การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


การทดลองเรื่องตาและการมองเห็น

ไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    ก่อนครับ

วิธีทดลอง

  วัตถุยิ่งใกล้ตามากเท่าไร   ภาพยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น  และเลนส์ตายิ่งโค้งนูนมาก  จุดโฟกัสสั้นลง   ในการทดลองเป็นภาพเส้นรังสีที่เกิดกับเลนส์นูน

ข้อกำหนดในการทดลอง

ทฤษฎี

เฉลยครับ

ของ อาจารย์ จักรินทร์  วรรณโพธิ์กลาง  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

การทดลองเรื่องตาและการมองเห็น  คลิกครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง