร็วแสง  (%) ดวงดาวที่ไป อายุของเจน(ปี) อายุของทอม (ปี)
12.0000 10.0000 40 Bellatrix 470 ปีแสง 871.9716 946.0000
           
           

ตอบคำถามต่อไปนี้ ว่าเกิดอะไรขึ้น

  1. เมื่อเปลี่ยนความเร็วของยานอวกาศ
  2. ส่งยานอวกาศไปยังดวงดาว 2  แห่ง  แห่งแรกอยู่ใกล้  แห่งทีสองอยู่ไกล  ด้วยความเร็วที่เท่ากัน
  3. ถ้าคุณตั้งอายุเริ่มต้นของเจนและทอมให้เท่ากัน   คุณจะต้องตั้งความเร็วและระยะทางอย่างไร  ให้ทอมกับเจนมีอายุใกล้เคียงกันเมื่อยานอวกาศกลับถีงพื้นโลก

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง