ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

 

วิธีทดลอง

     ในห้องทดลองปรากฎการณ์ดอปเปอร์นี้ คุณสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง   โดยสามารถเห็น และได้ยินเสียง จากการทดลองโดยตรง

ในห้องทดลอง

1.   ใช้เมาส์คลิกที่คน และสามารถเลื่อนไปมาได้

2.   คลิกปุ่ม  Sound  เมื่อต้องการฟังเสียง

3.   คลิกปุ่ม  " Go"   เครื่องบินจะเริ่มบินไปทางขวา

4.   เสียงจะแหลมขึ้นเมื่อเครื่องบินวิ่งเข้าหาผู้สังเกต     และทุ้มลงเมื่อวิ่งออกจากผู้สังเกต  

เราสามารถควบคุม

o อัตราเร็วของเครื่องบินโดยเลือกจากมุมซ้ายล่าง

o ถ้าคลิกที่สี่เหลี่ยมมุมขวาล่าง  จะได้เห็นลูกคลื่นของเสียงที่ผู้สังเกตได้ยิน   ขณะที่เครื่องบินวิ่งเข้าหาผู้สังเกต   ลูกคลื่นบีบตัว   แต่ขณะที่เครื่องบินวิ่งออกห่างจากผู้สังเกต  ลูกคลื่นจะขยายตัว  ให้สังเกตแอมพลิจูด   ยิ่งเครื่องบินวิ่งเข้าใกล้ผู้สังเกตมากเท่าไร  แอมพลิจูดหรือความดังของเสียงจะมากขึ้นเท่านั้น

o คุณสามารถเลือกความเร็วของเครื่องบินได้  4  ค่า   เช่น 330  mph  (ไมล์ต่อชั่วโมง)   ณ ความเร็วนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วเสียง   หรือ  660 mph  ประมาณเท่ากับความเร็วเสียง   เรียกว่า มัค 1  ในกรณีที่ความเร็วของเครื่องบินมากกว่าความเร็วเสียง (990 mph , 1320 mph)  จะได้ยินเสียงโซนิกบูม  มีคลื่นกระแทกวิ่งเข้าหาผู้ฟัง

o สามารถเลื่อนคนได้แม้ว่าเครื่องบินกำลังเคลื่อนที่

ตอบคำถามต่อไปนี้

*   เมื่อเครื่องบินวิ่งเข้าหาผู้ฟัง เสียงจะ  แหลมขึ้น หรือทุ้มลง )  ___________ 

ความถี่  มากขึ้น หรือน้อยลง )  _________  

และแอมพลิจูด  มากขึ้น หรือน้อยลง ) _____________  

*   เมื่อเครื่องบินวิ่งออกจากผู้ฟัง เสียงจะ  แหลมขึ้น หรือทุ้มลง )  ___________ 

ความถี่  มากขึ้น หรือน้อยลง )  _________  

และแอมพลิจูด  มากขึ้น หรือน้อยลง ) _____________  

*   อธิบายลักษณะและการเปลี่ยนไปของคลื่นเสียง เมื่อ เครื่องบินวิ่งด้วยความเร็วน้อยกว่าเสียง  ( 330 mph)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

*   อธิบายลักษณะและการเปลี่ยนไปของคลื่นเสียง เมื่อ เครื่องบินวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับเสียง  ( 660 mph)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

*   อธิบายลักษณะและการเปลี่ยนไปของคลื่นเสียง เมื่อ เครื่องบินวิ่งด้วยความเร็วมากกว่าเสียง  ( 990 mph, 1320 mph)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

อย่าพึ่งกดปุ่ม Go   ให้เลื่อนคนเข้าหาเครื่องบิน  และสังเกตว่า  คลื่นเสียงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

 

ทฤษฎี

หน้าก่อน    หน้าถัดไป

 

หน้าแรก

1. ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

2. ทดสอบความเข้าใจ

3. สรุปการคำนวณ  Doppler effect

4. แบบฝึกหัดหน้าที่  1   2    3   4   5   6


ของ  อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์

รศ.  เพลินจิต  ทมชิตชงค์

น.พ.  ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์

น.พ.  ประกิตพันธุ์  ทมชิตชงค์

 


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง