ปฎิบัติการเสมือนฟิสิกส์ 2 ไฟฟ้าสถิตเรื่องการหาชนิดของประจุไฟฟ้า

คำอธิบาย

มีประจุไม่ทราบชนิดของประจุจำนวน 5 ประจุ (แสดงดังรูปข้างบน) โดยที่แต่ละประจุ จะมีเวกเตอร์แทนแรง กระทำบนประจุนั้น ๆ

ให้นักศึกษาทำการทดสอบโดยการ คลิ๊กแล้วลาก ที่ประจุที่ต้องการที่รูปด้านบนโดยสามารถลากไปบริเวณ

ไหนก็ได้ภายในกรอบรูป

หมายเหต ต้องการเริ่มต้นใหม่ให้คลิ๊กที่ Start

คำถาม

ประจุบวกหมายเลขใดเป็นประจุบวก? และหมายเลขใดเป็นประจุลบ?
คำแนะนำ :
ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ
1 , 2 และ 4 เป็นประจุบวก
1 , 2 และ 4 เป็นประจุลบ
1,2 ,3 และ 4 เป็นประจุบวก
3 และ 5 เป็นประจุลบ

 


Credits

Physlet problem authored by Wolfgang Christian.

พัฒนาปรับปรุง โดยภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต


 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง