ไมโครมิเตอร์  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


ไมโครมิเตอร์

             ไมโครมิเตอร์  เป็นเครื่องวัดละเอียด  จึงควรวัดด้วยความถนุถนอม  ไม่ควรใช้กำลัง

        เราใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของกระดาษ  เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวด    และทรงกลมขนาดเล็ก

        ไมโครมิเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย  นาย  William  Gascoigne  ในคริสตวรรษที่  17      ส่วนประกอบต่างๆแสดงดังรูปข้างล่าง

            ก่อนใช้ไมโครมิเตอร์วัด  ส่วนที่ใช้ในการสัมผัส  ควรเป็นผิวที่สะอาด   และตรวจดูว่ามาตราส่วนเป็นศูนย์จริงหรือไม่   เมื่อผิวของ  แอนวิล  (Anvil)  กับสปินเดิล  (Spindle)  สัมผัสกัน

        ข้างในของทิมเบิล  (thimble)  ทำด้วยสกูร  มี ระยะพิทซ์  (Pitch) เท่ากับ  0.5  มิลลิเมตร   ดังนั้นช่องว่างของแอนวิลกับสปินเดิล   จะเปลี่ยนไป  0.5  มิลลิเมตร ต่อการหมุน  รอบของทิมเบิล   

        แบ่งสเกลของทิมเบิลออกเป็น  50  ส่วน เท่าๆกัน  แต่ละส่วนมีระยะห่างกัน  0.1  mm  ( ได้จาก  1/50  ของ 0.5  mm  =   0.01  mm )

        เวลาต้องการวัด  ให้นำวัตถุวางไว้ระหว่างแอนวิล  กับสปินเดิล   หมุนแรทเช็ท  (ratchet)  จนวัตถุถูกจับไว้ตรงกลาง  (จนได้ยินเสียงคลิกหนึ่งครั้ง)

        ขนาดของวัตถุให้ดูจาก  สลีฟ (sleeve)  แต่ละช่องของสเกลห่างกัน  0.5 mm   ( ถ้าด้านหนึ่งเป็นหน่วย มิลลิเมตร  อีกด้านหนึ่งเป็นหน่วยครึ่งมิล  )   ในรูปบนทิมเบิลเลยสเกล  6.5  mm  มาแล้ว  แต่ยังไม่ถึง  7  mm   ดังนั้นขนาดของวัตถุอยู่ระหว่าง  6.5 mm   ถึง  7.0  mm   ต่อจากนั้นให้ดูสเกลของทิมเบิลชี้ที่  0.07  mm  ดังนั้นขนาดของวัตถุที่แท้จริงคือ 

6.5
+
0.07

6.57 mm

        ตรงนี้ต้องระวังหน่อย  ถ้าค่าบนทิมเบิลอ่านได้น้อยกว่า 10  ยกตัวอย่างเช่น  8   เราจะอ่านได้เท่ากับ  0.08  mm  ไม่ใช่   0.8  mm  นะครับ

เข้าสู่การทดลองวัดไมโครมิเตอร์

 หน้าก่อน       หน้าถัดไป

1.  ไมโครมิเตอร์

2.  ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

3.  วิธีการใช้ไมโครมิเตอร์

4. ลำดับขั้นการอ่านค่าการวัด

5. ห้องทดลองการวัดไมโครมิเตอร์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง