การวัดตัวต้านทาน

  การอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีบนตัวต้านทาน

 1. แถบสีที่ 1 บอกเลขตัวแรกของค่าความต้านทาน
 2. แถบสีที่ 2 บอกเลขตัวที่ 2 ของค่าความต้านทาน
 3. แถบสีที่ 3 บอกตัวคูณกับตัวเลข 2 ตัวแรก หรือ บอกจำนวนเลขศูนย์หลังเลข 2 ตัวแรก
 4. แถบสีที่ 4 บอกถึงค่าความเคลื่อนของตัวต้านทาน สีทองจะมีความคลาดเคลื่อน 5 % สีเงินจะมีความคลาดเคลื่อน 10 %

  วิธีการใช้

 1. ใช้เมาส์ลากไปที่แถบสีที่ต้องการเลือก
 2. ทำการคลิกและลากไปใส่ที่แถบตัวต้านทาน
 3. จากนั้นจึงสามารถอ่านค่าความต้านทานที่ต้องการได้

นำมาจาก  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก   ฟิสิกส์ราชมงคล ขอบคุณครับ

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง