การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


ลักษณะของคลื่นแสง

 

    ท่านกาลิเลโอได้ทำการทดลองเพื่อวัดความเร็วแสง  โดยท่านและผู้ช่วยถือตะเกียงกันคนละดวง  ภายในตะเกียงมีแผ่นเหล็กเปิดปิดแสง  ท่านให้ผู้ช่วยไปบนเขาอีกลูกหนึ่ง ห่างกัน  1 ไมล์ ขณะที่กาลิเลโอเปิดแผ่นให้แสงพุ่งออก  เมื่อผู้ช่วยเห็นแสงก็ให้เปิดแผ่นปิดออกและให้แสงพุ่งออกมาเป็นสัญญาณพุ่งตอบกลับมาทันที  

 

 

หน้าก่อน    หน้าถัดไป

 

  1. วิธีของกาลิเลโอ

  2. วิธีของโรเมอร์

  3. วิธีของฟูโซ

  4. วิธีของไมเคิลสัน


ของ  อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์

รศ.  เพลินจิต  ทมชิตชงค์

น.พ.  ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์

น.พ.  ประกิตพันธุ์  ทมชิตชงค์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง