การแทรกสอดบนถาดคลื่น


             แอ็พเพล็ตนี้แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง  เส้นวงกลมสีขาวคือยอดคลื่น  และเส้นวงกลมสีดำแสดงเป็นท้องคลื่น  สีฟ้าแสดงการแทรกสอดของคลื่นในลักษณะที่เสริมกัน  ซึ่งเส้นนี้แสดงให้เห็นว่า ยอดคลื่นกับยอดคลื่น หรือท้องคลื่นกับท้องคลื่นแทรกสอดกัน  และเส้นสีแดงแสดงถึงการแทรกสอดแบบหักล้างกัน ซึ่งเส้นนี้แสดงให้เห็นว่า  ยอดคลื่นกับท้องคลื่นกำลังแทรกสอดกัน

               คุณสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่น  และระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่นได้ โดยใช้ตัวเลื่อน และคุณสามารถเลือกเส้นหนาหรือเส้นบาง ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกกับการมอง หรือจะตัดการกระเพื่อมทิ้งไปก็ได้เช่นเดียวกัน


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง